Testing av flytende solcelleanlegg i Haugaland Næringspark

Sunlit Sea i Trondheim får Enova-støtte på 1,7 millioner kroner til testing av flytende solcelleanlegg for norske forhold - i Haugaland Næringspark.

Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna i Haugaland Næringspark. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.

Sunlit Sea skal analyseres effekten på naturen, vedlikeholdskostnader, produksjon, degradering og andre forhold. Et vellykket prosjekt skal kunne føre til utrulling av flytende solkraft på for eksempel norske vannkraftverk, hvor hybridiseringen med vannkraft kan skåne elnettet for belastning. Endra igjen vil lære om installasjon, drift og vedlikeholdsbehov for denne type anlegg for å vurdere om flytende sol er noe selskapet vil satse på i tillegg til store bakkemonterte systemer. Haugaland Kraft Energi skal se på mulige utforminger av PPA-avtaler knyttet til denne type anlegg og hvordan de evt. kan tilby dette som en framtidig tjeneste. I tillegg vil de kunneselge/kjøpe strøm til/fra Ev Powercharge gjennom deres Solkraft strømavtale.

Det flytende solcelleanlegget legges i Skiftestjødna like ved inngangen til Haugaland Næringspark.

Høgskulen på Vestlandet har gitt innspill til hvilke instrumentinstallasjoner som er viktige for å samle relevant data for kommersiell benchmarking og eventuell forskning. Avdeling Haugesund vil arrangere feltbesøk for maskiningeniørstudenter gjennom fornybar energi-faget, promotere sommerjobb til studenter som kan bidra med oppfølging og vedlikehold av solcelleanlegget, samt utvikle noen ideer til relevante bacheloroppgaver. I tillegg er høgskolens marinemikrobiologilab interesserte i å følge opp begroing og mikroorganismer rundt anlegget.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi er glade for at aktørene ønsker å teste det i Haugaland Næringspark, som allerede er en sentral hub for den nye energimiksen. Prosjektet er et viktig kompetanseutviklingsprosjekt og vil passe inn i vår profil hvor vi ønsker å tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.  Blant aktuelle etableringer i næringsparken er battericelleproduksjon, inkludert batteri-resirkulering, lavkarbon prosessindustri, biokarbon og hydrogenproduksjon.

nb_NO