– Nå skriver vi norsk industrihistorie!

Næringsministeren fikk en guidet tur på Kårstø, med påfølgende lunsj og omvisning i Haugaland Næringspark. Statsråden ble imponert over det han så, ikke minst når det kommer til synergimulighetene.

Næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Haugaland Næringspark

– Haugaland Næringspark er et forbilledlig eksempel på hvordan planleggingen av grønn industri skal gjøres, og det er ingen tvil om at vi nå står midt i det norske episenteret for denne utviklingen. Her er dere fremme i skoene, og måten dere jobber på, kan bidra til at dere ikke bare blir best i landet, men også best i Europa, sa Vestre, som var opptatt av på legge tilrette for bl.a. batteri- og hydrogenproduksjon.

Beyonder fortalte om sin store batterisatsning i Haugaland Næringspark, og fortalte statsråden hva som ble viktig for dem i det videre arbeidet. De har mål om å ha 500-600 arbeidsplasser ved fabrikken i parken i I løpet av 2026. Og om alt går som de ønsker, så vil det etter hvert kunne bety hele 2000 arbeidsplasser.

Næringsminister Vestre lytter nå Svein Kvernstuen fra Beyonder forteller om planene for batterifabrikken i Haugaland Næringspark.

– Applaus for det! Dette er norgeshistorie, utbrøt næringsministeren.

– Det var et utrolig nyttig og godt besøk, og jeg føler vi fikk synliggjort hvor mange synergimulegheter vi har i regionen, ikke bare inne i næringsparken, men også sammen med gode naboer, som Kårstø. Jeg opplevde at ministeren ble imponert over hvor godt vi allerede arbeider sammen, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier, understreket de mange mulighetene for sirkulærøkonomi.

– Med en rekke ulike industrietableringer innen kort avstand, vil det være mange muligheter for å bruke hverandres avfall som innsatsfaktorer for en kostnads- og ressurseffektivitet drift for alle parter. Dette er viktig for å få en bærekraftig industri i praksis. Kårstø har for eksempel spillvann som Beyonders batterifabrikk på Gismarvik vil kunne dra nytte av, sier Lier.

Les også artikkel fra minister-besøket i Haugesunds Avis

JUBLER FOR NORSK INDUSTRI: Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, sammen med næringsminister Jan Christian Vestre, Beyonder-sjef Svein Kvernstuen, fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak og ordfører i Tysvær kommune, Sigmund Lier
PÅ KÅRSTØ: Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Jan Christian Vestre fra regjeringen og Olav Bådsvik fra Kårstø-terminalen.

Beyonder selects Haugalandet, Norway for large-scale battery venture

In the press conference held at Haugaland Industry Park on April 4 Beyonder announced their plans for large-scale battery production in Norway. The Norwegian government’s goals of increased export and thus signals of active support for the battery industry became the deciding factor.
Beyonder is developing a new technology for sustainable battery cells using active carbon from Norwegian sawdust to replace materials cobalt and nickel. The battery cells are particularly useful in the energy intensive industry that needs high effects.

Beyonder is today located at Forus in Rogaland where they have established a small-scale production line for the first battery cells. The decision today marks a significant step forward for the large-scale production of battery cells.

– It is no secret that we have considered other European countries for our large-scale factory. But the new and clear signals from the Norwegian government promising competitive operating conditions for the battery industry made it an easy decision. It is now time for us to step up our game with our homeland Norway as our location, says CEO and founder of Beyonder, Svein Kvernstuen.

Beyonder together with CEO Tiril Fjeld Haugaland Industry Park, Rogaland County Mayor Marianne Chesak, and the Mayors of the municipalities that are the owners of the industry park: Tysvær, Vindafjord, Karmøy, Bokn and Haugesund.

Terje Aasland – The Minister of Petroleum and Energy is very pleased with the announcement from Beyonder. The scale-up building of the factory will give about 5oo direct jobs in the industry region of Haugalandet. As we scale our production we will employ approx 2000 people. This comes in addition to a significant amount of people that will build the factory, and a large amount of subcontractors.

– As someone with a soft spot for industrial development we are very pleased that the industry is looking at Norway. We will facilitate long-term and stable conditions and ensure that the industry will want to invest in Norway, says Terje Aasland.
See a video greeting from the Minister here!

National and regional press during the press conference when Beyonder launched the news about the large-scale factory.

Another key factor for Beyonder to reach their conclusion was to find a location with already established industry surrounding it for cooperation and value chain synergies. Haugaland Industry Park offers all of this.

– Beyonder is striving to find synergies with already well-established industry as well as industry that wants to locate here. It’s a huge advantage that this region already has valuable industry competence and experience from the process industry. The well-run educational institutions here will be an advantage for us. Holistic solutions, large-zoned areas ready for new industry together with sustainable logistics solutions is essential for our project in the upcoming years, Steinar Lea, COO in Beyonder, tells us.
Tiril Fjeld, CEO in Haugaland Industry Park, points out that this agreement signals a new phase for the industry park. For the last 20 years their focus has been on developing the vast area with heavy investments in zoning and infrastructure, including the deep kay and harbor at Gismarvik.
– It is a great pleasure to welcome Beyonder, the first large-scale factory in Norway’s largest zoned industrial park. Beyonder will definitely have on impact on the way we shape and develop during the next phase of the park. But we will still have great areas for other industries in the battery value chain as well as other industries that can work in synergy with the factory. Thus, we are happy that Beyonder is going to be one of several establishments competing in the world race from Haugaland Industry Park, says Tiril Fjeld.

Beyonder med storskala batterisatsing i Haugaland Næringspark

Under en pressekonferanse i Haugaland Næringspark mandag 4. april kom det frem at Beyonder ønsker å holde sin batteriproduksjon i Norge, basert på regjeringens signaler om storsatsing på batteri, økt eksport og strøm frem til industrien.

Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. Battericellene er særlig godt egnet til kraftintensiv industri med behov for høy effekt. Beyonder er per i dag lokalisert på Forus i Rogaland, hvor de har etablert en småskala produksjonslinje. I dag tar de et stort skritt videre i planene sine om storskala battericelleproduksjon.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har vurdert utenlandske lokasjoner for vår storskala fabrikk. Men med tydelige signaler fra regjeringen om at de vil sørge for internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for storskala battericelleproduksjon, ligger alt til rette for at vi skal nå frem i verdensmesterskapet her fra Norge, sier Gründer og CEO i Beyonder Svein Kvernstuen.

Beyonder sammen med Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark, fylkesordfører Marianne Chesak og ordførerne i de fem eierkommunene Tysvær, Vindafjord, Karmøy, Bokn og Haugesund.

Olje- og energiminister Terje Aasland er glad for at Beyonder nå ser mot Norge for sin fullskala produksjon. Den trinnvise utbyggingen vil allerede i første trinn gi mellom 500-600 direkte arbeidsplasser, i en ellers industritung region på Haugalandet. Full utbygging, med inntil 10 produksjonslinjer vil gi rundt 2 000 direkte arbeidsplasser. I tillegg kommer alle som sysselsettes i byggeperioden, etablering av leverandørindustri og ringvirkninger for lokalt næringsliv.

– For et industrihjerte er det svært gledelig at industrien retter blikket mot Norge. Vi skal legge til rette for langsiktige, gode, trygge rammebetingelser og sørge for at industrien investerer nettopp i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Se videohilsen fra statsråden her!

Stort presseoppmøte under lanseringen av Beyonders batterisatsing i Haugaland Næringspark.

For Beyonder har det vært viktig å finne en lokasjon med en etablert industrimuskel de kan spille på lag med og helhetlige løsninger. Det fant de på Haugalandet.

– Beyonder ønsker synergier med eksisterende industri og kommende etableringer i parken. Det er en stor fordel at regionen har mye industrikompetanse og gode utdanningsinstitusjoner innen relevante fagfelt. Helhetlige løsninger, ferdigregulerte industritomter og bærekraftige logistikkløsninger både på land og til havs er essensielt for vår fremdrift, sier COO i Beyonder, Steinar Lea.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, mener avtalen signaliserer at også næringsparken nå går inn i en ny fase. De har brukt 20 år på utviklingsarbeid med reguleringer og tunge investeringer i infrastruktur, inkludert etablering av egen dypvannskai og havneområde.

– Det er en glede å ønske Beyonder velkommen som første storskala industrietablering i Norges største ferdigregulerte næringspark. Som den første store aktøren vil de ha påvirkningskraft på videre utvikling av parken. Vi har plass til flere i batteriverdikjeden, men andre industrier er også hjertelig velkomne. Beyonder blir en av mange som skal delta i verdensmesterskapet fra Haugaland Næringspark, og det er vi veldig fornøyde med, sier Fjeld.