– Vi må samle industrien og utnytte energien!

Statsråden hadde tidligere vist interesse for å besøke næringsparken, og kom i forbindelse med at han var i Haugesund på den årlige EnergiRike-konferansen. Med til Haugaland Næringspark var også ordførerne i Tysvær, Haugesund og Karmøy, næringsaktørene Beyonder, Horisont Energi og Kårstø, samt akademia representert ved HVL og UiB.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, presenterte parken for klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld orienterte statsråden om Haugalandet som en utpreget industriintensiv region med høy kompetanse innenfor prosess-industrien, og om hvordan Haugaland Næringspark med sin sentrale plassering, sitt store ferdigregulerte areal og tilgangen på ren energi er ideell for grønne industrietableringer. Hun fortalte også om hvordan næringsparkens infrastruktur har lagt opp sirkulærmuligheter gjennom bruk av kjølevann fra fjorden, mulig varme og naturgass fra Kårstø med mer. Hun trakk også frem CCS Haugalandet, samarbeid mellom de store industriaktørene på Haugalandet om transport og mellomlagring av Co2 mellom lokasjonene.

Vil samle industrien

Statsråden understrekte hvor viktig dette er, og at det derfor er nødvendig å i stor grad samlokalisere industrien.

Klima- og miljøvernminister Espen Bart Eide, til høyre for Karmøy-ordfører Jarle Nilsen

– Vi er nødt til å samle industrien, og heier veldig på industri-hub’er. Vi må slutte på kaste bort ting, og må kunne bruke energien om igjen, sa Barth Eide.

Morten Sola, prosjektdirektør i Horisont Energi, fortalte statsråden om deres CO2-lagringsprosjekt, og om årsaken til valget av Haugaland Næringspark som lokasjon.

– Her ligger alt til rette, og vi kan komme raskt i gang. Parken har en god havn, godt med strøm i tillegg til at det er en god kundemasse her. Vi er i god dialog med flere aktører, og planlegger store volumer, sa Sola, og understreket at tid er viktig om man skal nå målene innen 2030.

Espen Barth Eide har stor tro på CO2-lagring.

– Etterspørselen etter CSS-lagring vil skyte i været i nær fremtid. Den dagen vi fanger billigere enn vi slipper ut, da kommer dette til å bli veldig stort, mente statsråden.

Bærekraftig batteriproduksjon

Administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen, fortalte hvor viktig det i en elektrisk fremtid er å tenke sirkulært i batteriproduksjonen. 

Svein Kvernstuen, adm.dir. i Beyonder

– I Haugaland Næringspark fant vi en lokasjon som la opp til dette, med ferdig infrastruktur, kort vei til markedene både på sjø og vei i tillegg til at den ligger midt i en industrimetropol med alle de viktige clusterne som er interessante for oss. Her er det enkel tilgang på aluminium og andre råvarer, vi kan utveksle varme og kjøling og vi ser faktisk for oss å etter hvert tilrettelegge for andre deler av leverandørkjeden vår og bygge nye clustere, sa Kvernstuen.

Statsråden fortalte om Norges medlemskap i European Battery Alliance.

– Vi ser at det er en veldig stor interesse for mer bærekraftige batterier, og at mange vil velge dét fremfor kinesiske løsninger, selv om de skulle være billigere, så her blir det rom å konkurrere i, mente Barth-Eide, som var nysgjerrig på hvilke markeder Beyonder sikter seg inn mot.

– Vi jobber både inn mot stasjonær lagring, noe som vil kunne erstatte dieselaggregater, i tillegg til at vi i UK satser på elektrifisering av gaffeltrucker og dumpere, sa Beyonder-sjefen.

Samarbeid om sirkulære løsninger

Gassterminalen på Kårstø er nabo med Haugaland Næringspark, og Equinors plassjef Olav Bådsvik fortalte at de daglig sender ut en energimengde som tilsvarer nærmere 30 000 vindmøller. Årlig bidrar vi til å erstatte CO2-utslippene i Polen med 70 millioner tonn, halvannen gang Norges årlige forbruk.

– Vi må klare å finne overganger til blått og grønt, og ønsker samarbeid, og har blant annet hatt gode samtaler med Beyonder. Vi må være ambisiøse, og trenger flere fagarbeidere – og hjelp fra politikerne til å komme i gang, understreket Bådsvik.

Ordførerne i tre av eierkommunene, Tysvær, Haugesund og Karmøy, synliggjorde også for statsråden hvordan godt interkommunalt samarbeid har vært forutsetningen for etableringen og utviklingen av næringsparken, og at de fremover har fokus på godt samarbeid med industriaktører og nasjonale myndigheter.

Olav Bådsvik Equinor på Kårstø, Morten Sola og Kaja Paulsen fra Horisont Energi, Gunnar Yttri, HVL, Margareth Hagen, UiB, Egen Bart Eide, klima- og miljøvernminister, Svein Kvernstuen, Beyonder, Tiril Fjeld, Haugaland Næringspark, Gottfrid Greve og Tore Tungodden, UiB

Norcable til Haugaland Næringspark

Norcable ble etablert på Håvik i 2017, og med solid internasjonal erfaring, gode innovasjonsprosesser og moderne produksjonsfasiliteter, har selskapet en klar ambisjon om å produsere verdens grønneste aluminiumskabel til bruk i jord, luft og under vann.

I 2022, bare fem år etter oppstarten, omsatte Norcable for 64 millioner kroner. I år sikter selskapet mot 100 millioner, og i 2024 er målet hele 150 millioner kroner. Mens dagens fabrikkhall har et areal på 1300 kvadratmeter, gir selskapets vekstplan frem mot 2030 et behov for en ny permanent hall på 10 000 kvadratmeter, altså nesten ti ganger så stor.

Arealbehovet er én av flere grunner til at selskapet nå flytter til Haugaland Næringspark, landets største regulerte industriområde.

Bengt Haugland, daglig leder i Norcable

– I tillegg er det rikelig med strøm, og vi får anledning til å bygge en midlertidig fabrikkhall mens søknadsprosessen for den permanente fabrikken pågår. Alt skjer på den samme tomten, sier daglig leder i Norcable, Bengt Haugland.

Norcable har de siste årene levert store mengder kabel til prosjekter innen fornybar energiproduksjon i blant annet Hellas, Frankrike, Tyskland, Spania og Belgia. Blant annet flere titalls tonn i måneden til vindmøller, hvor kabelen skal henge fra aggregatet i tårnet og ned til bakken.

 

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Vi er glade for stadig flere grønne industrietableringer hos oss i Haugaland Næringspark. Norcables aluminiumskabler produseres av 100% vannkraft, og med fokus på innovasjon i produkt og produksjonsprosess, utfordrer de industrien til å implementere nye og mer bærekraftige løsninger. Norcable vil passe veldig godt inn på Gismarvik.

Les mer om etableringen i Haugesunds Avis.

Norcables aller første kabel-leveranse forlater fabrikken i 2018.

Med karbonfangst på agendaen

Torsdag 15.juni arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. Her fikk deltakerne høre innlegg om ulike fangstteknologier og teknologisamarbeid fra Aker Carbon Capture, Equinor K-lab, Carbon Removals og Sintef Energi.

Kjetil Tveito fra Equinors K-lab på Kårstøterminalen

Se video av første del av konferansen her!

Se video av andre del av konferansen her!

CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Det vil bli arrangerte nye CCS-kvelder til høsten, med blant annet transport og lagring av karbon på agendaen. Serien med seminarer rundt karbonfangst- og lagring er ment til å gi mer kunnskap rundt viktige tiltak for å håndtere klimagassutslipp samt gi en status på konsortiet CCS Haugalandets studie for å se på en felles infrastruktur for sikker transport og lagring fra Haugalandet.

Følg med på www.haugaland-park/ccshaugalandet for lansering av nye datoer.

Sammen om å nå klimamålene

Torsdag 27. april arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Auditoriet i kontorparken var fullt, og det var også en rekke deltakere som fulgte konferansen digitalt. På deltagerlisten fant man alt fra lokalpolitikere fra hele regionen, nasjonale klima- og miljøorganisasjoner, studenter og representanter fra lokale bedrifter.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet på vegne av Haugaland Næringspark. Hun fortalte om samarbeidet, og om hvordan man ved felles infrastruktur for CO2-håndtering vil kunne redusere kostnader og realisere utslippskutt raskere.  

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, fortalte om hvordan Norges største regulerte næringspark står i sentrum for den grønne industriutviklingen på Haugalandet. Samtidig som næringsparken skal skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, er det viktig å jobbe tett sammen med den eksisterende industrien i regionen, understrekte Fjeld, og pekte på CCS Haugalandet som et godt eksempel på det. 

Tiril Fjeld er daglig leder i Haugaland Næringspark

Sjefforsker Kristin Jordal i Sintef Energi forklarte tilhørerne hvordan økningen i CO2-utslipp har akselerert de siste årene, og hvordan en slik utvikling er skadelig for planeten vår. Hun ga dem også en introduksjon til hva CO2 og karbonfangst- og lagring er og hvordan det er mulig å fange CO2 og transportere det til et permanent og sikkert lager i reservoarer under havbunnen.

Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco

Alle de store industriaktørene i CCS-prosjektet jobber aktivt med å redusere sine klimagassutslipp. Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco, og fortalte hvordan de ser på mulighetene for transport av både CO2 og hydrogen mellom Norge og på kontinentet. Han understrekte at store mengder hydrogen vil være avgjørende for å få ned klimagassutslippene, særlig i Europa.

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit, presenterte en rekke konkrete tiltak Kårstø har gjennomført det siste året for å redusere sine utslipp. Han fortalte blant annet om de gjennom en mye bedre energiutnyttelse, reduserte sine utslipp med 90 000 tonn i 2022. Biogass, vindkraft, blå ammoniakk, grønn hydrogen fra egen K-Lab og samarbeidet CCS Haugalandet ble nevnt som noen av tiltakene.

Arne-Martin Kjærland er ny fabrikksjef ved Hydro Karmøy

Hydro Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Fabrikksjef Arne-Martin Kjærland fortalte om en betydelig økning i aluminiumsetterspørselen, og spesielt på resirkulerbart metall. Hydro er opptatt av å skape nye markeder for sine lavkarbonprodukter, og har blant annet inngått samarbeidsavtaler med Porche og Mercedes, som ikke vil klare å nå sine klimamål uten hjelp fra Hydro. Videre fortalte han at Hydro, med kun 1% CO2-innhold i avgassene sine har utfordringer med å fange den. Likevel har de mål om å fange volumer i industriell skala innen 2030.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Eramed Sauda, Kåre Bjarte Bjelland

Eramets produksjon, er det koks som bidrar mest til CO2-utslippene. Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland fortalte hvordan de jobber aktivt med å erstatte fossil koks med biokarbon. Nylig mottok de også 132 millioner kroner fra Enova til energi- og klimaprosjekter og deriblant en CCS-pilot. Det ambisiøse målet er fullskala karbonfangst innen 2028.

Oppsummert ser industriaktørene muligheter i utfordringene de nå skal gjennom. De er også enige om at mulighetene styrkes gjennom samarbeid som CCS Haugalandet. Haugaland næringspark presiserte at med en slik viktig infrastruktur på plass så er vi en høyst aktuell region for storskala hydrogenproduksjon og annen industri som er avhengig av denne type løsninger. 

CCS HAUGALANDET: Kåre Bjarte Bjelland fra Eramet Sauda, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Hans-Martin Kjærland fra Hydro Karmøy, Karoline Sjøen Andersen fra CCS Haugalandet og Geir Klungtveit fra Equinor Kårstø. Gassco og Sintef er også med i samarbeidet.

På rundebords-konferanse med Korea

KOTRA Stockholm har arrangert GP Nordic Battery Day siden 2021. I mars ble den holdt som en del av INTER BATTERY i Seoul, og nå 24. – 25. april ble den holdt for Norge og Sverige i Oslo i samarbeid med Innovasjon Norge og Invest in Norway. Korea og Norge er de ledende landene innen sekundær batteriindustri, og i Oslo ble det derfor arrangert en rundebordskonferanse for de to landene. Målet er å bidra til å nå et karbonnøytralt samfunn og oppnå bærekraftig økonomi gjennom tett samarbeidet.

Korea stilte med representanter fra næringsdepartementet i tillegg til de største industriaktørene fra batteriverdikjeden, mens statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Odd Steinar Viseth representerte den norske regjeringen. De viktigste norske batteriaktørene var invitert til rundebordskonferansen, og i tillegg til Beyonder og Haugaland Næringspark, deltok også Battery Norway, Morrow Batteries, Freyr og Vianode.

PÅ RUNDEBORDSKONFERANSE: Direktør i Invest in Norway, Finn Kristian Aamodt sammen med daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Beyonder presenterte sitt imponerende batteriprosjekt, og hvordan de ser etter samarbeidspartnere, blant annet på leverandørsiden. Vi fikk også presentert Haugaland Næringspark på en god måte, og vist hvordan vi jobber med å tiltrekke oss aktører som ønsker å satse i Europa. Vi har god plass og er tett på hele verdikjeden, med kort vei både til Sverige og resten av Europa, forteller daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Det viste seg at flere av de koreanske storkonsernene kjente godt til Haugesund og Haugalandet etter samarbeid innen shipping og offshore.

– Vi er hatt god dialog med asiatiske interessenter allerede, og opplever så absolutt at de ser til Europa, og til Norden og Norge. De ser at batteriindustrien er et viktig satsningsområde for EU og Norge, at vi har mye industri de kan levere til, men også at de kan være en del av hele den europeiske verdikjeden. Da står vi i Haugaland Næringspark sterkt, med sentral beliggenhet, store arealer, ferdig logistikk, tilstrekkelig med kraft og nærhet til store industriaktører. Vi ser frem til videre dialog, sier Fjeld.

Standing Commissioner ved næringsdepartementet i Korea, Dongmin Moon og direktør for Invest on Norway, Finn Kristian Aamodt

Kveldskonferanse i regi av CCS HAUGALANDET

Under konferansen vil det også bli gitt en introduksjon til CCS (karbonfangst- og lagring) fra Sintef.

CCS Haugalandet representerer et industrisamarbeid mellom Hydro, Eramet, Equinor, Haugaland Næringspark, og Gassco. CCS Haugalandet ble høsten 2022 tildelt prosjektmidler fra Gassnova til å gjennomføre en teknisk-økonomisk analyse for felles infrastruktur for transport og lagring av CO2.

Konferansen finner sted i auditoriet i Nordsjø Kontorpark, torsdag 27. april kl 19-21.00.

Møtet er åpent for alle, så del gjerne invitasjonen videre.

Det vil også være mulig å delta digitalt.

Påmeldingsfrist: Mandag 24. april

REGISTRER DEG HER!

Ja, vi er sultne! 

Haugaland Næringspark er et samarbeidsprosjekt mellom fem kommuner på Haugalandet som gjennom 20 år har jobbet målrettet med å tilrettelegge areal og infrastruktur til nye næringer. Vi opplever stor pågang fra industriaktører som ønsker å etablere fremtidsrettet industri hos oss.

I påvente av konsesjonen som skal gis fra regjeringen til bygging av ny 420kV-linje fra Blåfalli til Gismarvik, er det flere utenlandske aktører som blir sittende på gjerdet. Vi opplever nå at det nettopp er Rogalands-bedriftene som ikke tar seg tid til å sette seg på gjerdet, men bretter opp ermene og arbeider videre med klar forventning om at konsesjonen er like om hjørnet.

Forrige uke inngikk vi opsjonsavtale med Horisont Energi for etablering av en CO2-terminal i næringsparken, og i fjor inngikk vi intensjonsavtale med Beyonder som lokasjon for deres storskala battericellefabrikk. Begge Rogalandsbedrifter, og begge med prosjekter som er viktige bidrag inn i energiomstillingene på vei mot både norske og europeiske klimamål.

Horisont Energi skal sammen med Neptune Energy etablere Norges første kommersielle karbonfangst- og lagringsprosjekt, Errai. Det vil gi transport av karbon, blant annet fra tysk industri, til CO2-terminalen her i Rogaland, og videre i rør til permanent lagring på norsk sokkel.

Beyonder vil produsere battericeller i stor skala, basert på en ny og mer bærekraftig teknologi. Dette er battericeller som Europa og verden trenger i energiomstillingen vi står midt i, og som også kan bli viktige for lagring av overskuddsenergi i et stadig mer værbasert energisystem.

Foruten etableringene i parken, har vi her i Rogaland en særdeles sterk industriregion som jobber kontinuerlig med å finne innovative løsninger for å ruste sine virksomheter for fremtiden. Vi har blant annet CCS Haugalandet, et samarbeidsprosjekt mellom ulike industriaktører som ønsker å kutte sine klimagassutslipp,  og som ble tildelt midler fra Gassnova like før jul. Prosjektet skal gjennomføre en teknisk-økonomisk analyse for felles transport- og lagringsløsning for karbon. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Hydro Karmøy, Gassco, Equinor, Eramet, Sintef og Haugaland Næringspark.

Adm. dir i Neptune Energy Odin Estensen, næringsminister Jan Christian Vestre, adm. dir. i Horisont Energi Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

Næringsminister Vestre fikk under Solamøtet anledning til å hilse på industriaktørene som med Errai-prosjektet vil gi et stort og viktig bidrag til at Norge og resten av Europa kan nå sine klimamål. Ordførerne i næringsparkens eierkommuner fikk også ønsket Horisont Energi og Neptune Energy velkommen. Prosjektet og infrastrukturen vil få stor betydning for både eksisterende og ny industri – både på Haugalandet og resten av Rogaland.

Haugaland Næringspark har flere tusen dekar klare for ny industri, og tar utfordringen til fylkesordfører Marianne Chesak på strak arm og med stor glede! Vi skal vise vei, ønske de sultne bedriftene velkomne til duk og dekket bord, og ta til orde for enda mer samarbeid på tvers av kommunegrenser i hele Rogaland.

Takk til NHO Rogaland for en god møtedag på Sola, der det kom tydelig frem at Rogaland fortsatt vil være et viktig energifylke i årene som kommer! Vi gleder oss til et spennende 2023!

Tiril Fjeld
Daglig leder i Haugaland Næringspark

CO2-terminal til Gismarvik

Horisont Energi har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge sin landbaserte CO2-terminal for karbonfangst til Gismarvik. Terminalen er en del av lagringsprosjektet «Errai», det første kommersielle CO2-lagringsprosjektet i Norge. Prosjektet kan få en stor betydning for utviklingen av karbonmarkedet i Europa, og er et samarbeid mellom Horisont Energi og Neptune Energy.

– Vi er glade for å kunne annonsere denne avtalen med Haugaland Næringspark etter en grundig prosess for å finne en passende tomt for dette store karbonfangst- og lagringsprosjektet. Dette vil bli et spennende bidrag til arbeidet med å utvikle ny grønn industri og infrastruktur i Rogaland, og i Norge. Vi ser økende etterspørsel etter CO2-lagring, og vil bygge opp en europeisk verdikjede i markedet for karbonfangst og -lagring. Det kan spille en nøkkelrolle i overgangen til netto nullutslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, direktør i Horisont Energi.

CO2-knutepunkt i stor infrastruktur

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte industriområde, med store deler av infrastrukturen allerede på plass, inkludert tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai, ideelt for Errai-prosjektet. Terminalen på Gismarvik skal ta imot CO2 fra både europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2-utskipningsterminalen i Rotterdam havn.

I tillegg til den landbaserte terminalen for mellomlagring av CO2, vil Errai-prosjektet også omfatte et tilhørende offshore reservoar for permanent lagring av CO2. Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om lagre CO2 i det utlyste området på norsk sokkel, og eventuell tildeling av lisens fra Olje -og energidepartementet vil bli annonsert i løpet av første halvår 2023. Prosjektet er planlagt satt i drift i 2026.

Errai skal i første omgang motta mellom fire og åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre 1 million tonn CO2 årlig og med det ble den første store CO2-kunden i prosjektet. CO2-terminalen på Gismarvik Havn vil bety nye industrimuligheter for både Haugaland Næringspark og øvrig industri på Haugalandet.

One stop shop

– Det er en glede å starte året med å befeste Haugalandet og Rogaland som sentrum for det grønne skiftet i Norge. CO2-håndtering blir nødvendig for å omstille industrien i årene fremover, og denne avtalen sørger for at Haugalandet nå blir en av verdens første regioner med denne infrastrukturen på plass. Etableringen krever ikke de største arealene i næringsparken, men er av enormt stor betydning for avkarbonisering og omstilling av eksisterende industri – og for å tilrettelegge for nye grønne industrietableringer og arbeidsplasser. Dette samarbeidet vil gi et løft til hele regionen, og oss til en one stop shop for nye industrietableringer. Vi gleder oss til den videre dialogen med industriaktører som nå ser enda flere muligheter hos oss, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Horisont Energi og Neptune Energy tar sikte på å levere et prosjekt som imøtekommer alle fremtidens miljøkrav, og som bidrar til å sette en standard for slike anlegg og gjennom det bli et referanseprosjekt for lagring av CO2 i norsk og europeisk sammenheng.

Om Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte industriområde, med hele 5 000 dekar avsatt til fremtidens industrier. De fem eierkommunene (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord) har brukt 20 år på å regulere området og etablere infrastruktur som vei, vann, fiber og egen dypvannskai. Med rikelig tilgang på både regulert industriareal og strøm i årene fremover, og med sentral plassering i en industristerk region med bærekraftige logistikkløsninger og kort vei til Europa, er Haugaland Næringspark en ideell lokasjon for mange av fremtidens kraft- og arealkrevende industrier.

Eide Bygg & Anlegg utvider i Haugaland Næringspark!

Eide Bygg & Anlegg leverer nøkkelferdige modulbaserte bygg over hele landet. Selskapet har leid arealer i Haugaland Næringspark en tid, men kjøpte i fjor 5 mål i parken som de har opparbeidet med asfalt og satt opp ett av sine store modulbygg på.

Gjenbruk

UTVIDER: Rune Eide, daglig leder i Eide Bygg & Anlegg

– Vi er opptatt av gjenbruk, og har 600 moduler som vi leier ut over hele landet. I Stavanger hadde vi et modulbygg som i ni år var leid ut til Statens Vegvesen. Det var bygget i en slik standard at vi fikk godkjent å flytte det permanent til Haugaland Næringspark. Her vil vi bruke det til egne kontorer, og planlegger også å leie ut, forklarer daglig leder Rune Eide.

Nå utvider selskapet med ytterligere 7 mål på Gismarvik, og samlokaliserer med det hele sin virksomhet i Norges største ferdigregulerte industripark.

Bedre logistikk og miljø

– Vi har tidligere hatt kontorer på Raglamyr, og lager på forskjellige steder i regionen. Nå får vi samlokalisert alt på ett sted, noe som gir oss mye enklere logistikk i tillegg til at vi sparer miljøet for unødvendig dieselutslipp, sier Eide.

Når de skulle samle virksomheten sin på ett sted, var det ikke vanskelig å velge Haugaland Næringspark.

– Vi er opptatt av å drive bærekraftig, og opplever at Haugaland Næringspark er ett av stedene det kommer til å skje mest på i Norge i årene som kommer. Vi ønsker å være tidlig ute, og er veldig fornøyde med å ha posisjonert oss her, understreker Eide.

Planen er å raskt få opparbeidet det nye arealet som vil sikre selskapet alt de trenger av lagringsplass.

– Vi har gjort avtale med lokal entreprenør om opparbeidingen av den nye tomten, så vi regner med at det skal gå kjapt å få det klart, forteller Eide.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er glad for at Eide Bygg & Anlegg øker satsingen på Gismervik.

– Det betyr mye for oss når eksisterende kunder utvider. Vi er veldig glade for Eide sin utvikling, sier Fjeld.

Industrien på Haugalandet med historisk samarbeid for å kutte klimagassutslipp

Samlet slipper industriaktørene i konsortiet ut over 1,6 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer over seks prosent av Norges samlede utslipp fra kvotepliktig sektor i 2021. Frem til nå har den enkelte aktør jobbet med løsninger hver for seg for hvordan de skal redusere utslipp ved sine respektive anlegg, men nå går de sammen for å ta ambisjonene et steg videre.

– Det å være verdensledende aktører innenfor våre ulike bransjer forplikter: Ved å samarbeide øker våre muligheter for å utvikle kostnadseffektiv infrastruktur for transport og lagring, samt sikre tilgang til gode støtte- og finansieringsordninger for våre løsninger, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland.

– Karbonfangst- og lagring er en sikker og nødvendig løsning for avkarbonisering av industrien. Equinor har med stor suksess fanget og lagret CO2 under havbunnen på Sleipnerfeltet i Nordsjøen siden 1996. Nå gjelder det å finne lokale løsninger, i dette tilfellet hvordan industrien på Haugalandet sammen kan transportere og lagre betydelige mengder CO2, sier Olav Bådsvik, Equinor direktør for Kårstø prosessanlegg.

En felles infrastruktur for transport og mellomlagring kan føre til fortgang i implementering av CO2-fangst hos den enkelte bedrift.

– Hver enkelt aktør jobber naturligvis videre med fangstløsninger for seg og sin virksomhet, og nå går vi sammen for å finne effektive fellesløsninger for transport og lagring for å realisere kuttene raskere og på en enda mer kostnadseffektiv måte, sier Arne Martin Kjærland, fabrikksjef på Hydro Karmøy

– For å komme frem til den ideelle fellesløsningen for Haugalandet må man ta hensyn til en rekke forhold. Mengde og renhet av CO2-utslipp, fangstgrad og nærhet til havn for å nevne noen. Sikkerheten ved anleggene og rundt fangst, transport og lagring av CO2 legges selvsagt til grunn for alle løsningene, sier Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco.

CCS HAUGALANDET: F.v: Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eramet Norway, Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, Olav Bådsvik, Equinor direktør for Kårstø prosessanlegg, Arne Martin Kjærland, fabrikksjef Hydro Karmøy (Foto: Grethe Nygaard)

Kunnskap om muligheter og betingelser for felles infrastruktur for håndtering av CO2 vil også være et stort fortrinn for å trekke til seg ny industri til regionen med behov for CO2-fangst og lagring for å kunne produsere med lave eller null utslipp. Med utbygging av ny 420kV- kraftlinje fra Blåfalli til Gismarvik, tilgjengelig gasseksportinfrastruktur og store, regulerte næringsarealer i Haugaland Næringspark, har Haugalandet potensial til stor industriell vekst i årene som kommer. Spesielt er regionen et aktuelt sted for produksjon av hydrogen i stor skala både for å dekke innenlands etterspørsel og eksport til Europa.

– Haugalandet bør få på plass infrastruktur for CO2-håndtering. Ikke bare for å avkarbonisere og omstille eksisterende industri, men for å legge enda bedre til rette for morgendagens nye industrietableringer og arbeidsplasser, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

– Det faktum at alle de store utslippspunktene er med, gjør prosjektet ekstra slagkraftig, og sørger for et solid grunnlag for analyse av en felles infrastruktur. Det er gledelig å få jobbe sammen med den fremoverlente industrien på Haugalandet for fremtidens løsninger, sier Brage Rugstad Knudsen, forskningsleder på avdeling for gassteknologi i Sintef Energi.

Fotnote:

I en studie gjennomført av Haugaland Næringspark og Sintef i fjor, bekrefter at industrien på Haugalandet representerer flere av landets største punktutslipp av CO2, deriblant prosessanleggene til Hydro Karmøy, Eramet Norway Sauda og Kårstø prosessanlegg.

Rapporten kan leses i sin helhet her:
https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2832770