Flere statsrådsbesøk på én uke

Det er lite å si på interessen for Haugaland Næringspark om dagen, og kraftsituasjonen er med på å bidra til at pilene på mange måter peker mot Gismarvik. Forrige uke var Senterpartiet i Rogaland ved andrekandidat Lisa Marie Ness Klungland og varaordfører i Tysvær, Sven Ivar Dybdal på besøk, mandag denne uken ønsket landbruks- og matminister Olaug Bollestad å få en omvisning, og tirsdag var olje- og energiminister Tina Bru gjest i landets største regulerte næringspark.

– Det var spennende å se og høre om en næringspark som er så klar for de nye grønne industrietableringene i Norge, sa Bru etter besøket.

Olje- og energiminister Tina Bru i Haugaland Næringspark sammen med daglig leder Tiril Fjeld

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er glad for interessen statsrådene legger for dagen.

– Det er kjekt å vise frem de mulighetene som ligger i Haugaland Næringspark, og flott å oppleve at statsrådene ser viktigheten av det arbeidet som er gjort i parken gjennom mange år, med ferdigregulerte arealer, utviklingen av havnen, infrastrukturen som er på plass og all den grønne kraften vi har tilgang til, sier daglig leder i Haugaland Næringspark.

Det har tatt tid å komme dit næringsparken er i dag, men det grundige forarbeidet som er gjort gir nå parken klare fortrinn.

– For store industrietableringer, er det ikke nok å finne et område, for dem finnes det mange av. Det som gjør Haugaland Næringspark ekstra attraktiv som lokasjon er at vi har alt klart. Forholdene ligger til rette, og det er mulig å komme i gang nokså umiddelbart. I tillegg ligger vi midt i en industririk region med en type kompetanse som betyr mye for de som vurderer å etablere seg, sier Fjeld.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sammen med flere Krf-politikere fra Rogaland på besøk i Haugaland Næringspark

Hun har på ingen måte opplevd politikerbesøkene som høflighetsvisitter eller PR-stunt.

– Jeg opplevde dem snarere som oppriktig interesserte, med gode spørsmål og et ektefølt engasjement for de grønne næringene og hvor den nye verdiskapingen skal skje. De kjenner regionen vår godt, og vet hva vi står for, sier Fjeld.

ROGALAND SP: andrekandidat Lisa Marie Ness Klungland og varaordfører i Tysvær, Sven Ivar Dybdal på besøk hos Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark

 

 

Utvider teamet i Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er en industripark på hele 5 000 dekar, ferdigregulert for areal- og energikrevende industri, som jobber aktivt med å tiltrekke seg blant annet storskala datasentre, batteriproduksjon og hydrogenproduksjon.

Tiril Fjeld har vært daglig leder for næringsparken siden sommeren 2019, og har nå ansatt et team rundt seg for å styrke arbeidet. Finn Sæther er ansatt som forretningsutvikler, mens Jarle Haukas er teknisk prosjektleder.

TEAMET I HAUGALAND NÆRINGSPARK: F.v.: Forretningsutvikler Finn Sæther, daglig leder Tiril Fjeld og teknisk prosjektleder Jarle Haukås

Viktig kompetanse

Sæther har ingeniørbakgrunn fra Forsvaret og de siste årene har han arbeidet med salg innenfor teknologi og IT-bransjen, blant annet hos Konica Minolta og Glass & Låsservice.

– Jeg er veldig glad for å ha fått Finn med på laget, og som forretningsutvikler vil han være en sterk bidragsyter i salgsprosessene mot nye etableringer i parken, sier Fjeld.

Jarle Haukås har lang erfaring innen energisektoren og bygg og anlegg, blant annet fra Statsbygg, Haugaland Kraft og Tysvær kommune.

– Jarle har en viktig rolle i den daglige driften, og har blant annet ansvar for å videreutvikle infrastrukturen i næringsparken, sier Fjeld.

Parken for de nye grønne arbeidsplassene

Norges største regulerte næringspark ligger sentralt plassert midt i en stor industriregion. Parken har også rikelig tilgang på fiber og kraft, og industrigassen fra Kårstø passerer forbi på sin vei mot kontinentet. Parken har eget havneanlegg med stor dypvannskai like ved Norges mest trafikkerte skipsled og kort vei til det Europeiske markedet.

Flere virksomheter er etablert i næringsparken allerede, og med fokus på sirkulærøkonomi og grønn energi har de fem eierkommunene på Haugalandet, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord, et ønske om at parken kan bli Norges grønne og bærekraftige svar på Silicon Valley.

En liten del av den 5000 dekar store næringsparken på Gismarvik