Ja, vi er sultne! 

Fylkesordfører Marianne Cezack startet årets Solamøte med å utfordre oss; «Er vi sultne nok i Rogaland?». Et betimelig og godt spørsmål til en region som lenge har hatt gode dager med aktivitet innen olje og gass i Nordsjøen. Svaret fra oss i Haugaland Næringspark, og våre industripartnere, er et tydelig ja! 

Haugaland Næringspark er et samarbeidsprosjekt mellom fem kommuner på Haugalandet som gjennom 20 år har jobbet målrettet med å tilrettelegge areal og infrastruktur til nye næringer. Vi opplever stor pågang fra industriaktører som ønsker å etablere fremtidsrettet industri hos oss.

I påvente av konsesjonen som skal gis fra regjeringen til bygging av ny 420kV-linje fra Blåfalli til Gismarvik, er det flere utenlandske aktører som blir sittende på gjerdet. Vi opplever nå at det nettopp er Rogalands-bedriftene som ikke tar seg tid til å sette seg på gjerdet, men bretter opp ermene og arbeider videre med klar forventning om at konsesjonen er like om hjørnet.

Forrige uke inngikk vi opsjonsavtale med Horisont Energi for etablering av en CO2-terminal i næringsparken, og i fjor inngikk vi intensjonsavtale med Beyonder som lokasjon for deres storskala battericellefabrikk. Begge Rogalandsbedrifter, og begge med prosjekter som er viktige bidrag inn i energiomstillingene på vei mot både norske og europeiske klimamål.

Horisont Energi skal sammen med Neptune Energy etablere Norges første kommersielle karbonfangst- og lagringsprosjekt, Errai. Det vil gi transport av karbon, blant annet fra tysk industri, til CO2-terminalen her i Rogaland, og videre i rør til permanent lagring på norsk sokkel.

Beyonder vil produsere battericeller i stor skala, basert på en ny og mer bærekraftig teknologi. Dette er battericeller som Europa og verden trenger i energiomstillingen vi står midt i, og som også kan bli viktige for lagring av overskuddsenergi i et stadig mer værbasert energisystem.

Foruten etableringene i parken, har vi her i Rogaland en særdeles sterk industriregion som jobber kontinuerlig med å finne innovative løsninger for å ruste sine virksomheter for fremtiden. Vi har blant annet CCS Haugalandet, et samarbeidsprosjekt mellom ulike industriaktører som ønsker å kutte sine klimagassutslipp,  og som ble tildelt midler fra Gassnova like før jul. Prosjektet skal gjennomføre en teknisk-økonomisk analyse for felles transport- og lagringsløsning for karbon. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Hydro Karmøy, Gassco, Equinor, Eramet, Sintef og Haugaland Næringspark.

Adm. dir i Neptune Energy Odin Estensen, næringsminister Jan Christian Vestre, adm. dir. i Horisont Energi Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

Næringsminister Vestre fikk under Solamøtet anledning til å hilse på industriaktørene som med Errai-prosjektet vil gi et stort og viktig bidrag til at Norge og resten av Europa kan nå sine klimamål. Ordførerne i næringsparkens eierkommuner fikk også ønsket Horisont Energi og Neptune Energy velkommen. Prosjektet og infrastrukturen vil få stor betydning for både eksisterende og ny industri – både på Haugalandet og resten av Rogaland.

Haugaland Næringspark har flere tusen dekar klare for ny industri, og tar utfordringen til fylkesordfører Marianne Chesak på strak arm og med stor glede! Vi skal vise vei, ønske de sultne bedriftene velkomne til duk og dekket bord, og ta til orde for enda mer samarbeid på tvers av kommunegrenser i hele Rogaland.

Takk til NHO Rogaland for en god møtedag på Sola, der det kom tydelig frem at Rogaland fortsatt vil være et viktig energifylke i årene som kommer! Vi gleder oss til et spennende 2023!

Tiril Fjeld
Daglig leder i Haugaland Næringspark

nb_NO