CO2-terminal til Gismarvik

Haugaland Næringspark på Gismarvik er valgt som lokasjon for den landbaserte CO2-terminalen til Horisont Energi og Neptune Energys store CCS-prosjekt «Errai».

Horisont Energi har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge sin landbaserte CO2-terminal for karbonfangst til Gismarvik. Terminalen er en del av lagringsprosjektet «Errai», det første kommersielle CO2-lagringsprosjektet i Norge. Prosjektet kan få en stor betydning for utviklingen av karbonmarkedet i Europa, og er et samarbeid mellom Horisont Energi og Neptune Energy.

– Vi er glade for å kunne annonsere denne avtalen med Haugaland Næringspark etter en grundig prosess for å finne en passende tomt for dette store karbonfangst- og lagringsprosjektet. Dette vil bli et spennende bidrag til arbeidet med å utvikle ny grønn industri og infrastruktur i Rogaland, og i Norge. Vi ser økende etterspørsel etter CO2-lagring, og vil bygge opp en europeisk verdikjede i markedet for karbonfangst og -lagring. Det kan spille en nøkkelrolle i overgangen til netto nullutslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, direktør i Horisont Energi.

CO2-knutepunkt i stor infrastruktur

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte industriområde, med store deler av infrastrukturen allerede på plass, inkludert tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai, ideelt for Errai-prosjektet. Terminalen på Gismarvik skal ta imot CO2 fra både europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2-utskipningsterminalen i Rotterdam havn.

I tillegg til den landbaserte terminalen for mellomlagring av CO2, vil Errai-prosjektet også omfatte et tilhørende offshore reservoar for permanent lagring av CO2. Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om lagre CO2 i det utlyste området på norsk sokkel, og eventuell tildeling av lisens fra Olje -og energidepartementet vil bli annonsert i løpet av første halvår 2023. Prosjektet er planlagt satt i drift i 2026.

Errai skal i første omgang motta mellom fire og åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre 1 million tonn CO2 årlig og med det ble den første store CO2-kunden i prosjektet. CO2-terminalen på Gismarvik Havn vil bety nye industrimuligheter for både Haugaland Næringspark og øvrig industri på Haugalandet.

One stop shop

– Det er en glede å starte året med å befeste Haugalandet og Rogaland som sentrum for det grønne skiftet i Norge. CO2-håndtering blir nødvendig for å omstille industrien i årene fremover, og denne avtalen sørger for at Haugalandet nå blir en av verdens første regioner med denne infrastrukturen på plass. Etableringen krever ikke de største arealene i næringsparken, men er av enormt stor betydning for avkarbonisering og omstilling av eksisterende industri – og for å tilrettelegge for nye grønne industrietableringer og arbeidsplasser. Dette samarbeidet vil gi et løft til hele regionen, og oss til en one stop shop for nye industrietableringer. Vi gleder oss til den videre dialogen med industriaktører som nå ser enda flere muligheter hos oss, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Horisont Energi og Neptune Energy tar sikte på å levere et prosjekt som imøtekommer alle fremtidens miljøkrav, og som bidrar til å sette en standard for slike anlegg og gjennom det bli et referanseprosjekt for lagring av CO2 i norsk og europeisk sammenheng.

Om Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte industriområde, med hele 5 000 dekar avsatt til fremtidens industrier. De fem eierkommunene (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord) har brukt 20 år på å regulere området og etablere infrastruktur som vei, vann, fiber og egen dypvannskai. Med rikelig tilgang på både regulert industriareal og strøm i årene fremover, og med sentral plassering i en industristerk region med bærekraftige logistikkløsninger og kort vei til Europa, er Haugaland Næringspark en ideell lokasjon for mange av fremtidens kraft- og arealkrevende industrier.

nb_NO