Haugaland Næringspark med klar støtte til E134 Haukelivegen!

«E134 Haukelivegen AS» er en interesseorganisasjon som arbeider for at E134 skal bli en sikker og fremkommelig vei hele året fra øst til vest. De jobber for en trafikksikker, vintersikker og god transportkorridor for folk flest, for næring og for landet som helhet.

– Som nasjonal transportkorridor mellom vest og øst er E134 naturligvis veldig viktig for Haugaland Nærinsgpark – og for regionen som helhet. Ølen Betong og Velde Asfalt er blant aktørene i parken i dag som har behov for sikker transportvei østover, og i tillegg er vi avhengige av effektiv logistikk.  Med stort havneanlegg like ved både E39 og E134 er vi et naturlig logistikk-knutepunkt, og er avhengige av gode forbindelser, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Klimagevinst og større bo- og arbeidsmarked

Hun er også opptatt av betydningen «E134 Haukelivegen AS» har med tanke på et felles større bo- og arbeidsmarked.

– Vi har gode samarbeidspartnere langs traséen, og kortere reisetid gjør det også mulig å bo på et større område. Utbedring og fjerning av høydemeter, vil også gjøre E134 til ett av de mest klimavennlige vegprosjektene i Norge, i tillegg til at fjellovergangene kan bli mer forutsigbare hele året. Da er det fint å kunne støtte opp om det viktige arbeidet som Pål Kårbø og «E134 Haukeligvegen AS» gjør, sier Fjeld.

Styrking er premiss for videre vekst

– Vi er svært fornøyde med at Haugaland Næringspark anerkjenner det arbeidet vi gjør, gjennom å gå inn på eiersiden i selskapet vårt. E134 Haukelivegen AS har hovudsakelig fylkeskommuner og kommuner langs veien som eiere, men noe av strategien vår er også å få næringsaktører og vareeiere med oss. En styrking av infrastruktur, i dette tilfellet vei øst-vest er et viktig premiss for videre vekst innen næringsutviklingen på Haugalandet. Vi ser derfor fram til godt samarbeid med Haugaland Næringspark inn mot det viktige NTP-arbeidet som vil skje fram mot Stortingets vedtak i juni 2024, der vi i fellesskap skal løfte fram behovet for ny vei på E134 Bakka- Solheim og bygging av ny tunnel fra Seljestad til Liamyrane, sier daglig leder i Haukelivegen AS, Pål Kårbø.

«E134 Haukelivegen AS» eies av fire fylkeskommuner, 33 kommuner og 8 bedrifter. Fra Karmøy i vest til Asker i øst.

 

Risa med signalbygg i Haugaland Næringspark

Risa er en av landets største familieeide anleggsentreprenører, og satser nå stort på Haugalandet!

– Vi er glade for å kunngjøre at vi satser langsiktig på Haugalandet med topp moderne kombinasjonsbygg. Nybygget er en strategisk satsning og vil styrke vår tilstedeværelse i regionen, med en sentral plassering på Haugalandet Næringspark langs E39, sier daglig leder i Risa AS, Bjørn Risa.

– Vi ser virkelig fram til nye kontorfasiliteter og et moderne verksted under samme tak som både Rental One og Jostein Myge, sier Jon Erlend Sørhaug, prosjektleder i Risa AS avd. Haugalandet.

Vara-ordfører i Tysvær Sven Ivar Dybdahl inntok Risas gravemaskin for første gravehull på det nye Risa-bygget i Haugaland Næringspark

Bærekraftige løsninger

Det nye signalbygget til Risa vil bli oppført på en 11 000 kvm stor del av eiendommen til Ølen Betong ved inngangen til Haugaland Næringspark.

– Nybygget er et 3000 kvm kombinasjonsbygg med solceller på taket og flere energibrønner, noe som bidrar til å gi bygget energimerking A, som viser vår forpliktelse til bærekraft og miljøvennlige løsninger, sier Risa.

Flere aktører flytter inn

Av de 3000 kvm vil 1800 kvm utgjøre hall og 1100 kvm bli brukt til kontorer. Nybygget vil være hovedsete for Risa AS på Haugalandet, samt Rental.one og Jostein Myge. Det er Vest Entreprenør som skal bygget Risa-bygget, og planlagt åpning er 3. august 2024.

Jon Erlend Sørhaug i Risa AS, varaordfører i Tysvær Sven Ivar Dybdahl og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

– Vi er veldig glade for at stadig flere aktører bidrar til aktivitet og velger å flytte inn i Haugaland Næringspark. Når får vi to flotte signalbygg ved inngangen til parken med spennende aktører som ser Haugalandet som viktig region for fremtiden, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører, og en solid kunnskapsbedrift med rundt 550 dyktige ansatte og 60 lærlinger. Selskapet har en av landets mest moderne maskin- og utstyrsparker, og utfører oppdrag over hele landet.

Det nye Risa-bygget blir nærmeste nabo med dagens Ølen Betong-bygg ved inngangen til Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.

Jon Erlend Sørhaug i Risa AS og Tiril Fjeld sprettet kaken for det nye Risa-bygget i Haugaland Næringspark

 

 

 

Testing av flytende solcelleanlegg i Haugaland Næringspark

Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna i Haugaland Næringspark. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.

Sunlit Sea skal analyseres effekten på naturen, vedlikeholdskostnader, produksjon, degradering og andre forhold. Et vellykket prosjekt skal kunne føre til utrulling av flytende solkraft på for eksempel norske vannkraftverk, hvor hybridiseringen med vannkraft kan skåne elnettet for belastning. Endra igjen vil lære om installasjon, drift og vedlikeholdsbehov for denne type anlegg for å vurdere om flytende sol er noe selskapet vil satse på i tillegg til store bakkemonterte systemer. Haugaland Kraft Energi skal se på mulige utforminger av PPA-avtaler knyttet til denne type anlegg og hvordan de evt. kan tilby dette som en framtidig tjeneste. I tillegg vil de kunneselge/kjøpe strøm til/fra Ev Powercharge gjennom deres Solkraft strømavtale.

Det flytende solcelleanlegget legges i Skiftestjødna like ved inngangen til Haugaland Næringspark.

Høgskulen på Vestlandet har gitt innspill til hvilke instrumentinstallasjoner som er viktige for å samle relevant data for kommersiell benchmarking og eventuell forskning. Avdeling Haugesund vil arrangere feltbesøk for maskiningeniørstudenter gjennom fornybar energi-faget, promotere sommerjobb til studenter som kan bidra med oppfølging og vedlikehold av solcelleanlegget, samt utvikle noen ideer til relevante bacheloroppgaver. I tillegg er høgskolens marinemikrobiologilab interesserte i å følge opp begroing og mikroorganismer rundt anlegget.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi er glade for at aktørene ønsker å teste det i Haugaland Næringspark, som allerede er en sentral hub for den nye energimiksen. Prosjektet er et viktig kompetanseutviklingsprosjekt og vil passe inn i vår profil hvor vi ønsker å tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.  Blant aktuelle etableringer i næringsparken er battericelleproduksjon, inkludert batteri-resirkulering, lavkarbon prosessindustri, biokarbon og hydrogenproduksjon.

MODNE LØSNINGER FOR CCS PÅ HAUGALANDET

CCS Haugalandet er et industrisamarbeid mellom Haugaland Næringspark, Hydro, Eramet, Equinor og Gassco. De utfører nå en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for transport av CO2, med mål om å redusere kostnadene kraftig knyttet til denne delen av verdikjeden.

– Det er utrolig gøy med over 80 påmeldinger til seminaret vårt. Til stede (både fysisk og digitalt) var lokale og nasjonale næringslivsaktører, både innen CCS-verdikjeden og de med behov for løsningene, samt lokale og regionale politikere, forteller prosjektleder for CCS Haugalandet, Karoline Sjøen Andersen.

Karoline Sjøen Andersen

Sjøen Andersen presenterte de ulike transportscenarioene som CCS Haugalandet har regnet på i sin teknisk-økonomiske analyse. Den billigste løsningen så langt er transport via rør fra Hydro til Haugaland Næringspark, og fra Kårstø til Haugaland Næringspark, og båt fra Eramet til Haugaland Næringspark. Denne løsningen kan gi store besparelser, inntil 80% for flere av samarbeidspartene. En offentlig rapport vil fremlegges på sluttseminaret før jul. Dato og sted for sluttseminaret lanseres ila november. (Se presentasjon)

Per Lothe fra Haugesundselskapet KNOCC fortalte om deres egenutviklede teknologi for tranport av CO2 på skip. Teknologien kan også benyttes på andres skip, og kan oppbevare CO2 både ved lavt, medium og høyt trykk. De har allerede et lite testsenter for CO2 i drift i Haugesund i dag. (Se presentasjon)

Ola Nestaas i Gassco

Ola Nestaas fra Gassco fortalte om det tysk-norsk energisamarbeidet som ser på mulig transport av hydrogen og/eller CO2 i rør mellom Norge og Tyskland. Studien har konkludert med at det er mulig å transportere CO2 i rør, og ser videre på alternativer for gjenbruk av eksisterende rørinfrastruktur på sokkelen og etablering av nytt rør (Se presentasjon)

Kirsten Haaberg fra Gassnova holdt et strålende foredrag hvor hun enkelt forklarte hvordan man lagrer CO2 permanent på norsk sokkel. Det finnes mange trygge lagre for COpå norsk sokkel, og Kirsten fortalte hvordan et typisk lager ser ut, og hvordan det utvikler seg over tid med injeksjon av CO2. (Se presentasjon)

Morten Sola i Horisont Energi ga en status for den planlagte CO2-huben i Haugaland Næringspark, som kan være klar til å ta imot CO2 i 2028. Han fortalte også om hvordan de allerede nå har tilpasset designet til også å kunne ta imot mindre lokale utslipp gjennom rør og/eller lastebil. Dette vil være viktig infrastruktur for lokal og regional industri som må finne løsninger for å håndtere sine utslipp frem mot 2030 og 2050. (Se presentasjon)

Verden trenger CCS for å nå klimamålene, og da må det være betryggende for oss alle å høre at teknologien er moden og klar, industrien er utålmodig, og at norsk sokkel er ypperlig for å permanent lagre COpå en trygg måte!

Se video fra hele seminaret:

Del 1:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_173249-Opptak av møte.mp4

Del 2:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_183202-Opptak av møte.mp4