Industriell Symbiose-seminar 13. juni

Torsdag 13. juni ble det arrangert kveldsseminar i regi av Industriell Symbiose Haugalandet.

Her presenterte prosjektleder Karoline Sjøen Andersen de kartlagte ressursstrømmene ved de fire industrilokasjonene (Hydro Karmøy, Kårstø prosessanlegg, Haugaland Næringspark og Eramet Sauda) presentert, samtidig som det ble luftet mulige symbioser. Hun så også nærmere på ressursstrømmer som kan gi utspring til nye businesscaser- og idéer.

Sebastian Borgen fra Equinor Kårstø

Hovedpresentasjon Marte Tostrup fra Eramet fortalte om overskuddsstrømmer i form av materialer, mens Sebastian Borgen fra Equinor Kårstø snakket om overskuddsstrømmer i form av energi.

Hele seminaret ligger tilgjengelig på video:

Se første del her!

Se andre del her!

PowerPoint-presentasjonen ligger her!

 

nb_NO