Havnetjenester ved Haugaland Næringspark

Gismarvik havn ligger i hjertet av Haugaland Næringspark og utgjør en av parkens aller fremste attributter.

Havneanlegget utgjør alene 160 dekar, inkludert 110 meter dypvannskai og 80 dekar lagerareal. Kaien er dimensjonert for høy belastning og har minste dybde på 16,5 meter.

Store deler av havneområdet Gismarvik havn er ferdig planert. Videre utbygging er under planlegging, og et fullt utbygd anlegg under dagens forutsetninger vil innebære inntil 900 meter kailinje.

Gismarvik Havn er ISPS-godkjent. Havneoperatør ved Gismarvik Havn er GMC Marine AS.

Har du spørsmål knyttet til havnetjenester eller tilhørende lagerplass i Haugaland Næringspark? 

Kontakt
Bengt Olav Gåsøy,
Manager Maritime & Rig Support GMC

bog@gmc.no
+47 900 79 513


nb_NO
en_GB nb_NO