LOKASJON FOR FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringsområde, midt i indrefileten av norsk industrieventyr. Her finnes 5000 dekar regulert næringsareal med tilhørende havneanlegg og dypvannskai med dybde på 16,5 meter.

Vi tilbyr:

  • Store tomtearealer med fleksible muligheter for utforming. Området er særlig tilrettelagt for areal- og energikrevende industri.
  • Godt utbygd infrastruktur med veier som er dimensjonert for industrivirksomhet og tunge kjøretøy
  • Sentral beliggenhet med lett tilkomst fra vei, sjø og luft
  • Lange tradisjoner med utstrakt kontakt mellom regionen og Europa
Eksempel, ikke fastsatt i områdeplan

Samarbeidspartnere til parken er GMC og Karmsund havn.

Tiril Fjeld

Daglig leder

T: 40482788

E: tiril.fjeld@haugaland-park.no

nb_NO