Lærer lærere om batteriproduksjon

Denne uken har lærere fra videregående skoler på Haugalandet hospitert hos Beyonder for å lære mer om batteriteknologi- og produksjon.

Målet har vært å dele kunnskap med hverandre, og bygge en enda sterkere bro mellom utdanning og næringsliv.

Lærerne, som kom fra Åkrehamn Videregående og Karmsund Videregående, satte pris på å få lære mer om batteriteknologi og batteriproduksjon, og syntes det var spesielt givende å snakke med Beyonders egne operatører om deres erfaringer i denne nye bransjen.

– En betydelig trend i yrkesutdanningen, spesielt innen automatisering, er tendensen til mer fabrikkproduksjon. Sporbarhet og hvordan alle prosessene passer sammen blir også innarbeidet i læreplanen. Dette besøket hjalp oss med å se det store bildet, inkludert hvilken kompetanse som trengs i fremtiden, sier Tor Einar Haugvaldstad, lærer ved Åkrehamn Videregående skole.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er glad for at utdanningsinstitusjonene på Haugalandet ser verdien av å ha tett dialog med industrien og behovene de har.

– Vi er stolte over at vi har så fremoverlente videregående skoler på Haugalandet som ser at dette blir en viktig industri i Norge i årene fremover, sier Fjeld.

Les mer om hvordan utdanningsinstitusjonene samarbeider med industrien på Haugalandet om relevante utdanningsløp:

https://haugaland-park.no/2021/11/19/industrikompetanse-for-gronn-vekst-pa-haugalandet/

LÆRERE MED BEYONDER: F.v.: Roger Bustad (Production Manager, Beyonder), Knut Høvring (lærer ved Karmsund videregående), Olav Heng (lærer ved Åkrehamn videregående), Runar Austrheim (Chief Talent Officer, Beyonder), og Tor Einar Haugvaldstad (lærer ved Åkrehamn videregående)
nb_NO