Erna på besøk

Høyres partileder Erna Solberg tok mandag turen til Haugalandet og Haugaland Næringspark for å bli bedre kjent med Norges største ferdigregulerte næringspark, og også møte Beyonder for å høre om deres storskala batterisatsing i parken.

Beyonders Steinar Lea forteller Erna Solberg om selskapets batterifabrikk-planer i Haugaland Næringspark.

Den tidligere statsministeren lyttet til parkens daglige leder Tiril Fjeld og Beyonders COO Steinar Lea, og lot seg imponere over det enormt store industriområdet, med regulerte arealer til både batterifabrikk og annen grønn industri.

– Det var imponerende å se hvilket godt arbeid som er lagt ned i Haugaland Næringspark for å gjøre den klar til den grønne omstillingen i industrien. Ekstra fint er det at fem kommuner samarbeider om dette. Her vil det kunne skje mye spennende fremover, sier Erna Solberg.

Solberg hadde tidligere på dagen besøkt Åkra videregående skole, en viktig yrkesskole for industrien på Haugalandet.

– Det var veldig fint å få Erna på besøk, og godt å oppleve at hun ser det store potensialet som ligger i parken vår, og planene til Beyonder, sier Tiril Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med Høyres partileder Erna Solberg ved Gismervik Havn.

Regjeringens 10 grep for batteri-industrialisering

Regjeringen ser at Norge og norsk næringsliv har et unikt utgangspunkt for å lykkes i det grønne skiftet, med rike natur- ressurser, industriell kompetanse i toppklasse, den norske arbeidslivsmodellen og mer enn 100 års erfaring med fornybar kraft, elektrifisering, verdens­ ledende offshoreteknologi og kontinuerlig utvikling av ledende prosessindustri. Dette er fortrinn som gir betydelige verdiskapingsmuligheter i en verden som i økende grad etterspør bærekraftige produkter og løsninger. Å gripe disse mulighetene handler også om å opprettholde norsk industris konkurransekraft, på kort og lengre sikt.

I dag presenterte næringsminister Jan Christian Vestre Norges første batteristrategi med 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a894b5594dbf4eccbec0d65f491e4809/batteristrategien_web2.pdf

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilot- kommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter
Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem Norges første batteristrategi

– Med lansering av «Norges batteristrategi» går vi nærmere inn på batteriverdikjeden og presenterer ti grep for bærekraftig industrialisering, som i sum skal være kraftfulle nok til å tiltrekke privat kapital til næringen. Med dette ønsker vi å synliggjøre for norske og internasjonale batteriaktører og investo­rer fordelene ved å velge Norge som vertsland for nye investeringer. Samtidig vil strategien forankre videre konkretisering av politikken for batterinærin­gen. Skal vi nå våre mål må vi forsterke vårt industri- elle samarbeid langs flere akser og vi ser at flere politikkområder er sentrale for realisering av regje­ringens ambisjoner på batteriområdet, sier næringsminister Vestre.

Lover godt!

Tiril Fjeld viser hvor batterifabrikken i Haugaland Næringspark kan komme.

– Dette lover godt, og viser at regjeringen tar dette på alvor. Gratulerer til Freyr som nå går i gang med produksjon i Mo i Rana. Det er et tydelig tegn på at forholdene nå ligger godt til rette for en bærekraftig industrialisering innenfor hele batteri-kjeden, og at Norge skal fremmes som et attraktivt vertskapsland og at de skal bidra til tomter og annen sentral infrastruktur, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

– Beyonder har valgt Haugaland Nærinsgpark som lokasjon for sin produksjon av storskala battericelleproduksjon. Dette er en helt ny og selvutviklet teknologi som gir en mer bærekraftig måte å produsere batterier på. De er allerede godt i gang med innovasjonsproduksjon i lokalene sine på Forus, sier Fjeld.

Norge som et attraktivt vertskapsland

McKinsey har anslått at Norge kan oppnå en markedsandel i Europa på opp mot 20% for battericelleproduksjonen.

– Regjeringen vil jobbe for at Norge er et godt vertskapsland for investeringer til grønne verdi­ kjeder i Norge, og vi skal støtte opp om pilotkommunene, lover Vestre, som trakk frem Mo i Rana, Arendal og Tysvær under pressekonferansen.

Fokus på tomter og annen sentral infrastruktur

Batteristrategien legger opp til at grønne industrietableringer skal være godt forankret og mest mulig skånsomme for omgivelsene, gjennom å ta vare på natur, miljø og dyreliv, og legge til rette for sosiale møteplasser lokalt.

– Regjeringen vil vurdere om Siva, sammen med Invest in Norway, kan få i oppdrag å tilrettelegge for industrietableringer i Norge, og bistå industri­ en med å klargjøre industritomter. Regjeringen vil også legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industri- parker med internasjonale konkurransefortrinn i hele landet, sier Vestre.

Tiril Fjeld og næringsminister Jan Christian Vestre foran området i Haugaland Næringspark der Beyonder planlegger sin storskala batterifabrikk.

Haugalandet viser vei for det grønne industriløftet

Tysvær-ordfører Sigmund Lier fra Årets Vertskommune ønsket velkommen til hjertet til en av landets største og viktigste industriregioner, en region som har alle forutsetninger for å lykkes i omstillingen til grønn industri.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier

– Haugaland Næringspark vil være naturlig lokasjon for seks av de sju satsingsområdene i regjeringens ferske grønne industriløft – havvind, hydrogen, batteri, CO2-håndtering, maritim industri og prosessindustri.Industrien trenger klare arealer, slik som de 5000 ferdigregulerte dekarene vi har her i Haugaland Næringspark. Vi har forutsetningene for å etablere hele verdikjeder innenfor de ulike satsingsområdene, understreket Lier.

– Klare tomter en forutsetning

LO-leder Peggy Hessen Følsvik var enig med Lier.

– Skal vi lykkes i den globale konkurransen, etablere ny grønn industri, så er tilgangen på industriklare tomter helt avgjørende! Tomter som det vi ser i næringsparken her, tomter som kan sjekke av de riktige boksene. Skal vi bli verdensledende i konkurransen om de store grønne industrietableringene, er klare tomter og tilstrekkelig med kraft en forutsetning, sa LO-lederen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik

– Haugaland Næringspark går foran

NHO-sjef Ole Erik Almlid fortsatte resonnementet.

– Det grønne skiftet krever industriell tenking og industrielle verdikjeder, med gode løsninger som skaper arbeidsplasser og redusere klimautslippene. Batteri, hydrogen, CCS osv er svaret på mye av dette, og da er det herlig å være her, på det stedet som nå går foran og viser vei. Vi har for få lokasjoner som denne – med god infrastruktur bygget på samarbeid. Det kommer nok telefoner til Tiril (Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark) om viktige etableringer fremover. Hun må få lov til å gå ut om det skulle ringe i løpet av konferansen, smilte han.

– Vi har hørt på innspillene deres!

Næringsminister Jan Christian Vestre har besøkt Haugaland Næringspark flere ganger.

Næringsminister Jan Christian Vestre under LO og NHOs Topplederkonferanse i Haugaland Næringspark

– I regjeringens grønne industriløft har vi visjoner for de sju grønne næringene vi mener vi har eksepsjonelt gode muligheter innen, basert på naturressurser, kompetanse og erfaring. Som dere ser, mange av de gode innspillene vi har fått fra Haugaland Næringspark og andre er tatt med nærmest ordrett i industriløftet vårt. Når norsk og utenlandsk industri ønsker å etablere seg, er det helt avgjørende at vi kan tilby nøkkelferdige arealer som kjapt kan realiseres. Her har kommunene på Haugalandet og Haugaland Næringspark lagt ned en forbilledlig innsats – og vist hvordan dette skal gjøres, sa Vestre på link fra Trøndelag.

Han understrekte også behovet for mer kraft.

– Jeg tror vi vil ha kraftunderskudd raskere enn det vi tidligere har trodd. Kanskje allerede om tre-fire år. Skal vi få gjort noe med dette, må vi ha raskere prosesser. Alle skal fortsatt bli hørt, men vi må ha tempo! Det er helt avgjørende, understreket Vestre.

– Må få folket med oss!

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther understreket betydningen av å få folket med seg.

– Nå må vi sikre at de lokasjonene som er klare, faktisk blir brukt. For å lykkes med tempo, må vi sørge for at folk forstår hvorfor vi trenger den strømmasten eller den vindparken. Mye av utfordringen ligger her.

Hun håper det er mulig å ta utgangspunkt i det man har fått til på Haugalandet.

– Jeg er helt sikker på at Haugalandet er helt i front, basert på lokasjonen, nærheten til havet, den lovende kraftsituasjonen, og det gode kommunale samarbeidet. Jeg er selv fra en industriregion lenger nord, men dette genuint gode kommunale samarbeidet dere har fått til her, må jeg innrømme er litt uvant for en helgelending, smilte hun.

Statnett opptatt av helhetlige områdeplaner

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne, var også imponert over hva godt samarbeid har ført til i Haugaland Næringspark.

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne

– Jeg blir nesten på gråten når fem kraftfulle kommuner samarbeider på denne måten. Vi må gå bort fra fragmenterte løsninger, for det er da vi kan få fortgang i det vi i Statnett har ansvaret for. Vi arbeider ut fra helhetlige områdeplaner, og får en helt annen gjennomføringsevne når vi kan se områder i sammenheng, sa hun.

I tillegg konferansen på innspill fra noen av industrigigantene på Haugalandet; ved Beyonder, Equinor, Gassco og Hydro.

 

Den røde løperen var rullet ut for LO og NHOs Topplederkonferanse i Haugaland Næringspark
Karmøy-ordfører Jarle Nilsen tok imot gjestene på Karmøy Lufthavn Helganes, og guidet dem til Haugaland Næringspark i Tysvær – bare 15 minutter unna.
Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ønsker Topplederkonferansen velkommen til landets største ferdigregulerte industriområde

Etablerer storskala solcellepark i Haugaland Næringspark

– Dette er en milepæl for oss, og et tydelig signal om hvordan vi tenker å satse i årene fremover. Haugaland Næringspark er en ideell lokasjon for oss, her er det store arealer, og til forskjell fra mange andre steder, er infrastruktur og nettilknytning allerede på plass. Parken har allerede markert seg tydelig innenfor ren energi og fornybar-segmentet, og vi ser selvsagt også gode synergimuligheter i de fremtidige industri-etableringene her. I Haugaland Næringspark slipper vi å legge beslag på dyrket mark, og det etablerte næringsområdet vil være en fordel nå etableringsfase, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Positivt for miljøregnskapet

Endra har hovedfokus på langsiktige avtaler med bedrifter, noe som gir sikkerhet i investeringene og forutsigbarhet for kundene.

Direktør i Endra, Kristian Gautesen

– Det er en voksende trend blant bedrifter i Europa å kjøpe strøm direkte fra anlegg på lange kontrakter. Slik sikrer man et stabilt prisbilde, og i et bærekraftsperspektiv kan man gjennom direktekjøpsavtaler godskrive det i miljøregnskapet – uten behov for ekstra sertifikater. EU og store aktører som Equinor og andre har stadig strengere krav til fornybarandel, så dette vil være gode løsninger for mange, sier direktøren i Endra Kristian Gautesen.

Gode synergimuligheter i parken

Med ny type teknologi kan vi styre kraftproduksjonen gjennom dagen, og møte behovet på en smartere måte, særlig for bedrifter som bruker mye strøm på dagtid. Gautesen ser for seg et stadig økende behov for ulike former for batterilading fremover, og da kan det være smart å lade med sol på dagtid.

– Vi håper jo at nye etableringer i parken ser fordelene av kortreist ren energi. Her kommer nå en gigantisk batterifabrikk, og det er også lagt opp til flere virksomheter som vil ha store takflater – ideelt for produksjon av solkraft. Datasentre og kjølebedrifter vil også være ideelle for solproduksjon. Det vil nok bli tøff konkurranse i dette markedet, men målet er at vi skal komme godt i posisjon og være konkurransedyktige, sier han.

I tillegg til direktekjøpsavtaler, satser Endra også på salg av solkraft ut på nettet.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig glad for å få inn nok en produsent av ren energi i parken.

– Vi trenger all produksjon vi kan få av ren kraft. Med den planlagte 420kV-stasjonen til Statnett, Fagne sin 132kV-stasjon, vindkraft både på land og fra fremtidige Utsira Nord vil solkraft fra Endra styrke parken som viktig energihub. Med nok ren energi, vil de store etableringene med arbeidsplasser og med eksport komme, sier Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med direktør i Endra, Kristian Gautesen

Vestlandet er ikke først og fremst kjent for sitt gode vær. Solkraftproduksjon her har likevel flere fordeler.

– Vi er ikke avhengige av kontinuerlig sterk sol. Temperatur spiller faktisk en like viktig rolle, i det at for høye temperaturer svekker effekten i solcellene. Sammenliknet med land i Sør-Europa vil det derfor være en fordel i å produsere solkraft ved litt lavere temperaturer, forklarer Gautesen.

Endra og Haugaland Næringspark skal nå se nærmere på konkrete arealer, før Endra går i gang med søknad om konsesjon.

– Målet vært er at vi kan være i gang om to-tre år, sier Gautesen.

Får alt vel i havn

Med sin sentrale beliggenhet, like ved effektive transportveier både på E39 og E134 – og til sjøs, er Haugaland Næringspark et ideelt logistikknutepunkt. Vest i parken har Gismarvik Havn to ferdigetablerte dypvannskaier, med en samlet kailengde på 155 meter. Seilingsdybden er på 16,5 meter for søndre kai og 10 meter for nordre kai. Etablerte pullerter med kapasitet fra 50 til 300 tonn gir gode fortøyningsmuligheter. Gismarvik Havn er etablert for å kunne betjene logistikkbehovet for alle bedrifter som etablerer seg i næringsparken.

Kranfartøyet Sleipnir fra Heerema Marine Contractors på besøk i Gismarvik Havn

Havnen er ISPS-godkjent, og blir operert av GMC Marine Partner AS. Daglig leder Bengt Olav Gåsøy forteller at de i tillegg til å bringe inn egne prosjekter, også tilrettelegger for andre, forklarer

Tilrettelegger for alle anløp

– Vi har ansvaret for alle anløp, og for å tilrettelegge for anløp og virksomhet i havna. I tillegg til det operasjonelle, står vi også for oppfølging av Kystverkets krav til havnevirksomhet. Båter skal meldes inn, vi skal ha oversikt over type og mengde gods som går over havn, og i tillegg påse at alt foregår på en sikker og god måte, og at HMS-reglene følges, forklarer Gåsøy.

Daglig leder i GMC Marine Partner AS, Bengt Olav Gåsøy foran bilde av hele havneanlegget i Haugaland Næringspark

Havneanlegget utgjør alene 160 dekar, og har 80 dekar med lagerareal. Da ett av GMCs havneområder i Stavanger ble faset ut i 2012, fikk de behov for å få lagret om store mengder utstyr for en kunde. Det førte dem til Gismarvik Havn.

– Vi så umiddelbart store muligheter i de enormt store arealene, og vi fikk bygget det store lagerbygget for kunden vår, et bygg vi har stor bruk for i dag, både til lagring og enkelt reparasjonsarbeid, sier Gåsøy.

Ideell som prosjekthavn

Havnebasen har vært i drift siden 2012, og i tillegg til den store verksted- og lagerhallen, har basen eget kontorbygg med garderobefasiliteter, samt stor traverskran. Haugaland Næringspark eier i dag området og bygningene selv, mens GMC drifter havnen. De store planerte havnearealer benyttes både til korte og langsiktige leieforhold.

– Havnen blir mye brukt i forbindelse med utskiping av tømmer, asfalt, sand og grus. Men vi også en veldig god prosjekthavn, og de store landarealene gjør at havnen egner seg svært godt for modifikasjons- og sammenstillingsarbeid, noe som blant annet ble veldig tydelig under arbeidet med vinddragen til Makani. Havnen ligger godt plassert med tanke på dybder og innseiling, i tillegg til nærhet til prosjekter ute på sokkelen. Komponenter til vindturbiner fungerer også veldig godt hos oss, og det er selvsagt ekstra interessant i forhold til offshore wind. Når vi er i dialog med ulike havvindprosjekter, så får de litt bakoversveis når de får sett anlegget. Det må nesten ses med egne øyne, for bilder klarer aldri helt å synliggjøre hvor stort det faktisk er her, sier Gåsøy.

Med gode nettverk og mye kompetanse i regionen, benytter GMC seg av dyktige lokale leverandører innenfor alt fra sveising til bygging og stillasarbeid.

– På den måten kan vi fungere som en one stop shop for de ulike aktørene, understreker han.

Avgjørende for Beyonder

Forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther

Forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther, forteller at havnen blir stadig mer attraktiv, og med flere etableringer i parken, øker logistikkbehovet og aktiviteten i Gismarvik Havn. Tidligere i år ble det kjent at Beyonder har valgt Haugaland Næringspark som lokasjon for sin storskala batteriproduksjon.

– Det er mange gode grunner til at Beyonder valgte Gismarvik som lokasjon, men de hadde nok ikke gjort det, om vi ikke hadde hatt de gode havnefasilitetene, sier Sæther.

Stadig i utvikling

Nylig ble en ny kai nord i havneanlegget åpnet, noe som gir enda større fleksibilitet rundt anløp. Men allerede før denne ble klar, har flere av verdens største fartøy ligget til kai.

– Det lengste var på hele 330 meter, men med veldig gode pullertforhold er vi sikret trygg og god fortøyning, forteller Gåsøy.

Videre utbygging av Gismarvik Havn er under planlegging.

– Etableringene i parken vil styre den videre havneutbyggingen, men et fullt utbygd anlegg under dagens forutsetninger vil kunne innebære inntil 900 meter kailinje, sier forretningsutvikler Sæther.

Gismarvik Havn med kaianlegg i nord og sør

– Nå skriver vi norsk industrihistorie!

Næringsministeren fikk en guidet tur på Kårstø, med påfølgende lunsj og omvisning i Haugaland Næringspark. Statsråden ble imponert over det han så, ikke minst når det kommer til synergimulighetene.

Næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Haugaland Næringspark

– Haugaland Næringspark er et forbilledlig eksempel på hvordan planleggingen av grønn industri skal gjøres, og det er ingen tvil om at vi nå står midt i det norske episenteret for denne utviklingen. Her er dere fremme i skoene, og måten dere jobber på, kan bidra til at dere ikke bare blir best i landet, men også best i Europa, sa Vestre, som var opptatt av på legge tilrette for bl.a. batteri- og hydrogenproduksjon.

Beyonder fortalte om sin store batterisatsning i Haugaland Næringspark, og fortalte statsråden hva som ble viktig for dem i det videre arbeidet. De har mål om å ha 500-600 arbeidsplasser ved fabrikken i parken i I løpet av 2026. Og om alt går som de ønsker, så vil det etter hvert kunne bety hele 2000 arbeidsplasser.

Næringsminister Vestre lytter nå Svein Kvernstuen fra Beyonder forteller om planene for batterifabrikken i Haugaland Næringspark.

– Applaus for det! Dette er norgeshistorie, utbrøt næringsministeren.

– Det var et utrolig nyttig og godt besøk, og jeg føler vi fikk synliggjort hvor mange synergimulegheter vi har i regionen, ikke bare inne i næringsparken, men også sammen med gode naboer, som Kårstø. Jeg opplevde at ministeren ble imponert over hvor godt vi allerede arbeider sammen, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier, understreket de mange mulighetene for sirkulærøkonomi.

– Med en rekke ulike industrietableringer innen kort avstand, vil det være mange muligheter for å bruke hverandres avfall som innsatsfaktorer for en kostnads- og ressurseffektivitet drift for alle parter. Dette er viktig for å få en bærekraftig industri i praksis. Kårstø har for eksempel spillvann som Beyonders batterifabrikk på Gismarvik vil kunne dra nytte av, sier Lier.

Les også artikkel fra minister-besøket i Haugesunds Avis

JUBLER FOR NORSK INDUSTRI: Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, sammen med næringsminister Jan Christian Vestre, Beyonder-sjef Svein Kvernstuen, fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak og ordfører i Tysvær kommune, Sigmund Lier
PÅ KÅRSTØ: Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Jan Christian Vestre fra regjeringen og Olav Bådsvik fra Kårstø-terminalen.

Beyonder med storskala batterisatsing i Haugaland Næringspark

Under en pressekonferanse i Haugaland Næringspark mandag 4. april kom det frem at Beyonder ønsker å holde sin batteriproduksjon i Norge, basert på regjeringens signaler om storsatsing på batteri, økt eksport og strøm frem til industrien.

Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. Battericellene er særlig godt egnet til kraftintensiv industri med behov for høy effekt. Beyonder er per i dag lokalisert på Forus i Rogaland, hvor de har etablert en småskala produksjonslinje. I dag tar de et stort skritt videre i planene sine om storskala battericelleproduksjon.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har vurdert utenlandske lokasjoner for vår storskala fabrikk. Men med tydelige signaler fra regjeringen om at de vil sørge for internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for storskala battericelleproduksjon, ligger alt til rette for at vi skal nå frem i verdensmesterskapet her fra Norge, sier Gründer og CEO i Beyonder Svein Kvernstuen.

Beyonder sammen med Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark, fylkesordfører Marianne Chesak og ordførerne i de fem eierkommunene Tysvær, Vindafjord, Karmøy, Bokn og Haugesund.

Olje- og energiminister Terje Aasland er glad for at Beyonder nå ser mot Norge for sin fullskala produksjon. Den trinnvise utbyggingen vil allerede i første trinn gi mellom 500-600 direkte arbeidsplasser, i en ellers industritung region på Haugalandet. Full utbygging, med inntil 10 produksjonslinjer vil gi rundt 2 000 direkte arbeidsplasser. I tillegg kommer alle som sysselsettes i byggeperioden, etablering av leverandørindustri og ringvirkninger for lokalt næringsliv.

– For et industrihjerte er det svært gledelig at industrien retter blikket mot Norge. Vi skal legge til rette for langsiktige, gode, trygge rammebetingelser og sørge for at industrien investerer nettopp i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Se videohilsen fra statsråden her!

Stort presseoppmøte under lanseringen av Beyonders batterisatsing i Haugaland Næringspark.

For Beyonder har det vært viktig å finne en lokasjon med en etablert industrimuskel de kan spille på lag med og helhetlige løsninger. Det fant de på Haugalandet.

– Beyonder ønsker synergier med eksisterende industri og kommende etableringer i parken. Det er en stor fordel at regionen har mye industrikompetanse og gode utdanningsinstitusjoner innen relevante fagfelt. Helhetlige løsninger, ferdigregulerte industritomter og bærekraftige logistikkløsninger både på land og til havs er essensielt for vår fremdrift, sier COO i Beyonder, Steinar Lea.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, mener avtalen signaliserer at også næringsparken nå går inn i en ny fase. De har brukt 20 år på utviklingsarbeid med reguleringer og tunge investeringer i infrastruktur, inkludert etablering av egen dypvannskai og havneområde.

– Det er en glede å ønske Beyonder velkommen som første storskala industrietablering i Norges største ferdigregulerte næringspark. Som den første store aktøren vil de ha påvirkningskraft på videre utvikling av parken. Vi har plass til flere i batteriverdikjeden, men andre industrier er også hjertelig velkomne. Beyonder blir en av mange som skal delta i verdensmesterskapet fra Haugaland Næringspark, og det er vi veldig fornøyde med, sier Fjeld.

Lokaler til leie

I Gismarvik Havn i Haugaland Næringspark ligger Gismarvik Bygg. Her er det nå kontorer til leie. Kontorene har tilgang til møterom, kjøkken og toaletter. Bygget rommer fra før GMC Marine, Enercon og Nordic Crane Kynningsrud.

Leie av areal i industrihall med 20t traverskran, samt utendørsareal er også mulig.

Ta kontakt med forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Einar Sæther (finn.saether (@) haugaland-park.no / 488 64 230) for et godt pristilbud.

   

Alt av løft og tung transport

Allerede i 1946 grunnla byggmester Bjarne Kynningsrud virksomheten som i dag har forretningsområdene Kran, Eiendom, Bygg og Boliger. Krandelen  Nordic Crane Kynningsrud er ledende innenfor mobilkraner, lastebilkraner og spesialtransport, og leverer tjenester lokalt, nasjonalt og i hele Skandinavia.

Som ny leietaker i Gismarvik Bygg i Haugaland Næringspark åpner de nå sitt første kontor på vestlandet.

Åge Dagfinn Askeland er i full gang med kranoppdrag med utgangspunkt i Haugaland Næringspark

– Vi har lenge hatt et ønske om å etablere oss på Vestlandet, og ser et stort marked her, særlig på mobilkran. Haugaland Næringspark var et naturlig valg ettersom den ligger så sentralt, med kort vei til Haugesund, kort vei til Karmøy og med tunnelene som kommer like ved blir det også kort vei til Stavanger. Vi tenker langsiktig, og satser på å utvide etterhvert, forteller avdelingsleder Åge Dagfinn Askeland.

Nordic Crane Kynningsrud er allerede sju ansatte på sin vestlandsavdeling i Haugaland Næringspark.

– Vi er i full gang, og oppstarten har gått så bra at vi nok ha behov for enda flere mobilkranførere etterhvert. Vi løfter og flytter hva det skal være; hus, båter og andre store og tunge ting. Vi håper selvsagt at vi også kan være til nytte for nye etableringer i selve næringsparken, sier Askeland.

Nordic Crane har et motto som sier «Gleden er å være til nytte».

– Vi er opptatt av å levere god service, og kommer alltid med smil, forsikrer Askeland.

Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark

– Det er veldig flott for næringsparken at vi har aktører som kan gi synergier og yte service til hverandre, og det vil helt sikkert kunne være nyttig for fremtidige etableringer, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Kynnerud Nordic Crane er opptatt av bærekraft og hensyn til miljøet, og har blant annet investert i verdens første elektriske beltekran.

– Elektriske beltekraner er helt klart fremtiden, så vi har nylig bestilt enda flere, forteller Askeland.

Video om Kynningsruds 75 år lange historie:

Les mer om Nordic Crane Kynningsrud her!

Ølen Betong med utsalg i parken

Ølen Betong kunne i dag endelig invitere til en litt uformell åpning av sitt nye utsalg i Haugaland Næringspark. Men det var ikke mer uformelt enn at Tysvær-ordfører Sigmund Lier høytidelig klippet snor, og erklærte utsalget for offisielt åpnet. Lier minnet om at Ølen Betong var første virksomhet som sikret seg tomt i Norges største næringspark.

– Dette er et supplement til produktene vi har, og butikken vil være åpen både for privat- og proffmarkedet, forteller Lars Norekvål, daglig leder i Ølen Betong.

– Med utsalget får vi utnyttet det nye bygget vårt til fulle. Her har vi ulike produkter blant fra Steinhardt, og mørtel fra Forsand Sandkompani, som jo er eid av Ølen Betong, forteller han.

Utsalgets hovedlager ligger på utsiden av bygget, med større elementer, som blant annet kan benyttes til produksjon av forstøtningsblokker.

– Dette er en veldig hyggelig dag, og Ølen Betong har fått et veldig fint utsalg. Så vet vi jo fra før at aktivitet avler aktivitet, så dette er med på å bidra til innholdet i parken, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Daglig leder i Ølen Betong, Lars Norekvål får blomster av daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld