Ja, vi er sultne! 

Haugaland Næringspark er et samarbeidsprosjekt mellom fem kommuner på Haugalandet som gjennom 20 år har jobbet målrettet med å tilrettelegge areal og infrastruktur til nye næringer. Vi opplever stor pågang fra industriaktører som ønsker å etablere fremtidsrettet industri hos oss.

I påvente av konsesjonen som skal gis fra regjeringen til bygging av ny 420kV-linje fra Blåfalli til Gismarvik, er det flere utenlandske aktører som blir sittende på gjerdet. Vi opplever nå at det nettopp er Rogalands-bedriftene som ikke tar seg tid til å sette seg på gjerdet, men bretter opp ermene og arbeider videre med klar forventning om at konsesjonen er like om hjørnet.

Forrige uke inngikk vi opsjonsavtale med Horisont Energi for etablering av en CO2-terminal i næringsparken, og i fjor inngikk vi intensjonsavtale med Beyonder som lokasjon for deres storskala battericellefabrikk. Begge Rogalandsbedrifter, og begge med prosjekter som er viktige bidrag inn i energiomstillingene på vei mot både norske og europeiske klimamål.

Horisont Energi skal sammen med Neptune Energy etablere Norges første kommersielle karbonfangst- og lagringsprosjekt, Errai. Det vil gi transport av karbon, blant annet fra tysk industri, til CO2-terminalen her i Rogaland, og videre i rør til permanent lagring på norsk sokkel.

Beyonder vil produsere battericeller i stor skala, basert på en ny og mer bærekraftig teknologi. Dette er battericeller som Europa og verden trenger i energiomstillingen vi står midt i, og som også kan bli viktige for lagring av overskuddsenergi i et stadig mer værbasert energisystem.

Foruten etableringene i parken, har vi her i Rogaland en særdeles sterk industriregion som jobber kontinuerlig med å finne innovative løsninger for å ruste sine virksomheter for fremtiden. Vi har blant annet CCS Haugalandet, et samarbeidsprosjekt mellom ulike industriaktører som ønsker å kutte sine klimagassutslipp,  og som ble tildelt midler fra Gassnova like før jul. Prosjektet skal gjennomføre en teknisk-økonomisk analyse for felles transport- og lagringsløsning for karbon. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Hydro Karmøy, Gassco, Equinor, Eramet, Sintef og Haugaland Næringspark.

Adm. dir i Neptune Energy Odin Estensen, næringsminister Jan Christian Vestre, adm. dir. i Horisont Energi Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

Næringsminister Vestre fikk under Solamøtet anledning til å hilse på industriaktørene som med Errai-prosjektet vil gi et stort og viktig bidrag til at Norge og resten av Europa kan nå sine klimamål. Ordførerne i næringsparkens eierkommuner fikk også ønsket Horisont Energi og Neptune Energy velkommen. Prosjektet og infrastrukturen vil få stor betydning for både eksisterende og ny industri – både på Haugalandet og resten av Rogaland.

Haugaland Næringspark har flere tusen dekar klare for ny industri, og tar utfordringen til fylkesordfører Marianne Chesak på strak arm og med stor glede! Vi skal vise vei, ønske de sultne bedriftene velkomne til duk og dekket bord, og ta til orde for enda mer samarbeid på tvers av kommunegrenser i hele Rogaland.

Takk til NHO Rogaland for en god møtedag på Sola, der det kom tydelig frem at Rogaland fortsatt vil være et viktig energifylke i årene som kommer! Vi gleder oss til et spennende 2023!

Tiril Fjeld
Daglig leder i Haugaland Næringspark

CO2-terminal til Gismarvik

Horisont Energi har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge sin landbaserte CO2-terminal for karbonfangst til Gismarvik. Terminalen er en del av lagringsprosjektet «Errai», det første kommersielle CO2-lagringsprosjektet i Norge. Prosjektet kan få en stor betydning for utviklingen av karbonmarkedet i Europa, og er et samarbeid mellom Horisont Energi og Neptune Energy.

– Vi er glade for å kunne annonsere denne avtalen med Haugaland Næringspark etter en grundig prosess for å finne en passende tomt for dette store karbonfangst- og lagringsprosjektet. Dette vil bli et spennende bidrag til arbeidet med å utvikle ny grønn industri og infrastruktur i Rogaland, og i Norge. Vi ser økende etterspørsel etter CO2-lagring, og vil bygge opp en europeisk verdikjede i markedet for karbonfangst og -lagring. Det kan spille en nøkkelrolle i overgangen til netto nullutslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, direktør i Horisont Energi.

CO2-knutepunkt i stor infrastruktur

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte industriområde, med store deler av infrastrukturen allerede på plass, inkludert tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai, ideelt for Errai-prosjektet. Terminalen på Gismarvik skal ta imot CO2 fra både europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2-utskipningsterminalen i Rotterdam havn.

I tillegg til den landbaserte terminalen for mellomlagring av CO2, vil Errai-prosjektet også omfatte et tilhørende offshore reservoar for permanent lagring av CO2. Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om lagre CO2 i det utlyste området på norsk sokkel, og eventuell tildeling av lisens fra Olje -og energidepartementet vil bli annonsert i løpet av første halvår 2023. Prosjektet er planlagt satt i drift i 2026.

Errai skal i første omgang motta mellom fire og åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre 1 million tonn CO2 årlig og med det ble den første store CO2-kunden i prosjektet. CO2-terminalen på Gismarvik Havn vil bety nye industrimuligheter for både Haugaland Næringspark og øvrig industri på Haugalandet.

One stop shop

– Det er en glede å starte året med å befeste Haugalandet og Rogaland som sentrum for det grønne skiftet i Norge. CO2-håndtering blir nødvendig for å omstille industrien i årene fremover, og denne avtalen sørger for at Haugalandet nå blir en av verdens første regioner med denne infrastrukturen på plass. Etableringen krever ikke de største arealene i næringsparken, men er av enormt stor betydning for avkarbonisering og omstilling av eksisterende industri – og for å tilrettelegge for nye grønne industrietableringer og arbeidsplasser. Dette samarbeidet vil gi et løft til hele regionen, og oss til en one stop shop for nye industrietableringer. Vi gleder oss til den videre dialogen med industriaktører som nå ser enda flere muligheter hos oss, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Horisont Energi og Neptune Energy tar sikte på å levere et prosjekt som imøtekommer alle fremtidens miljøkrav, og som bidrar til å sette en standard for slike anlegg og gjennom det bli et referanseprosjekt for lagring av CO2 i norsk og europeisk sammenheng.

Om Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte industriområde, med hele 5 000 dekar avsatt til fremtidens industrier. De fem eierkommunene (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord) har brukt 20 år på å regulere området og etablere infrastruktur som vei, vann, fiber og egen dypvannskai. Med rikelig tilgang på både regulert industriareal og strøm i årene fremover, og med sentral plassering i en industristerk region med bærekraftige logistikkløsninger og kort vei til Europa, er Haugaland Næringspark en ideell lokasjon for mange av fremtidens kraft- og arealkrevende industrier.