Blir administrasjonsrådgiver i Norges største næringspark

Gaard Kvale har utdannelse innen markedsføring og har lang erfaring fra administrasjon, kundebehandling og anbudsprosesser fra flere ulike bransjer. Hun kommer fra stilling som Internal Bid Manager i ScaleAQ.

– Vi er et selskap i full drift, med hele 500 mål solgt eller utleid til ulike nærings- og industriaktører, og en stor havn med full aktivitet. Nå skjer det så mye hos oss, at vi er avhengige av flere hoder og hender for å holde tritt. Elisabeth har erfaring som er veldig relevant for oss, og vi gleder oss til å få henne med på laget om en måned, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Den nye rådgiveren har stor tro på mulighetene som ligger i Norges største ferdigregulerte industripark.

– Jeg opplever at det er utrolig stort potensiale i næringsparken for å få til spennende ting og bygge regionen. I tillegg er Haugaland Næringspark veldig fremtidsrettet, blant annet med fokus på bærekraftige og helhetlige løsninger, sier Elisabeth Gaard Kvale.

Gaard Kvale skal bistå organisasjonen på flere områder.

– Stillingsbeskrivelsen blir ganske bred, men jeg skal ha kontroll på næringsparkens ulike kommunikasjonsflater, samt å bistå Tiril på det administrative. Så dukker det nok opp flere oppgaver mens vi går, tror Elisabeth.

Teamet i Haugaland Næringspark består i tillegg av Finn Sæther (forretningsutvikling), Jarle Haukås (Prosjektleder Teknisk) og Karoline Sjøen Andersen (Strategisk rådgiver).

Denne gjengen får ny kollega: F.v.: Tiril Fjeld, Finn Sæther, Jarle Haukås og Karoline Sjøen Andersen

Tysvær årets vertskapskommune

Prisen deles ut til en kommune på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område, eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Dette er velfortjent og viktig for hele regionen vår! For Norges største regulerte Næringspark på Gismarvik er det særdeles viktig med en fremoverlent og offensiv kommune. Det er her de viktige areal og energikrevende etableringene på vestlandet skal komme.  Tysvær kommune som vertskommune har en meget engasjert ordfører som står på og jobber strategisk godt, ikke bare for Tysvær, men for hele regionen. Rådmannen og hans stab er alltid imøtekommende og vi opplever et veldig godt samarbeid og engasjement fra kommunen, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Haugaland Næringspark er blant aktørene som har nominert Tysvær kommune til den gjeve prisen, og ordfører Sigmund Lier ser prisen som en motivasjon til fortsatt satsing på næringsliv og industri i kommunen.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier

– Dette gir en enorm inspirasjon til å fortsette arbeidet med å være en god vert, både for små og store etableringer. Vi ønsker all mulig næringsutvikling velkommen til Tysvær, og er opptatt av å legge til rette for at det skal være mulig å tjene penger her.  Vi ønsker å bygge både næringsliv, nettverk og industri, i tillegg til å legge til rette for gode samhandlingsplattformer. Jeg håper og tror at vi oppleves som reale og konstruktive, og at vi smiler. Vi er opptatt av å sørge for godt samarbeidsklima, og tar mer enn gjerne en kaffekopp når noen ønsker en prat, sier ordføreren.

Også Kårstø prosessanlegg gratulerer Tysvær kommune som vinner.

Kommunikasjonsleder hos Equinor, Ove Tungesvik

– Dette er veldig hyggelig og fortjent!. Tysvær kommune er en pådriver i forhold til energiomstilling, samt etablering av nye arbeidsplasser. Kommunen sier alltid JA i forhold til dialog og samarbeid. Tysvær kommune med ordfører Sigmund Lier i spissen arbeider for at Equinor, og andre selskaper, skal lykkes, sier kommunikasjonsleder Ove Tungesvik i Equinor.

Tysvær kommune så tidlig potensialet i en regional næringspark og tok initiativ til etablering av Haugaland Næringspark allerede i 2001.  Enigheten med nabokommuner om eierskap og lokasjon av parken, strategisk plassert i forhold til både etablert og påtenkt infrastruktur og ikke minst nærhet til etablert industri. Lokasjonen legger til rette for ringvirkninger i samtlige eierkommuner.  Området på 5000 dekar ble regulert til industriformål som har gitt stor fleksibilitet til å skille ut tomter tilpasset hver enkelt etablering etter behov. I senere tid har kommunen vært behjelpelig med gjennomføring av tiltak for å ivareta viktig infrastruktur, og hele tiden i samarbeid med de andre eierkommunene. Lagånd og regionalt samarbeid står høyt i Tysvær kommune.

– Det at Haugaland Næringspark har en imøtekommende vertskommune- og ordfører gjør at både norsk og utenlandsk næringsliv føler seg velkommen hos oss. Vi anser prosessen som forbilledlig for kommuner over hele landet som ønsker seg ny, grønn industri, sier Tiril Fjeld.

 

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med ordfører i Tysvær, Sigmund Lier (t.v.), og rådmann Sigurd Eikje.