Great opportunities for German industry

On Tuesday, May 21st, Haugaland Business Park welcomed the Norwegian-German Chamber of Commerce under brilliant summer skies!

Haugaland Business Park, a member of the Norwegian-German Chamber of Commerce, aims to foster business opportunities and knowledge sharing between Norway and Germany. The Chamber, an official representative of German business interests, plays a crucial role in advising on Norwegian-German economic relations.

Managing Director Michael Kern was pleased to see the park firsthand.

– It was very interesting to observe the park’s development, with its central location, quick processing times, and direct power access. I see numerous exciting opportunities for bilateral industrial cooperation in the region, especially concerning the green transition, Kern states.

Managing director of Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, was very pleased to ble able to introduce Haugaland Næringspark to the important chamber.

– For us, it is important to connect with European industry and business players. We are located in a region with significant resources and have ready-to-build industrial plots with excellent port facilities. Here, we plan for industries with significant European impact. For instance, Horisont Energi will transport CO2 from Europe to the Gismarvik CO2 Hub, co-owned by Germany’s E.ON. In addition to the ready-to-build industrial areas within the park, we also have Kårstø gas processing plant nearby. Thus, the business park is an ideal location for low-carbon hydrogen production and related industries. With a total area of 500 hectares, Haugaland Business Park has space for all this, explaines Fjeld.

Prioriterer kraft til Haugalandet!

Onsdag 15. mai holdt Statnett og Fagne dialogmøte om områdeplanen for krafttilførsel på Haugalandet. En samlet industriregion fikk høre at regionen er sterkt prioritert i Statnetts videre planer. Regionen fikk også frem betydningen at prosessen går videre som planlagt.

Haugalandet er avhengige av økt kapasitet i strømnettet for å bygge opp under den pågående elektrifiseringen og næringsutviklingen i regionen.

I dialogmøtet forrige uken presenterte konstituert konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, endringer og oppdateringer fra forrige områdeplan. Statnett delte hvilke utviklingstrekk de ser for transmisjons- og regionalnettet i regionen og fikk innspill til arbeidet med oppdatering av områdeplanen.

Flere av deltakerne tok mikrofonen for å takke for samarbeidet og presisere viktigheten av dette arbeidet, og at det må være prioritet å også få raskt på plass de neste trinnene i områdeplanen; en spenningsoppgradering mellom Sauda og Gismarvik, samt oppgradering av dagens 300kV Hydro-ledninger.

Viktig med neste trinn

Ordfører i Tysvær kommune, Monika Lindanger, takket Statnett for den gode prosessen de siste årene, og takket for at de prioriterer Haugalandet.

Ordfører i Tysvær kommune, Monika Lindanger

– Konsesjonen som er gitt for ny 420kV transformatorstasjon er viktig for alle aktører på Haugalandet, og da selvsagt for den videre næringsutviklingen i Tysvær kommune, på Kårstø og i Norges største regulerte næringspark, Haugaland Næringspark. For industrien er det viktig med forutsigbarhet, og det er svært viktig at trinn 3 og 4 i Statnetts områdeplan kommer i 2030. Vi ser frem til videre samarbeid og dialog, sier Lindanger.

Daglig leder i Haugaland Vekst, Sigmund Lier, var også tydelig på hvorfor det er viktig å prioritere kraftbehovet på Haugalandet og Sunnhordland.

– Haugaland Næringspark er landets største ferdigregulerte industripark, og den beste lokasjonen for å drive industriutvikling i Norge i årene fremover. Det vil derfor være viktig for hele landet å sikre krafttilgangen her. Statnetts områdeplan har fem ulike trinn for vårt område, og konsesjonen som ble gitt for linjen mellom Blåfalli og Gismarvik i fjor, er trinn nummer 2. Det er vel og bra, men om vi skal utvikle regionen videre, er det viktig å komme i gang med trinn 3 og 4. Dette er viktig for at Haugaland Næringspark kan gi kraft til nye etableringer og eksisterende industri i regionen, sier Lier.

Sigmund Lier i Haugaland Vekst og Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark

Avgjørende for investeringsbeslutninger

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er positiv etter dialogmøtet.

– For oss betyr en forutsigbar og god områdeplan at de større industrietableringene kan ta investeringsbeslutninger de neste årene. Dette er viktige næringer for fremtidens arbeidsplasser og vil gi stor verdiskapning for Haugalandet og for resten av landet. Vi har flere ulike aktører som ønsker å ligge tett opp til eksisterende industri for å være i synergi med disse. Med ferdig regulerte areal, god logistikk via havnene våre, og tilgang på fornybar kraft, er vi en viktig brikke i realiseringen av lavkarbon-industrier som ønsker å etablere seg i Norge, sier Fjeld.