Lærer lærere om batteriproduksjon

Målet har vært å dele kunnskap med hverandre, og bygge en enda sterkere bro mellom utdanning og næringsliv.

Lærerne, som kom fra Åkrehamn Videregående og Karmsund Videregående, satte pris på å få lære mer om batteriteknologi og batteriproduksjon, og syntes det var spesielt givende å snakke med Beyonders egne operatører om deres erfaringer i denne nye bransjen.

– En betydelig trend i yrkesutdanningen, spesielt innen automatisering, er tendensen til mer fabrikkproduksjon. Sporbarhet og hvordan alle prosessene passer sammen blir også innarbeidet i læreplanen. Dette besøket hjalp oss med å se det store bildet, inkludert hvilken kompetanse som trengs i fremtiden, sier Tor Einar Haugvaldstad, lærer ved Åkrehamn Videregående skole.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er glad for at utdanningsinstitusjonene på Haugalandet ser verdien av å ha tett dialog med industrien og behovene de har.

– Vi er stolte over at vi har så fremoverlente videregående skoler på Haugalandet som ser at dette blir en viktig industri i Norge i årene fremover, sier Fjeld.

Les mer om hvordan utdanningsinstitusjonene samarbeider med industrien på Haugalandet om relevante utdanningsløp:

https://haugaland-park.no/2021/11/19/industrikompetanse-for-gronn-vekst-pa-haugalandet/

LÆRERE MED BEYONDER: F.v.: Roger Bustad (Production Manager, Beyonder), Knut Høvring (lærer ved Karmsund videregående), Olav Heng (lærer ved Åkrehamn videregående), Runar Austrheim (Chief Talent Officer, Beyonder), og Tor Einar Haugvaldstad (lærer ved Åkrehamn videregående)

Internasjonalt utdanningsløp på Haugalandet

Haugesund International School ligger på en 33 mål stor tomt i naturskjønne omgivelser på Torvestad på Karmøy. Skolen ble opprettet i 2016 av Rederiforeningen og Næringsforeningen Haugalandet. Skolen hadde 18 elever ved oppstart, men underviser i dag 108 elever fra 41 ulike land. er bygget etter IB-modellen (International Baccalaureate), et globalt skolesystem som finnes i 5500 skoler i 160 land, fra førskole til videregående og som anerkjennes av universiteter verden over.

– Vi har tematisk basert integrert læring. Det bygger på tanken om at man lærer best om ulike ting ses i sammenheng. Hos oss er ikke matematikk et isolert fag, men noe elevene lærer i naturlig tilknytning til andre fag. Barna skal kunne ta ansvar for egen læring, noe som skaper interesse, og en bedre forståelse av hvorfor de lærer det de lærer, forteller rektor Julie Osteig, opprinnelig fra Colorado i USA.

Julie Osteig er rektor ved Haugesund International School

Skolen har elever mellom 6 og 16 år i det de kaller sammensatte klasser, der flere aldersgrupper gjerne kan være sammen, basert på deres faglige nivå. Er du ekstra god i matematikk, kan du gjerne gå sammen med de litt eldre elevene.

– Vi har et globalt perspektiv, som gir forståelse for ulike kulturer og andre språk. Engelsk er hovedspråket på skolen, mens elevene i tillegg lærer norsk og spansk, forteller Osteig.

I tillegg til godt med klasserom, har skolen gymsal, teknologirom, vitenskapslab, skolekjøkken og bibliotek, samt kultursenter, idrettshall og fine naturstier like ved. Et ekstra skolebygg på 1000kvm skal i tillegg stå ferdig i november 2022.

Klasserom for Middle Years Programme

Også barnehage og videregående

I tillegg til barne- og ungdomsskolen på Torvestad, har Haugesund både internasjonal barnehage (Haugesund International Preschool) på Kvala og IB Diploma Programme på Vardafjell videregående skole. Slik kan Haugalandet tilby et komplett internasjonale utdanningsløp frem til høyskolenivå (også det i Haugesund på HVL)

– Det er industrien i regionen som skaper behovet. Mange av foreldrene må kunne være mobile i sine jobber, og arbeider gjerne på prosjekter med en varighet på ett, to eller tre år. Da er det helt avgjørende at Haugalandet kan tilby en internasjonal skole for barna deres med et utdanningsopplegg som er kompatibelt med det de finner i mange andre land, og som sikrer kontinuitet i utdanningsløpet deres, sier Osteig.

Kontaktpunkt også for foreldrene

Det går også norske barn på skolen, noen av dem med én eller begge foreldrene fra utlandet, og skolen fungerer også som et nyttig og sosialt bindeledd mellom de ulike foreldrene.

– Mange foreldre er veldig aktive i vår Parent-Teacher Association. Her kan de treffe andre voksne i samme situasjon som dem selv, og utveksle erfaringer og få råd – og gode venner. Vi kommer tett på hverandre, og vi kjenner både elever og foreldre godt, forteller Osteig.

Selv om elevene gjerne bor i ulike deler av regionen, kommer de seg til den internasjonale skolen via de ulike skolebussene som er satt opp fra sentrale knutepunkter på Haugalandet.

Store lekearealer på skoleområdet

Viktig for store industri-etableringer

For den type industrietableringer som er aktuelle i Haugaland Næringspark, er dette alfa omega.

Finn Sæther, forretningsutvikler i Haugaland Næringspark

– Både nasjonale og internasjonale etableringer vil ha behov for å ha med seg utenlandsk arbeidskraft og kompetanse til Haugalandet, og da er et godt internasjonalt undervisningstilbud for barna som følger med helt avgjørende. Når vi da kan fortelle at vi har godkjent IB-skoler med Primary Years Programme, Middle Years Programme og også Diploma Programme, så bidrar det til å gjøre Haugalandet attraktive og aktuelle som lokasjon for nye storetableringer, sier forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther.

Batteriprodusenten Beyonder planlegger storskalaproduksjon batteriproduksjon i Haugaland Næringspark, og selskapet har allerede 17 ulike nasjonaliteter fordelt på 70 ansatte.

Ragnar Austrheim i Beyonder har 17 nasjonaliteter blant sine 70 ansatte.

– De aller fleste har flyttet til Norge på grunn av ny jobb hos oss. Til fabrikkene på Haugaland Næringspark vil vi trenge mange tilflyttere, nasjonalt og internasjonalt. Det å kunne tilby internasjonal skole for nyansatte når fabrikkene er i produksjon vil være ett svært viktig for oss både i kampen om de gode hodene, men også for deres trivsel når de bosetter seg på Haugalandet, sier Beyonders Chief Talent Officer, Runar Austrheim.

Rita Øtsbø Stobbs i Invest Rogaland

Invest in Rogaland er Rogaland fylkeskommunes nye satsing for å tiltrekke internasjonale etableringer og investeringer til fylket. Prosjektleder Rita Østbø Stobbs er tidligere business manager ved Tromsø International School, og kjenner godt til viktigheten av et internasjonalt utdanningstilbud for å tiltrekke internasjonal kompetanse.

– Da jeg jobbet på internasjonal skole selv, var en naturlig del av min rolle å møte internasjonale arbeidstakere i en tidlig fase av deres prosess i å vurdere å flytte til byen i forbindelse med et jobbtilbud. Viktigheten av internasjonal skole ble veldig tydelig fordi jeg oppdaget at byen gikk glipp av viktig kompetanse dersom den internasjonale skolen ikke hadde ledig plass på de aktuelle trinnene, sier Stobbs.

Les mer om Haugesund International School her!

– Takk for besøket!

Det var stor interesse rundt standen til Haugaland Næringspark og Beyonder under ONS i Stavanger denne uken. Hans kongelige høyhet kronprins Haakon, olje- og energiminister Terje Aasland, statsforvalter Bent Høie og NHO-sjef Ole Erik Almlid var blant dem som brukte tid hos Haugaland Næringspark under ONS på åpningsdagen.

HKH kronprins Haakon, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld og administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen

– Vi synes selvsagt det er veldig hyggelig med med all oppmerksomheten som både Beyonder og vi har fått den frøste dagen her under ONS. Nå ser vi frem til å fortsette viktige samtaler og møter med aktører som har industrielle planer. Det er ikke mange som kan kan skilte med 5000 mål med ferdigregulert industriareal med havnefasiliteter, veinett, kraft og fiber. Det gjør oss til en aktuell lokasjon for mange ulike interessenter, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

 

Kristin Skofteland CCO i Beyonder sammen med Ole Erik Almlid, direktør i NHO.
Denne gjengen ønsker deg velkommen til Hall 4, stand 4100 under ONS til og med torsdag.

Meet us at ONS

At ONS you can meet Haugaland Næringspark – and Beyonder.

The location for the green industrial future!

Haugaland Næringspark, Norway’s largest industrial area with zoning for industry – ready for new green industry.

With it’s 500 hectare, clean energy, harbor facilities, and short distance to Europe, this location is excellent for the industry in the energy transformation segment and energy-intensive industry.

Meet Beyonder, sustainable battery-cell company

The Norwegian company Beyonder produces battery-cells providing the energy storage solutions needed for increased electrification and more variable renewables in the energy system. The new technology held by the company is letting them avoid cobolt and nickel in the production of the battery cells. Beyonder is planning the big scale production lines in Haugaland Næringspark.

Erna på besøk

Høyres partileder Erna Solberg tok mandag turen til Haugalandet og Haugaland Næringspark for å bli bedre kjent med Norges største ferdigregulerte næringspark, og også møte Beyonder for å høre om deres storskala batterisatsing i parken.

Beyonders Steinar Lea forteller Erna Solberg om selskapets batterifabrikk-planer i Haugaland Næringspark.

Den tidligere statsministeren lyttet til parkens daglige leder Tiril Fjeld og Beyonders COO Steinar Lea, og lot seg imponere over det enormt store industriområdet, med regulerte arealer til både batterifabrikk og annen grønn industri.

– Det var imponerende å se hvilket godt arbeid som er lagt ned i Haugaland Næringspark for å gjøre den klar til den grønne omstillingen i industrien. Ekstra fint er det at fem kommuner samarbeider om dette. Her vil det kunne skje mye spennende fremover, sier Erna Solberg.

Solberg hadde tidligere på dagen besøkt Åkra videregående skole, en viktig yrkesskole for industrien på Haugalandet.

– Det var veldig fint å få Erna på besøk, og godt å oppleve at hun ser det store potensialet som ligger i parken vår, og planene til Beyonder, sier Tiril Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med Høyres partileder Erna Solberg ved Gismervik Havn.

Regjeringens 10 grep for batteri-industrialisering

Regjeringen ser at Norge og norsk næringsliv har et unikt utgangspunkt for å lykkes i det grønne skiftet, med rike natur- ressurser, industriell kompetanse i toppklasse, den norske arbeidslivsmodellen og mer enn 100 års erfaring med fornybar kraft, elektrifisering, verdens­ ledende offshoreteknologi og kontinuerlig utvikling av ledende prosessindustri. Dette er fortrinn som gir betydelige verdiskapingsmuligheter i en verden som i økende grad etterspør bærekraftige produkter og løsninger. Å gripe disse mulighetene handler også om å opprettholde norsk industris konkurransekraft, på kort og lengre sikt.

I dag presenterte næringsminister Jan Christian Vestre Norges første batteristrategi med 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a894b5594dbf4eccbec0d65f491e4809/batteristrategien_web2.pdf

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilot- kommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter
Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem Norges første batteristrategi

– Med lansering av «Norges batteristrategi» går vi nærmere inn på batteriverdikjeden og presenterer ti grep for bærekraftig industrialisering, som i sum skal være kraftfulle nok til å tiltrekke privat kapital til næringen. Med dette ønsker vi å synliggjøre for norske og internasjonale batteriaktører og investo­rer fordelene ved å velge Norge som vertsland for nye investeringer. Samtidig vil strategien forankre videre konkretisering av politikken for batterinærin­gen. Skal vi nå våre mål må vi forsterke vårt industri- elle samarbeid langs flere akser og vi ser at flere politikkområder er sentrale for realisering av regje­ringens ambisjoner på batteriområdet, sier næringsminister Vestre.

Lover godt!

Tiril Fjeld viser hvor batterifabrikken i Haugaland Næringspark kan komme.

– Dette lover godt, og viser at regjeringen tar dette på alvor. Gratulerer til Freyr som nå går i gang med produksjon i Mo i Rana. Det er et tydelig tegn på at forholdene nå ligger godt til rette for en bærekraftig industrialisering innenfor hele batteri-kjeden, og at Norge skal fremmes som et attraktivt vertskapsland og at de skal bidra til tomter og annen sentral infrastruktur, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

– Beyonder har valgt Haugaland Nærinsgpark som lokasjon for sin produksjon av storskala battericelleproduksjon. Dette er en helt ny og selvutviklet teknologi som gir en mer bærekraftig måte å produsere batterier på. De er allerede godt i gang med innovasjonsproduksjon i lokalene sine på Forus, sier Fjeld.

Norge som et attraktivt vertskapsland

McKinsey har anslått at Norge kan oppnå en markedsandel i Europa på opp mot 20% for battericelleproduksjonen.

– Regjeringen vil jobbe for at Norge er et godt vertskapsland for investeringer til grønne verdi­ kjeder i Norge, og vi skal støtte opp om pilotkommunene, lover Vestre, som trakk frem Mo i Rana, Arendal og Tysvær under pressekonferansen.

Fokus på tomter og annen sentral infrastruktur

Batteristrategien legger opp til at grønne industrietableringer skal være godt forankret og mest mulig skånsomme for omgivelsene, gjennom å ta vare på natur, miljø og dyreliv, og legge til rette for sosiale møteplasser lokalt.

– Regjeringen vil vurdere om Siva, sammen med Invest in Norway, kan få i oppdrag å tilrettelegge for industrietableringer i Norge, og bistå industri­ en med å klargjøre industritomter. Regjeringen vil også legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industri- parker med internasjonale konkurransefortrinn i hele landet, sier Vestre.

Tiril Fjeld og næringsminister Jan Christian Vestre foran området i Haugaland Næringspark der Beyonder planlegger sin storskala batterifabrikk.

Haugalandet viser vei for det grønne industriløftet

Tysvær-ordfører Sigmund Lier fra Årets Vertskommune ønsket velkommen til hjertet til en av landets største og viktigste industriregioner, en region som har alle forutsetninger for å lykkes i omstillingen til grønn industri.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier

– Haugaland Næringspark vil være naturlig lokasjon for seks av de sju satsingsområdene i regjeringens ferske grønne industriløft – havvind, hydrogen, batteri, CO2-håndtering, maritim industri og prosessindustri.Industrien trenger klare arealer, slik som de 5000 ferdigregulerte dekarene vi har her i Haugaland Næringspark. Vi har forutsetningene for å etablere hele verdikjeder innenfor de ulike satsingsområdene, understreket Lier.

– Klare tomter en forutsetning

LO-leder Peggy Hessen Følsvik var enig med Lier.

– Skal vi lykkes i den globale konkurransen, etablere ny grønn industri, så er tilgangen på industriklare tomter helt avgjørende! Tomter som det vi ser i næringsparken her, tomter som kan sjekke av de riktige boksene. Skal vi bli verdensledende i konkurransen om de store grønne industrietableringene, er klare tomter og tilstrekkelig med kraft en forutsetning, sa LO-lederen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik

– Haugaland Næringspark går foran

NHO-sjef Ole Erik Almlid fortsatte resonnementet.

– Det grønne skiftet krever industriell tenking og industrielle verdikjeder, med gode løsninger som skaper arbeidsplasser og redusere klimautslippene. Batteri, hydrogen, CCS osv er svaret på mye av dette, og da er det herlig å være her, på det stedet som nå går foran og viser vei. Vi har for få lokasjoner som denne – med god infrastruktur bygget på samarbeid. Det kommer nok telefoner til Tiril (Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark) om viktige etableringer fremover. Hun må få lov til å gå ut om det skulle ringe i løpet av konferansen, smilte han.

– Vi har hørt på innspillene deres!

Næringsminister Jan Christian Vestre har besøkt Haugaland Næringspark flere ganger.

Næringsminister Jan Christian Vestre under LO og NHOs Topplederkonferanse i Haugaland Næringspark

– I regjeringens grønne industriløft har vi visjoner for de sju grønne næringene vi mener vi har eksepsjonelt gode muligheter innen, basert på naturressurser, kompetanse og erfaring. Som dere ser, mange av de gode innspillene vi har fått fra Haugaland Næringspark og andre er tatt med nærmest ordrett i industriløftet vårt. Når norsk og utenlandsk industri ønsker å etablere seg, er det helt avgjørende at vi kan tilby nøkkelferdige arealer som kjapt kan realiseres. Her har kommunene på Haugalandet og Haugaland Næringspark lagt ned en forbilledlig innsats – og vist hvordan dette skal gjøres, sa Vestre på link fra Trøndelag.

Han understrekte også behovet for mer kraft.

– Jeg tror vi vil ha kraftunderskudd raskere enn det vi tidligere har trodd. Kanskje allerede om tre-fire år. Skal vi få gjort noe med dette, må vi ha raskere prosesser. Alle skal fortsatt bli hørt, men vi må ha tempo! Det er helt avgjørende, understreket Vestre.

– Må få folket med oss!

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther understreket betydningen av å få folket med seg.

– Nå må vi sikre at de lokasjonene som er klare, faktisk blir brukt. For å lykkes med tempo, må vi sørge for at folk forstår hvorfor vi trenger den strømmasten eller den vindparken. Mye av utfordringen ligger her.

Hun håper det er mulig å ta utgangspunkt i det man har fått til på Haugalandet.

– Jeg er helt sikker på at Haugalandet er helt i front, basert på lokasjonen, nærheten til havet, den lovende kraftsituasjonen, og det gode kommunale samarbeidet. Jeg er selv fra en industriregion lenger nord, men dette genuint gode kommunale samarbeidet dere har fått til her, må jeg innrømme er litt uvant for en helgelending, smilte hun.

Statnett opptatt av helhetlige områdeplaner

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne, var også imponert over hva godt samarbeid har ført til i Haugaland Næringspark.

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne

– Jeg blir nesten på gråten når fem kraftfulle kommuner samarbeider på denne måten. Vi må gå bort fra fragmenterte løsninger, for det er da vi kan få fortgang i det vi i Statnett har ansvaret for. Vi arbeider ut fra helhetlige områdeplaner, og får en helt annen gjennomføringsevne når vi kan se områder i sammenheng, sa hun.

I tillegg konferansen på innspill fra noen av industrigigantene på Haugalandet; ved Beyonder, Equinor, Gassco og Hydro.

 

Den røde løperen var rullet ut for LO og NHOs Topplederkonferanse i Haugaland Næringspark
Karmøy-ordfører Jarle Nilsen tok imot gjestene på Karmøy Lufthavn Helganes, og guidet dem til Haugaland Næringspark i Tysvær – bare 15 minutter unna.
Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ønsker Topplederkonferansen velkommen til landets største ferdigregulerte industriområde

Etablerer storskala solcellepark i Haugaland Næringspark

– Dette er en milepæl for oss, og et tydelig signal om hvordan vi tenker å satse i årene fremover. Haugaland Næringspark er en ideell lokasjon for oss, her er det store arealer, og til forskjell fra mange andre steder, er infrastruktur og nettilknytning allerede på plass. Parken har allerede markert seg tydelig innenfor ren energi og fornybar-segmentet, og vi ser selvsagt også gode synergimuligheter i de fremtidige industri-etableringene her. I Haugaland Næringspark slipper vi å legge beslag på dyrket mark, og det etablerte næringsområdet vil være en fordel nå etableringsfase, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Positivt for miljøregnskapet

Endra har hovedfokus på langsiktige avtaler med bedrifter, noe som gir sikkerhet i investeringene og forutsigbarhet for kundene.

Direktør i Endra, Kristian Gautesen

– Det er en voksende trend blant bedrifter i Europa å kjøpe strøm direkte fra anlegg på lange kontrakter. Slik sikrer man et stabilt prisbilde, og i et bærekraftsperspektiv kan man gjennom direktekjøpsavtaler godskrive det i miljøregnskapet – uten behov for ekstra sertifikater. EU og store aktører som Equinor og andre har stadig strengere krav til fornybarandel, så dette vil være gode løsninger for mange, sier direktøren i Endra Kristian Gautesen.

Gode synergimuligheter i parken

Med ny type teknologi kan vi styre kraftproduksjonen gjennom dagen, og møte behovet på en smartere måte, særlig for bedrifter som bruker mye strøm på dagtid. Gautesen ser for seg et stadig økende behov for ulike former for batterilading fremover, og da kan det være smart å lade med sol på dagtid.

– Vi håper jo at nye etableringer i parken ser fordelene av kortreist ren energi. Her kommer nå en gigantisk batterifabrikk, og det er også lagt opp til flere virksomheter som vil ha store takflater – ideelt for produksjon av solkraft. Datasentre og kjølebedrifter vil også være ideelle for solproduksjon. Det vil nok bli tøff konkurranse i dette markedet, men målet er at vi skal komme godt i posisjon og være konkurransedyktige, sier han.

I tillegg til direktekjøpsavtaler, satser Endra også på salg av solkraft ut på nettet.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig glad for å få inn nok en produsent av ren energi i parken.

– Vi trenger all produksjon vi kan få av ren kraft. Med den planlagte 420kV-stasjonen til Statnett, Fagne sin 132kV-stasjon, vindkraft både på land og fra fremtidige Utsira Nord vil solkraft fra Endra styrke parken som viktig energihub. Med nok ren energi, vil de store etableringene med arbeidsplasser og med eksport komme, sier Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med direktør i Endra, Kristian Gautesen

Vestlandet er ikke først og fremst kjent for sitt gode vær. Solkraftproduksjon her har likevel flere fordeler.

– Vi er ikke avhengige av kontinuerlig sterk sol. Temperatur spiller faktisk en like viktig rolle, i det at for høye temperaturer svekker effekten i solcellene. Sammenliknet med land i Sør-Europa vil det derfor være en fordel i å produsere solkraft ved litt lavere temperaturer, forklarer Gautesen.

Endra og Haugaland Næringspark skal nå se nærmere på konkrete arealer, før Endra går i gang med søknad om konsesjon.

– Målet vært er at vi kan være i gang om to-tre år, sier Gautesen.

Får alt vel i havn

Med sin sentrale beliggenhet, like ved effektive transportveier både på E39 og E134 – og til sjøs, er Haugaland Næringspark et ideelt logistikknutepunkt. Vest i parken har Gismarvik Havn to ferdigetablerte dypvannskaier, med en samlet kailengde på 155 meter. Seilingsdybden er på 16,5 meter for søndre kai og 10 meter for nordre kai. Etablerte pullerter med kapasitet fra 50 til 300 tonn gir gode fortøyningsmuligheter. Gismarvik Havn er etablert for å kunne betjene logistikkbehovet for alle bedrifter som etablerer seg i næringsparken.

Kranfartøyet Sleipnir fra Heerema Marine Contractors på besøk i Gismarvik Havn

Havnen er ISPS-godkjent, og blir operert av GMC Marine Partner AS. Daglig leder Bengt Olav Gåsøy forteller at de i tillegg til å bringe inn egne prosjekter, også tilrettelegger for andre, forklarer

Tilrettelegger for alle anløp

– Vi har ansvaret for alle anløp, og for å tilrettelegge for anløp og virksomhet i havna. I tillegg til det operasjonelle, står vi også for oppfølging av Kystverkets krav til havnevirksomhet. Båter skal meldes inn, vi skal ha oversikt over type og mengde gods som går over havn, og i tillegg påse at alt foregår på en sikker og god måte, og at HMS-reglene følges, forklarer Gåsøy.

Daglig leder i GMC Marine Partner AS, Bengt Olav Gåsøy foran bilde av hele havneanlegget i Haugaland Næringspark

Havneanlegget utgjør alene 160 dekar, og har 80 dekar med lagerareal. Da ett av GMCs havneområder i Stavanger ble faset ut i 2012, fikk de behov for å få lagret om store mengder utstyr for en kunde. Det førte dem til Gismarvik Havn.

– Vi så umiddelbart store muligheter i de enormt store arealene, og vi fikk bygget det store lagerbygget for kunden vår, et bygg vi har stor bruk for i dag, både til lagring og enkelt reparasjonsarbeid, sier Gåsøy.

Ideell som prosjekthavn

Havnebasen har vært i drift siden 2012, og i tillegg til den store verksted- og lagerhallen, har basen eget kontorbygg med garderobefasiliteter, samt stor traverskran. Haugaland Næringspark eier i dag området og bygningene selv, mens GMC drifter havnen. De store planerte havnearealer benyttes både til korte og langsiktige leieforhold.

– Havnen blir mye brukt i forbindelse med utskiping av tømmer, asfalt, sand og grus. Men vi også en veldig god prosjekthavn, og de store landarealene gjør at havnen egner seg svært godt for modifikasjons- og sammenstillingsarbeid, noe som blant annet ble veldig tydelig under arbeidet med vinddragen til Makani. Havnen ligger godt plassert med tanke på dybder og innseiling, i tillegg til nærhet til prosjekter ute på sokkelen. Komponenter til vindturbiner fungerer også veldig godt hos oss, og det er selvsagt ekstra interessant i forhold til offshore wind. Når vi er i dialog med ulike havvindprosjekter, så får de litt bakoversveis når de får sett anlegget. Det må nesten ses med egne øyne, for bilder klarer aldri helt å synliggjøre hvor stort det faktisk er her, sier Gåsøy.

Med gode nettverk og mye kompetanse i regionen, benytter GMC seg av dyktige lokale leverandører innenfor alt fra sveising til bygging og stillasarbeid.

– På den måten kan vi fungere som en one stop shop for de ulike aktørene, understreker han.

Avgjørende for Beyonder

Forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther

Forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther, forteller at havnen blir stadig mer attraktiv, og med flere etableringer i parken, øker logistikkbehovet og aktiviteten i Gismarvik Havn. Tidligere i år ble det kjent at Beyonder har valgt Haugaland Næringspark som lokasjon for sin storskala batteriproduksjon.

– Det er mange gode grunner til at Beyonder valgte Gismarvik som lokasjon, men de hadde nok ikke gjort det, om vi ikke hadde hatt de gode havnefasilitetene, sier Sæther.

Stadig i utvikling

Nylig ble en ny kai nord i havneanlegget åpnet, noe som gir enda større fleksibilitet rundt anløp. Men allerede før denne ble klar, har flere av verdens største fartøy ligget til kai.

– Det lengste var på hele 330 meter, men med veldig gode pullertforhold er vi sikret trygg og god fortøyning, forteller Gåsøy.

Videre utbygging av Gismarvik Havn er under planlegging.

– Etableringene i parken vil styre den videre havneutbyggingen, men et fullt utbygd anlegg under dagens forutsetninger vil kunne innebære inntil 900 meter kailinje, sier forretningsutvikler Sæther.

Gismarvik Havn med kaianlegg i nord og sør

– Nå skriver vi norsk industrihistorie!

Næringsministeren fikk en guidet tur på Kårstø, med påfølgende lunsj og omvisning i Haugaland Næringspark. Statsråden ble imponert over det han så, ikke minst når det kommer til synergimulighetene.

Næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Haugaland Næringspark

– Haugaland Næringspark er et forbilledlig eksempel på hvordan planleggingen av grønn industri skal gjøres, og det er ingen tvil om at vi nå står midt i det norske episenteret for denne utviklingen. Her er dere fremme i skoene, og måten dere jobber på, kan bidra til at dere ikke bare blir best i landet, men også best i Europa, sa Vestre, som var opptatt av på legge tilrette for bl.a. batteri- og hydrogenproduksjon.

Beyonder fortalte om sin store batterisatsning i Haugaland Næringspark, og fortalte statsråden hva som ble viktig for dem i det videre arbeidet. De har mål om å ha 500-600 arbeidsplasser ved fabrikken i parken i I løpet av 2026. Og om alt går som de ønsker, så vil det etter hvert kunne bety hele 2000 arbeidsplasser.

Næringsminister Vestre lytter nå Svein Kvernstuen fra Beyonder forteller om planene for batterifabrikken i Haugaland Næringspark.

– Applaus for det! Dette er norgeshistorie, utbrøt næringsministeren.

– Det var et utrolig nyttig og godt besøk, og jeg føler vi fikk synliggjort hvor mange synergimulegheter vi har i regionen, ikke bare inne i næringsparken, men også sammen med gode naboer, som Kårstø. Jeg opplevde at ministeren ble imponert over hvor godt vi allerede arbeider sammen, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier, understreket de mange mulighetene for sirkulærøkonomi.

– Med en rekke ulike industrietableringer innen kort avstand, vil det være mange muligheter for å bruke hverandres avfall som innsatsfaktorer for en kostnads- og ressurseffektivitet drift for alle parter. Dette er viktig for å få en bærekraftig industri i praksis. Kårstø har for eksempel spillvann som Beyonders batterifabrikk på Gismarvik vil kunne dra nytte av, sier Lier.

Les også artikkel fra minister-besøket i Haugesunds Avis

JUBLER FOR NORSK INDUSTRI: Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, sammen med næringsminister Jan Christian Vestre, Beyonder-sjef Svein Kvernstuen, fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak og ordfører i Tysvær kommune, Sigmund Lier
PÅ KÅRSTØ: Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Jan Christian Vestre fra regjeringen og Olav Bådsvik fra Kårstø-terminalen.