REGULERT INDUSTRIOMRÅDE I HAUGALAND NÆRINGSPARK, GISMARIK

  • Norges største regulerte næringspark (500 dekar)
  • Lokalisert midt i en industri-intensiv region
  • God tilgang til grønn hydrogen
  • God tilgang på kjølevann
  • Store havnefasiliteter med egen dypvannskai (ISPS)
  • Infrastruktur med fiber, kraft, vann og kloakk
  • Lokalisert på vestkysten av Norge
  • Kort avstand til Hydro aluminium på Karmøy, gassterminalen på Kårstø (Gassco/Equinor) og Haugesund lufthavn

Contact!

Flere artikler
0
dekar ferdigregulert næringsområde
0
min fra Haugesund
0
min fra Haugesund lufthavn Karmøy
0
meter dypvannskai (muligheter for forlengelse)
nb_NO
en_US nb_NO