Introduksjon Industriell Symbiose

Dette er et industrielt samarbeid mellom Hydro, Equinor, Gassco, Eramet, Haugaland Næringspark og Horisont Energi med fokus på hvordan man kan oppnå en bedre utnyttelser av ressursene og økt sirkulærøkonomi i et industrielt perspektiv.

Prosjektleder Karoline Sjøen Andersen fortalte innledningsvis om tanken bak prosjektet, og hva man håper å oppnå sammen.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Hilde Sandvold Røsand fra Hydro Karmøy fortalte hvordan de jobber mot nullutslipp og ressursgjenvinning.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Kristina Letnes fra Eramet i Sauda fortalte om deres klima- og miljømål og samarbeidet med Sauda Energi.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Marte Bakke i Equinor og Gudmundur Kristiansson fra Gassco fortalte om hvordan de jobber for å redusere klimaavtrykket ved Kårstø-terminalen, i Tysvær.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, fortalte om hvilke synergi-muligheter som ligger i Norges største ferdigregulerte næringspark på Gismervik.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Rune Kristensen orienterte om deres planer for CO2-lagring ved havnen i Haugaland Næringspark.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Bente Baugstø fra Rogaland Ressurssenter kom med sirkulære tanker for Husøy på Karmøy.
<Få tilgang til presentasjonen her.>

Birkeland AS baner vei for fremtiden i Haugaland Næringspark

Entreprenørselskapet Birkeland AS er nå i full gang med å lage vei til Statnetts kommende transformatorstasjon i Haugaland Næringspark.

I slutten av april startet Birkeland As opp arbeidet med ny vei til Statnetts kommende transformatorstasjon i Haugaland Næringspark. Daglig leder i parken, Tiril Fjeld, betegner det som en viktig milepæl.

– Veien til Statnetts stasjonsområde er første konkrete ledd i hele arbeidet med å få mer kraft til parken og regionen. Det er veldig godt å ha en lokal entreprenør som Birkeland til å bygge veien for oss. De kjenner parken fra før, gjør jobben ordentlig og har godt fokus på fremdrift, kvalitet og HMS.

Teknisk prosjektleder i næringsparken, Jarle Haukås, er også veldig fornøyd med arbeidet som er startet.

Jarle Haukås i Haugaland Næringspark

– Vi har gode rådgivere med fra våre avtalepartnere Sapio, Cowi og Norconsult i forbindelse med byggeledelse, prosjektering og prosjektledelse. Nå er vi i en fase der det er viktig med effektiv og god logistikk, da mye av arbeid skjer parallelt. Det er kjekt med god aktivitet i parken, sier Haukås.

Lang og bred

For det er ingen liten oppgave å bygge den nye veien, forteller Sten M. Birkeland, prosjektleder hos Birkeland As.

– Fra hovedveien i parken skal den nye veien totalt være totalt 630 meter lang – og ca 25 meter bred. De første 250 meterne skal være ferdig til 15. august, inkludert VA-grøft og kabelgrøft. Det er tiden og veien, men vi er i full gang med rensk, boring, sprenging, grøfting og uttransportering av stein. Det er 14 – 16 mann i arbeid, med fire borerigger, sju gravemaskiner, dumper og lastebiler. Over 2000 kubikk med stein fra veiområdet blir daglig transportert til en annen del av næringsparken til planeringsarbeid der, forteller Birkeland.

Sten M. Birkeland foran deler av veiarbeids-området inn mot Statnetts kommende transformatorstasjon i Haugaland Næringspark.

– Vei til Statnett i næringsparken er et veldig spennende oppdrag for oss, som vil bli en svært viktig hovedtrasé, både for Næringsparken og regionen ellers, sier Birkeland.

Statnett i gang over sommeren

Over sommeren overtar Statnett med sitt arbeid, og det vil være byggearbeider i området frem til transformatorstasjonen skal stå ferdig i 2027.

– Veien vi bygger nå vil også komme til nytte for andre aktører som vil etablere seg i denne delen av den store næringsparken, sier Fjeld.

Haugaland Nærinsgpark er Norges største ferdigregulerte næringspark på hele 5000 dekar. Når Statnetts transformatorstasjon står klar i 2027, vil Haugalandet og hele regionen få tilgang på ny kapasitet med kraft som kommer fra vannkraftverket Blåfalli i Kvinnherad.

Espen Tvedte er formann for Birkeland AS, og har travle dager med å fylle lastebiler med stein fra veiarbeids-området.