Eide Bygg & Anlegg utvider i Haugaland Næringspark!

Eide Bygg & Anlegg leverer nøkkelferdige modulbaserte bygg over hele landet. Selskapet har leid arealer i Haugaland Næringspark en tid, men kjøpte i fjor 5 mål i parken som de har opparbeidet med asfalt og satt opp ett av sine store modulbygg på.

Gjenbruk

UTVIDER: Rune Eide, daglig leder i Eide Bygg & Anlegg

– Vi er opptatt av gjenbruk, og har 600 moduler som vi leier ut over hele landet. I Stavanger hadde vi et modulbygg som i ni år var leid ut til Statens Vegvesen. Det var bygget i en slik standard at vi fikk godkjent å flytte det permanent til Haugaland Næringspark. Her vil vi bruke det til egne kontorer, og planlegger også å leie ut, forklarer daglig leder Rune Eide.

Nå utvider selskapet med ytterligere 7 mål på Gismarvik, og samlokaliserer med det hele sin virksomhet i Norges største ferdigregulerte industripark.

Bedre logistikk og miljø

– Vi har tidligere hatt kontorer på Raglamyr, og lager på forskjellige steder i regionen. Nå får vi samlokalisert alt på ett sted, noe som gir oss mye enklere logistikk i tillegg til at vi sparer miljøet for unødvendig dieselutslipp, sier Eide.

Når de skulle samle virksomheten sin på ett sted, var det ikke vanskelig å velge Haugaland Næringspark.

– Vi er opptatt av å drive bærekraftig, og opplever at Haugaland Næringspark er ett av stedene det kommer til å skje mest på i Norge i årene som kommer. Vi ønsker å være tidlig ute, og er veldig fornøyde med å ha posisjonert oss her, understreker Eide.

Planen er å raskt få opparbeidet det nye arealet som vil sikre selskapet alt de trenger av lagringsplass.

– Vi har gjort avtale med lokal entreprenør om opparbeidingen av den nye tomten, så vi regner med at det skal gå kjapt å få det klart, forteller Eide.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er glad for at Eide Bygg & Anlegg øker satsingen på Gismervik.

– Det betyr mye for oss når eksisterende kunder utvider. Vi er veldig glade for Eide sin utvikling, sier Fjeld.

Industrien på Haugalandet med historisk samarbeid for å kutte klimagassutslipp

Samlet slipper industriaktørene i konsortiet ut over 1,6 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer over seks prosent av Norges samlede utslipp fra kvotepliktig sektor i 2021. Frem til nå har den enkelte aktør jobbet med løsninger hver for seg for hvordan de skal redusere utslipp ved sine respektive anlegg, men nå går de sammen for å ta ambisjonene et steg videre.

– Det å være verdensledende aktører innenfor våre ulike bransjer forplikter: Ved å samarbeide øker våre muligheter for å utvikle kostnadseffektiv infrastruktur for transport og lagring, samt sikre tilgang til gode støtte- og finansieringsordninger for våre løsninger, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland.

– Karbonfangst- og lagring er en sikker og nødvendig løsning for avkarbonisering av industrien. Equinor har med stor suksess fanget og lagret CO2 under havbunnen på Sleipnerfeltet i Nordsjøen siden 1996. Nå gjelder det å finne lokale løsninger, i dette tilfellet hvordan industrien på Haugalandet sammen kan transportere og lagre betydelige mengder CO2, sier Olav Bådsvik, Equinor direktør for Kårstø prosessanlegg.

En felles infrastruktur for transport og mellomlagring kan føre til fortgang i implementering av CO2-fangst hos den enkelte bedrift.

– Hver enkelt aktør jobber naturligvis videre med fangstløsninger for seg og sin virksomhet, og nå går vi sammen for å finne effektive fellesløsninger for transport og lagring for å realisere kuttene raskere og på en enda mer kostnadseffektiv måte, sier Arne Martin Kjærland, fabrikksjef på Hydro Karmøy

– For å komme frem til den ideelle fellesløsningen for Haugalandet må man ta hensyn til en rekke forhold. Mengde og renhet av CO2-utslipp, fangstgrad og nærhet til havn for å nevne noen. Sikkerheten ved anleggene og rundt fangst, transport og lagring av CO2 legges selvsagt til grunn for alle løsningene, sier Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco.

CCS HAUGALANDET: F.v: Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eramet Norway, Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, Olav Bådsvik, Equinor direktør for Kårstø prosessanlegg, Arne Martin Kjærland, fabrikksjef Hydro Karmøy (Foto: Grethe Nygaard)

Kunnskap om muligheter og betingelser for felles infrastruktur for håndtering av CO2 vil også være et stort fortrinn for å trekke til seg ny industri til regionen med behov for CO2-fangst og lagring for å kunne produsere med lave eller null utslipp. Med utbygging av ny 420kV- kraftlinje fra Blåfalli til Gismarvik, tilgjengelig gasseksportinfrastruktur og store, regulerte næringsarealer i Haugaland Næringspark, har Haugalandet potensial til stor industriell vekst i årene som kommer. Spesielt er regionen et aktuelt sted for produksjon av hydrogen i stor skala både for å dekke innenlands etterspørsel og eksport til Europa.

– Haugalandet bør få på plass infrastruktur for CO2-håndtering. Ikke bare for å avkarbonisere og omstille eksisterende industri, men for å legge enda bedre til rette for morgendagens nye industrietableringer og arbeidsplasser, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

– Det faktum at alle de store utslippspunktene er med, gjør prosjektet ekstra slagkraftig, og sørger for et solid grunnlag for analyse av en felles infrastruktur. Det er gledelig å få jobbe sammen med den fremoverlente industrien på Haugalandet for fremtidens løsninger, sier Brage Rugstad Knudsen, forskningsleder på avdeling for gassteknologi i Sintef Energi.

Fotnote:

I en studie gjennomført av Haugaland Næringspark og Sintef i fjor, bekrefter at industrien på Haugalandet representerer flere av landets største punktutslipp av CO2, deriblant prosessanleggene til Hydro Karmøy, Eramet Norway Sauda og Kårstø prosessanlegg.

Rapporten kan leses i sin helhet her:
https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2832770

Lærer lærere om batteriproduksjon

Målet har vært å dele kunnskap med hverandre, og bygge en enda sterkere bro mellom utdanning og næringsliv.

Lærerne, som kom fra Åkrehamn Videregående og Karmsund Videregående, satte pris på å få lære mer om batteriteknologi og batteriproduksjon, og syntes det var spesielt givende å snakke med Beyonders egne operatører om deres erfaringer i denne nye bransjen.

– En betydelig trend i yrkesutdanningen, spesielt innen automatisering, er tendensen til mer fabrikkproduksjon. Sporbarhet og hvordan alle prosessene passer sammen blir også innarbeidet i læreplanen. Dette besøket hjalp oss med å se det store bildet, inkludert hvilken kompetanse som trengs i fremtiden, sier Tor Einar Haugvaldstad, lærer ved Åkrehamn Videregående skole.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er glad for at utdanningsinstitusjonene på Haugalandet ser verdien av å ha tett dialog med industrien og behovene de har.

– Vi er stolte over at vi har så fremoverlente videregående skoler på Haugalandet som ser at dette blir en viktig industri i Norge i årene fremover, sier Fjeld.

Les mer om hvordan utdanningsinstitusjonene samarbeider med industrien på Haugalandet om relevante utdanningsløp:

https://haugaland-park.no/2021/11/19/industrikompetanse-for-gronn-vekst-pa-haugalandet/

LÆRERE MED BEYONDER: F.v.: Roger Bustad (Production Manager, Beyonder), Knut Høvring (lærer ved Karmsund videregående), Olav Heng (lærer ved Åkrehamn videregående), Runar Austrheim (Chief Talent Officer, Beyonder), og Tor Einar Haugvaldstad (lærer ved Åkrehamn videregående)