Haugaland Næringspark med klar støtte til E134 Haukelivegen!

Haugaland Næringspark inngår et samarbeid med «E134 Haukelivegen».

Risa med signalbygg i Haugaland Næringspark

I dag, onsdag 8. november, kl. 12.00 tar Kato Risa første spadestikk for det nye signalbygget til Risa AS i Haugaland Næringspark.

Testing av flytende solcelleanlegg i Haugaland Næringspark

Sunlit Sea i Trondheim får Enova-støtte på 1,7 millioner kroner til testing av flytende solcelleanlegg for norske forhold – i Haugaland Næringspark.

MODNE LØSNINGER FOR CCS PÅ HAUGALANDET

Torsdag 26.oktober inviterte CCS Haugalandet igjen til kveldsseminar, denne gang med fokus på transport og lagring av CO2.

Mer kraft til Haugalandet

I dag fikk Statnett konsesjon til å drifte en ny 420kV kraftledning fra Blåfalli til Haugaland Næringspark. Alle forutsetningene er dermed på plass for et nytt grønt industrieventyr på Haugalandet!

Nytt styre i Haugaland Næringspark

Det nye styret i Haugaland Næringspark møttes for første gang denne uken. – En flott gjeng med bred og god erfaring som utfyller hverandre godt, sier styreleder Leif Johan Sevland.

– Vi må samle industrien og utnytte energien!

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide besøkte Haugaland Næringspark denne uken.

Norcable til Haugaland Næringspark

Norcable er i sterk vekst, og har behov for større arealer og mer kraft. Nå flytter de til Haugaland Næringspark.

Med karbonfangst på agendaen

Mange var med da CCS Haugalandet arrangerte kveldsseminar om karbon-fangst og ulike fangstteknologier.

Sammen om å nå klimamålene

Under kveldsseminaret viste de største industriaktørene på Haugalandet hvordan de står samlet i arbeidet med å håndtere CO2-utslippene sine.

På rundebords-konferanse med Korea

Haugaland Næringspark møtte denne uken Koreas næringsdepartement og største batteriaktører sammen med Beyonder.

Kveldskonferanse i regi av CCS HAUGALANDET

Torsdag 27. april arrangere CCS Haugalandet en spennende kveldskonferanse hvor du får innblikk i det viktige arbeidet industrien på Haugalandet gjør for å håndtere klimagassutslipp.

nb_NO