Velkommen CircleK og deres truckstop-stasjon!

Ny fyllestasjon og hvilested for lastebiler i Haugaland Næringspark.

September 2019: CircleK har etablert seg med fyllestasjon for drivstoff i Haugaland Næringspark. Vi har også fått på plass et hvilested for lastebiler her.

Det er planer om fullskala bensinstasjon på samme område i fremtiden.

 

nb_NO