Beyonder selects Haugalandet, Norway for large-scale battery venture

In the press conference held at Haugaland Industry Park on April 4 Beyonder announced their plans for large-scale battery production in Norway. The Norwegian government’s goals of increased export and thus signals of active support for the battery industry became the deciding factor.
Beyonder is developing a new technology for sustainable battery cells using active carbon from Norwegian sawdust to replace materials cobalt and nickel. The battery cells are particularly useful in the energy intensive industry that needs high effects.

Beyonder is today located at Forus in Rogaland where they have established a small-scale production line for the first battery cells. The decision today marks a significant step forward for the large-scale production of battery cells.

– It is no secret that we have considered other European countries for our large-scale factory. But the new and clear signals from the Norwegian government promising competitive operating conditions for the battery industry made it an easy decision. It is now time for us to step up our game with our homeland Norway as our location, says CEO and founder of Beyonder, Svein Kvernstuen.

Beyonder together with CEO Tiril Fjeld Haugaland Industry Park, Rogaland County Mayor Marianne Chesak, and the Mayors of the municipalities that are the owners of the industry park: Tysvær, Vindafjord, Karmøy, Bokn and Haugesund.

Terje Aasland – The Minister of Petroleum and Energy is very pleased with the announcement from Beyonder. The scale-up building of the factory will give about 5oo direct jobs in the industry region of Haugalandet. As we scale our production we will employ approx 2000 people. This comes in addition to a significant amount of people that will build the factory, and a large amount of subcontractors.

– As someone with a soft spot for industrial development we are very pleased that the industry is looking at Norway. We will facilitate long-term and stable conditions and ensure that the industry will want to invest in Norway, says Terje Aasland.
See a video greeting from the Minister here!

National and regional press during the press conference when Beyonder launched the news about the large-scale factory.

Another key factor for Beyonder to reach their conclusion was to find a location with already established industry surrounding it for cooperation and value chain synergies. Haugaland Industry Park offers all of this.

– Beyonder is striving to find synergies with already well-established industry as well as industry that wants to locate here. It’s a huge advantage that this region already has valuable industry competence and experience from the process industry. The well-run educational institutions here will be an advantage for us. Holistic solutions, large-zoned areas ready for new industry together with sustainable logistics solutions is essential for our project in the upcoming years, Steinar Lea, COO in Beyonder, tells us.
Tiril Fjeld, CEO in Haugaland Industry Park, points out that this agreement signals a new phase for the industry park. For the last 20 years their focus has been on developing the vast area with heavy investments in zoning and infrastructure, including the deep kay and harbor at Gismarvik.
– It is a great pleasure to welcome Beyonder, the first large-scale factory in Norway’s largest zoned industrial park. Beyonder will definitely have on impact on the way we shape and develop during the next phase of the park. But we will still have great areas for other industries in the battery value chain as well as other industries that can work in synergy with the factory. Thus, we are happy that Beyonder is going to be one of several establishments competing in the world race from Haugaland Industry Park, says Tiril Fjeld.

Samarbeider om storskala datasenter på Gismarvik

Haugaland Næringspark disponerer rundt 5.000 dekar (mål) ferdigregulert næringsareal for industriutvikling. Statkraft har inngått avtale om å utvikle og markedsføre 600 dekar rettet mot storskala datasenteretableringer.

Vil bli datasenternasjon
Norske myndigheter utarbeidet i 2018 en egen strategi for hvordan Norge skal etablere seg som datasenternasjon.  Den økende mengden data som samfunnet trenger og må ha kompetanse på i behandlingen av, gjør at dette er et viktig satsingsområde. Norge trenger nye næringer og arbeidsplasser.

«Haugaland Næringspark har en sentral beliggenhet på Vestlandet, og har en beskaffenhet vi mener vil kunne være av interesse for både nasjonale og internasjonale datasenteraktører. Næringsparken selv, dets kommunale eiere og Haugaland Kraft har alle vært svært positive til dette prosjektet, og vi ser frem til å arbeide sammen for å lykkes i å tiltrekke denne nye industrien til Norge og Vestlandet», sier leder for Statkraft sin satsing på datasenter, Atle Haga. Statkraft solgte tidligere i år en stor tomt til Google i Telemark.

«Dette  bety nye grønne arbeidsplasser til Norge og til regionen vår. Målet er å styrke teknologimiljøer og økt satsing på digitalisering. Med Statkraft på laget får vi en ekstra muskel rettet mot denne satsingen, også internasjonalt», sier daglig leder i Haugaland Næringspark, TirilFjeld.

Ny fiberkabel til England
Haugaland Kraft og samarbeidspartnere bygger i tillegg en 700 km lang fiberkabel over Nordsjøen til England. Euroconnect-1 vil styrke regionens og Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre. Se nyhetsmelding fra 25.november 2019.

«Vi har alle forutsetninger for å møte kravene som internasjonale datasenteraktører stiller når de velger nye lokasjoner, nærhet til sjø for kjøling, grønn energi, fiber og annen nødvendig infrastruktur for denne type industri. I samarbeid med Statkraft har vi en klar ambisjon om å tiltrekke grønn, kraftkrevende industri med behov for store arealer», sier Fjeld.

Industririk region
Regionen midt på Vestlandet har etablert et strategisk næringssamarbeid for å bygge muskler i kampen om de nye industrietableringene. RENERGI-programmet har som målsetting å sikre økt verdiskaping og nye arbeidsplasser ved å tiltrekke energi- og arealkrevende industrier. Næringsparken er plassert i et sterkt industrimiljø med Gassco /Equinor sitt prosessanlegg på Kårstø, og Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy som naboer. Parken er lokalisert mellom to av Norges største byer og har et unikt logistikkutgangspunkt ved havet og langs de store samferdselsårene. Næringsparken har en grønn profil og med ekstra fokus på å utnytte sirkulære ressurser.  

Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Haugaland Næringspark AS
Haugaland Næringspark AS er ved Gismarvik i Tysvær kommune. Selskapet er eid av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn.  Styreleder er Leiv Johan Sevland.

Selskapets eiendomsvirksomhet skal bidra til å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser, ved å tilrettelegge for næringssynergier i hele regionen.

Planene om ny kraftledning til Haugalandet gjenopptas

Gjenopptar arbeidet med konsesjonssøknaden

Haugalandet Næringspark, Haugalandet Kraft Nett og Statnett inngikk i går en intensjonsavtale, og Statnett er allerede i ferd med å inngå avtaler med de aktuelle bedriftene med tanke på at de etter hvert må dekke sine andeler av utrednings- og anleggskostnadene ved byggingen av en slik ledning. Statnett vil i løpet av kort tid gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknaden for den planlagte, nye kraftledningen til Gismarvik. Haugalandet Kraft Nett har på sin side fått konsesjon til å bygge 132 kV ledning mellom Klovning og Haugaland Næringspark i Tysvær kommune. Dersom planene ikke møter uforutsette problemer, vil strømnettet fra 2025-26 ha kapasitet til å levere vesentlig mer kraft til næringslivet i regionen og til alminnelig forsyning.

-Dette er et viktig skritt for utviklingen i regionen. Statnett skal legge til rette for en elektrisk fremtid, samtidig som det er viktig at utviklingen skjer med god balanse og i takt med planene om nytt kraftforbruk i området. Den felles forståelsen og det kunnskapsgrunnlaget vi nå har etablert gir oss et godt grunnlag for å gå videre med våre planer, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

For et halvt år siden stilte Statnett arbeidet med den nye ledningen i bero. Dette hadde sammenheng med at behovet for ledningen blant annet hadde nær sammenheng med Hydros ønsker om å utvide sitt anlegg på Karmøy. Statnett hadde som intensjon å sende søknad om konsesjon på ny ledning i første kvartal 2019.

I januar ble det imidlertid klart at Hydro har behov for mer tid til å modne prosjektet om en mulig utvidelse på Karmøy. Statnett valgte derfor å utsette konsesjonssøknaden for ny kraftledning inntil videre.

Behov for kapasitetsøkning innen 2026

I vår og sommer er det imidlertid gjennomført en kartlegging av etablerings- og utvidelsesplaner i det regionale næringsliv. Kartleggingen er gjennomført av Haugaland Kraft Nett og antyder et behov for en kapasitetsøkning mellom 400 og 1300 MW innen 2026. Dagens forbruk i det samme området, Haugalandet, er på omtrent 800 MW. Dette behovet er i en størrelse som vil gjøre det nødvendig å bygge ny ledning til Haugalandet uavhengig av om Hydro utvider på Karmøy eller ikke.

-Det er nødvendig å øke forsyningen til Haugaland Næringspark for å legge til rette for den planlagte industriutviklingen, uttaler Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft. Den nye ledningen vil også bidra til bedre forsyningssikkerhet i regionen samt legge til rette for fremtidig næringsutvikling. Ny kraftledning vil legge grunnlaget for ytterlige vekst og ruste oss for fremtiden, avslutter Olav Linga.

nb_NO