Lønnsomt CCS-samarbeid

Ny rapport viser at samarbeidet i CCS Haugalandet vil lønne seg økonomisk og bidra til økt tempo med å nå klimamålene.

CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor, Eramet Norway, Gassco, Hydro, Sintef og Haugaland Næringspark. Sammen fikk de tildelt prosjektmidler fra Gassnova for å få utført en logistikkstudie av felles infrastruktur for transport og lagring av COfra industrianleggene i 2023.

Over 100 deltakere var påmeldt CSS Haugalandets sluttseminar i Oslo 18. januar, fra industrien, departementene, Stortinget, virkemiddelapparatet, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og øvrig næringsliv. Seminaret ble også streamet og vil bli lagt ut på www.ccshaugalandet.no snarlig.

Kostnadsbesparelser og økt tempo

Kristin Jordal i Sintef la frem den offentlige rapporten fra logistikkstudien på Haugalandet.

Sintefs rapport viser at samarbeid kan gi store kostnadsbesparelser. Den optimale logistikkløsningen avhenger av flere faktorer, men særlig av mengden CO2 som transporteres. Påvirkningen av avstanden til CO2-lagerterminalen på kostnadene ble også undersøkt, samt påvirkningen på kostnadene ved å redusere trykket under transport.

 

Det ble også påpekt i rapporten at tilgang til reelle alternativer for CO2-transport og lagring før 2030 er nødvendig før CCS kan bli verktøyet man trenger for å kutte norske industriutslipp og nå våre klimamål.

LES HELE RAPPORTEN HER!

Økt samarbeid mellom industri og myndigheter

Under en påfølgende politisk panelsamtale med Astrid Bergmål (AP), statssekretær Energidepartementet, Ove Trellevik (H), energi og miljøkomiteen på Stortinget, Lars Haltbrekken (SV), energi og miljøkomiteen på Stortinget og Alfred Bjørlo (V), næringskomiteen på Stortinget ble politikerne utfordret til å finne løsninger for å sikre norske industriutslipp reelle og kostnadseffektive transport- og lagringsløsninger for CO2 før 2030.

Samtlige politikere takket for at CCS Haugalandet løftet problemstillingene og viste vilje til å bidra til å finne løsninger på området. De ønskte en tettere dialog i fortsettelsen og ba industrien komme med innspill til konkrete tiltak. Samarbeid mellom industri og myndigheter er nøkkelen for å lykkes med CCS som verktøy for utslippskutt.

nb_NO