MODNE LØSNINGER FOR CCS PÅ HAUGALANDET

Torsdag 26.oktober inviterte CCS Haugalandet igjen til kveldsseminar, denne gang med fokus på transport og lagring av CO2.

CCS Haugalandet er et industrisamarbeid mellom Haugaland Næringspark, Hydro, Eramet, Equinor og Gassco. De utfører nå en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for transport av CO2, med mål om å redusere kostnadene kraftig knyttet til denne delen av verdikjeden.

– Det er utrolig gøy med over 80 påmeldinger til seminaret vårt. Til stede (både fysisk og digitalt) var lokale og nasjonale næringslivsaktører, både innen CCS-verdikjeden og de med behov for løsningene, samt lokale og regionale politikere, forteller prosjektleder for CCS Haugalandet, Karoline Sjøen Andersen.

Karoline Sjøen Andersen

Sjøen Andersen presenterte de ulike transportscenarioene som CCS Haugalandet har regnet på i sin teknisk-økonomiske analyse. Den billigste løsningen så langt er transport via rør fra Hydro til Haugaland Næringspark, og fra Kårstø til Haugaland Næringspark, og båt fra Eramet til Haugaland Næringspark. Denne løsningen kan gi store besparelser, inntil 80% for flere av samarbeidspartene. En offentlig rapport vil fremlegges på sluttseminaret før jul. Dato og sted for sluttseminaret lanseres ila november. (Se presentasjon)

Per Lothe fra Haugesundselskapet KNOCC fortalte om deres egenutviklede teknologi for tranport av CO2 på skip. Teknologien kan også benyttes på andres skip, og kan oppbevare CO2 både ved lavt, medium og høyt trykk. De har allerede et lite testsenter for CO2 i drift i Haugesund i dag. (Se presentasjon)

Ola Nestaas i Gassco

Ola Nestaas fra Gassco fortalte om det tysk-norsk energisamarbeidet som ser på mulig transport av hydrogen og/eller CO2 i rør mellom Norge og Tyskland. Studien har konkludert med at det er mulig å transportere CO2 i rør, og ser videre på alternativer for gjenbruk av eksisterende rørinfrastruktur på sokkelen og etablering av nytt rør (Se presentasjon)

Kirsten Haaberg fra Gassnova holdt et strålende foredrag hvor hun enkelt forklarte hvordan man lagrer CO2 permanent på norsk sokkel. Det finnes mange trygge lagre for COpå norsk sokkel, og Kirsten fortalte hvordan et typisk lager ser ut, og hvordan det utvikler seg over tid med injeksjon av CO2. (Se presentasjon)

Morten Sola i Horisont Energi ga en status for den planlagte CO2-huben i Haugaland Næringspark, som kan være klar til å ta imot CO2 i 2028. Han fortalte også om hvordan de allerede nå har tilpasset designet til også å kunne ta imot mindre lokale utslipp gjennom rør og/eller lastebil. Dette vil være viktig infrastruktur for lokal og regional industri som må finne løsninger for å håndtere sine utslipp frem mot 2030 og 2050. (Se presentasjon)

Verden trenger CCS for å nå klimamålene, og da må det være betryggende for oss alle å høre at teknologien er moden og klar, industrien er utålmodig, og at norsk sokkel er ypperlig for å permanent lagre COpå en trygg måte!

Se video fra hele seminaret:

Del 1:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_173249-Opptak av møte.mp4

Del 2:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_183202-Opptak av møte.mp4

 

nb_NO