Haugaland Næringspark med klar støtte til E134 Haukelivegen!

Haugaland Næringspark inngår et samarbeid med «E134 Haukelivegen».

«E134 Haukelivegen AS» er en interesseorganisasjon som arbeider for at E134 skal bli en sikker og fremkommelig vei hele året fra øst til vest. De jobber for en trafikksikker, vintersikker og god transportkorridor for folk flest, for næring og for landet som helhet.

– Som nasjonal transportkorridor mellom vest og øst er E134 naturligvis veldig viktig for Haugaland Nærinsgpark – og for regionen som helhet. Ølen Betong og Velde Asfalt er blant aktørene i parken i dag som har behov for sikker transportvei østover, og i tillegg er vi avhengige av effektiv logistikk.  Med stort havneanlegg like ved både E39 og E134 er vi et naturlig logistikk-knutepunkt, og er avhengige av gode forbindelser, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Klimagevinst og større bo- og arbeidsmarked

Hun er også opptatt av betydningen «E134 Haukelivegen AS» har med tanke på et felles større bo- og arbeidsmarked.

– Vi har gode samarbeidspartnere langs traséen, og kortere reisetid gjør det også mulig å bo på et større område. Utbedring og fjerning av høydemeter, vil også gjøre E134 til ett av de mest klimavennlige vegprosjektene i Norge, i tillegg til at fjellovergangene kan bli mer forutsigbare hele året. Da er det fint å kunne støtte opp om det viktige arbeidet som Pål Kårbø og «E134 Haukeligvegen AS» gjør, sier Fjeld.

Styrking er premiss for videre vekst

– Vi er svært fornøyde med at Haugaland Næringspark anerkjenner det arbeidet vi gjør, gjennom å gå inn på eiersiden i selskapet vårt. E134 Haukelivegen AS har hovudsakelig fylkeskommuner og kommuner langs veien som eiere, men noe av strategien vår er også å få næringsaktører og vareeiere med oss. En styrking av infrastruktur, i dette tilfellet vei øst-vest er et viktig premiss for videre vekst innen næringsutviklingen på Haugalandet. Vi ser derfor fram til godt samarbeid med Haugaland Næringspark inn mot det viktige NTP-arbeidet som vil skje fram mot Stortingets vedtak i juni 2024, der vi i fellesskap skal løfte fram behovet for ny vei på E134 Bakka- Solheim og bygging av ny tunnel fra Seljestad til Liamyrane, sier daglig leder i Haukelivegen AS, Pål Kårbø.

«E134 Haukelivegen AS» eies av fire fylkeskommuner, 33 kommuner og 8 bedrifter. Fra Karmøy i vest til Asker i øst.

 

nb_NO