Ett hakk nærmere batterifabrikk

Panasonic, Hydro og Equinor planlegger en stor batterifabrikk sammen i Norge, og inviterte før jul norske kommuner og regioner til å komme med tilbud om lokalisering av en eventuell ny fabrikken.

Hele 88 lokasjoner i hele Norge har tilbudt lokasjoner til fabrikk-etableringen, og det ble nylig kjent at Haugaland Næringspark er blant de 20 tilbyderne som de tre selskapene tar med seg videre i prosessen.

Daglig leder i Haugaland Næringspark er godt fornøyd med å være med videre.

Tiril Fjeld viser hvor batterifabrikken i Haugaland Næringspark kan komme.

– Dette er selvsagt veldig gledelig! Haugaland Næringspark kan levere på alle behovene som batterifabrikken har. Vi er en 5000 dekar stor industripark regulert til nettopp et formål som dette, vi har infrastruktur på plass, i tillegg til at vi har en unik beliggenhet midt i en sterk industriregion med mye relevant kompetanse og tilgang på arbeidskraft.

De tre selskapene har anslått at det vil være behov for rundt 2.000 faglærte operatører og personell med høyere utdanning til nyetableringen. Selskapene skal nå arbeide videre med de ulike alternativene.

– Det er mange ting som vil være styrende for hva selskapene vektlegger, men vi mener vi har en helhetlig og god løsning, og håper derfor på å få være med helt inn, sier Fjeld.

Haugaland Næringspark eies av de fem kommunene Tysvær, Karmøy, Haugesund, Bokn og Vindafjord, og det er en samlet region som ønsker en etablering av batterifabrikken velkommen.

Hele dette området i Haugaland Næringspark er satt av til batterifabrikk.

Vil ha batterifabrikk til Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark håper å kunne bli lokasjonen for en ny stor batterifabrikk som skal etableres i Norge. – Når vi ser hvilke behov fabrikken har, vil vi være en helt ideell lokasjon, mener daglig leder Tiril Fjeld.

Panasonic, Hydro og Equinor planlegger en stor batterifabrikk sammen i Norge, og har invitert norske kommuner og regioner til å komme med tilbud om lokalisering av den nye fabrikken. Anbudet fokuserer på å bruke norsk fornybar kraft til å få i gang bærekraftig produksjon av batterier til elbiler. For å kunne drive en slik fabrikk, trenger de tre selskapene tilgang til kompetanse, regulerte arealer, kraft og vann til kjøling.

– Tilgang til arbeidskraft, samt god beliggenhet med tanke på logistikk og krafttilgang, er noen av de viktigste kriteriene vi vil legge til grunn, uttaler prosjektleder i Equinor Anders Hegna Hærland i en pressemelding.

Perfekt lokasjon med alle nødvendige fasiliteter

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ønsker batterifabrikk og 2000 nye arbeidsplasser på Gismarvik.

– Vi mener Haugaland Næringspark er en helt ideell lokasjon for denne etableringen, og kommer til å melde på vårt kandidatur, sier daglig leder for Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Haugaland Næringspark ligger i Gismarvik i Tysvær, og eies av Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn. Dette er et alternativ som hele regionen står bak.

Unik tilgang på grønn kraft

– Med våre 5000 dekar er vi Norges største ferdigregulerte næringspark, vi har godt utbygget infrastruktur med bl.a. fiber, gode kjølemuligheter fra sjøen, egen dypvannskai og god logistikk med kort vei ut i Europa. I tillegg har vi rikelig med grønn kraft, både i form av vannkraft og det kommende havvind-feltet like vest for oss. Derfor vil vi være veldig attraktive for grønne industri-initiativer som dette, sier hun. 

Haugaland Næringspark ligger midt i en industri-intensiv region, med blant annet Kårstø og Hydro bare ti minutter unna.

Mange arbeidsplasser

De tre selskapene har anslått at det vil være behov for rundt 2.000 faglærte operatører og personell med høyere utdanning til nyetableringen. Gjennom anbudskonkurransen håper de å identifisere 10–15 mulige steder i Norge som møter selskapenes behov, og så gå videre med tre finalist-alternativer rundt sommeren.

Haugaland Næringspark i Gismarvik er ideell lokasjon for en stor batterifabrikk.