Beyonder med storskala batterisatsing i Haugaland Næringspark

Rogalands-duo styrker Norges posisjon i verdensmesterskapet om grønne storskala industrietableringer.

Under en pressekonferanse i Haugaland Næringspark mandag 4. april kom det frem at Beyonder ønsker å holde sin batteriproduksjon i Norge, basert på regjeringens signaler om storsatsing på batteri, økt eksport og strøm frem til industrien.

Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. Battericellene er særlig godt egnet til kraftintensiv industri med behov for høy effekt. Beyonder er per i dag lokalisert på Forus i Rogaland, hvor de har etablert en småskala produksjonslinje. I dag tar de et stort skritt videre i planene sine om storskala battericelleproduksjon.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har vurdert utenlandske lokasjoner for vår storskala fabrikk. Men med tydelige signaler fra regjeringen om at de vil sørge for internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for storskala battericelleproduksjon, ligger alt til rette for at vi skal nå frem i verdensmesterskapet her fra Norge, sier Gründer og CEO i Beyonder Svein Kvernstuen.

Beyonder sammen med Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark, fylkesordfører Marianne Chesak og ordførerne i de fem eierkommunene Tysvær, Vindafjord, Karmøy, Bokn og Haugesund.

Olje- og energiminister Terje Aasland er glad for at Beyonder nå ser mot Norge for sin fullskala produksjon. Den trinnvise utbyggingen vil allerede i første trinn gi mellom 500-600 direkte arbeidsplasser, i en ellers industritung region på Haugalandet. Full utbygging, med inntil 10 produksjonslinjer vil gi rundt 2 000 direkte arbeidsplasser. I tillegg kommer alle som sysselsettes i byggeperioden, etablering av leverandørindustri og ringvirkninger for lokalt næringsliv.

– For et industrihjerte er det svært gledelig at industrien retter blikket mot Norge. Vi skal legge til rette for langsiktige, gode, trygge rammebetingelser og sørge for at industrien investerer nettopp i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Se videohilsen fra statsråden her!

Stort presseoppmøte under lanseringen av Beyonders batterisatsing i Haugaland Næringspark.

For Beyonder har det vært viktig å finne en lokasjon med en etablert industrimuskel de kan spille på lag med og helhetlige løsninger. Det fant de på Haugalandet.

– Beyonder ønsker synergier med eksisterende industri og kommende etableringer i parken. Det er en stor fordel at regionen har mye industrikompetanse og gode utdanningsinstitusjoner innen relevante fagfelt. Helhetlige løsninger, ferdigregulerte industritomter og bærekraftige logistikkløsninger både på land og til havs er essensielt for vår fremdrift, sier COO i Beyonder, Steinar Lea.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, mener avtalen signaliserer at også næringsparken nå går inn i en ny fase. De har brukt 20 år på utviklingsarbeid med reguleringer og tunge investeringer i infrastruktur, inkludert etablering av egen dypvannskai og havneområde.

– Det er en glede å ønske Beyonder velkommen som første storskala industrietablering i Norges største ferdigregulerte næringspark. Som den første store aktøren vil de ha påvirkningskraft på videre utvikling av parken. Vi har plass til flere i batteriverdikjeden, men andre industrier er også hjertelig velkomne. Beyonder blir en av mange som skal delta i verdensmesterskapet fra Haugaland Næringspark, og det er vi veldig fornøyde med, sier Fjeld.

nb_NO