Haugaland Næringspark med klar støtte til E134 Haukelivegen!

«E134 Haukelivegen AS» er en interesseorganisasjon som arbeider for at E134 skal bli en sikker og fremkommelig vei hele året fra øst til vest. De jobber for en trafikksikker, vintersikker og god transportkorridor for folk flest, for næring og for landet som helhet.

– Som nasjonal transportkorridor mellom vest og øst er E134 naturligvis veldig viktig for Haugaland Nærinsgpark – og for regionen som helhet. Ølen Betong og Velde Asfalt er blant aktørene i parken i dag som har behov for sikker transportvei østover, og i tillegg er vi avhengige av effektiv logistikk.  Med stort havneanlegg like ved både E39 og E134 er vi et naturlig logistikk-knutepunkt, og er avhengige av gode forbindelser, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Klimagevinst og større bo- og arbeidsmarked

Hun er også opptatt av betydningen «E134 Haukelivegen AS» har med tanke på et felles større bo- og arbeidsmarked.

– Vi har gode samarbeidspartnere langs traséen, og kortere reisetid gjør det også mulig å bo på et større område. Utbedring og fjerning av høydemeter, vil også gjøre E134 til ett av de mest klimavennlige vegprosjektene i Norge, i tillegg til at fjellovergangene kan bli mer forutsigbare hele året. Da er det fint å kunne støtte opp om det viktige arbeidet som Pål Kårbø og «E134 Haukeligvegen AS» gjør, sier Fjeld.

Styrking er premiss for videre vekst

– Vi er svært fornøyde med at Haugaland Næringspark anerkjenner det arbeidet vi gjør, gjennom å gå inn på eiersiden i selskapet vårt. E134 Haukelivegen AS har hovudsakelig fylkeskommuner og kommuner langs veien som eiere, men noe av strategien vår er også å få næringsaktører og vareeiere med oss. En styrking av infrastruktur, i dette tilfellet vei øst-vest er et viktig premiss for videre vekst innen næringsutviklingen på Haugalandet. Vi ser derfor fram til godt samarbeid med Haugaland Næringspark inn mot det viktige NTP-arbeidet som vil skje fram mot Stortingets vedtak i juni 2024, der vi i fellesskap skal løfte fram behovet for ny vei på E134 Bakka- Solheim og bygging av ny tunnel fra Seljestad til Liamyrane, sier daglig leder i Haukelivegen AS, Pål Kårbø.

«E134 Haukelivegen AS» eies av fire fylkeskommuner, 33 kommuner og 8 bedrifter. Fra Karmøy i vest til Asker i øst.

 

Risa med signalbygg i Haugaland Næringspark

Risa er en av landets største familieeide anleggsentreprenører, og satser nå stort på Haugalandet!

– Vi er glade for å kunngjøre at vi satser langsiktig på Haugalandet med topp moderne kombinasjonsbygg. Nybygget er en strategisk satsning og vil styrke vår tilstedeværelse i regionen, med en sentral plassering på Haugalandet Næringspark langs E39, sier daglig leder i Risa AS, Bjørn Risa.

– Vi ser virkelig fram til nye kontorfasiliteter og et moderne verksted under samme tak som både Rental One og Jostein Myge, sier Jon Erlend Sørhaug, prosjektleder i Risa AS avd. Haugalandet.

Vara-ordfører i Tysvær Sven Ivar Dybdahl inntok Risas gravemaskin for første gravehull på det nye Risa-bygget i Haugaland Næringspark

Bærekraftige løsninger

Det nye signalbygget til Risa vil bli oppført på en 11 000 kvm stor del av eiendommen til Ølen Betong ved inngangen til Haugaland Næringspark.

– Nybygget er et 3000 kvm kombinasjonsbygg med solceller på taket og flere energibrønner, noe som bidrar til å gi bygget energimerking A, som viser vår forpliktelse til bærekraft og miljøvennlige løsninger, sier Risa.

Flere aktører flytter inn

Av de 3000 kvm vil 1800 kvm utgjøre hall og 1100 kvm bli brukt til kontorer. Nybygget vil være hovedsete for Risa AS på Haugalandet, samt Rental.one og Jostein Myge. Det er Vest Entreprenør som skal bygget Risa-bygget, og planlagt åpning er 3. august 2024.

Jon Erlend Sørhaug i Risa AS, varaordfører i Tysvær Sven Ivar Dybdahl og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

– Vi er veldig glade for at stadig flere aktører bidrar til aktivitet og velger å flytte inn i Haugaland Næringspark. Når får vi to flotte signalbygg ved inngangen til parken med spennende aktører som ser Haugalandet som viktig region for fremtiden, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører, og en solid kunnskapsbedrift med rundt 550 dyktige ansatte og 60 lærlinger. Selskapet har en av landets mest moderne maskin- og utstyrsparker, og utfører oppdrag over hele landet.

Det nye Risa-bygget blir nærmeste nabo med dagens Ølen Betong-bygg ved inngangen til Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.

Jon Erlend Sørhaug i Risa AS og Tiril Fjeld sprettet kaken for det nye Risa-bygget i Haugaland Næringspark

 

 

 

Testing av flytende solcelleanlegg i Haugaland Næringspark

Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna i Haugaland Næringspark. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.

Sunlit Sea skal analyseres effekten på naturen, vedlikeholdskostnader, produksjon, degradering og andre forhold. Et vellykket prosjekt skal kunne føre til utrulling av flytende solkraft på for eksempel norske vannkraftverk, hvor hybridiseringen med vannkraft kan skåne elnettet for belastning. Endra igjen vil lære om installasjon, drift og vedlikeholdsbehov for denne type anlegg for å vurdere om flytende sol er noe selskapet vil satse på i tillegg til store bakkemonterte systemer. Haugaland Kraft Energi skal se på mulige utforminger av PPA-avtaler knyttet til denne type anlegg og hvordan de evt. kan tilby dette som en framtidig tjeneste. I tillegg vil de kunneselge/kjøpe strøm til/fra Ev Powercharge gjennom deres Solkraft strømavtale.

Det flytende solcelleanlegget legges i Skiftestjødna like ved inngangen til Haugaland Næringspark.

Høgskulen på Vestlandet har gitt innspill til hvilke instrumentinstallasjoner som er viktige for å samle relevant data for kommersiell benchmarking og eventuell forskning. Avdeling Haugesund vil arrangere feltbesøk for maskiningeniørstudenter gjennom fornybar energi-faget, promotere sommerjobb til studenter som kan bidra med oppfølging og vedlikehold av solcelleanlegget, samt utvikle noen ideer til relevante bacheloroppgaver. I tillegg er høgskolens marinemikrobiologilab interesserte i å følge opp begroing og mikroorganismer rundt anlegget.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi er glade for at aktørene ønsker å teste det i Haugaland Næringspark, som allerede er en sentral hub for den nye energimiksen. Prosjektet er et viktig kompetanseutviklingsprosjekt og vil passe inn i vår profil hvor vi ønsker å tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.  Blant aktuelle etableringer i næringsparken er battericelleproduksjon, inkludert batteri-resirkulering, lavkarbon prosessindustri, biokarbon og hydrogenproduksjon.

MODNE LØSNINGER FOR CCS PÅ HAUGALANDET

CCS Haugalandet er et industrisamarbeid mellom Haugaland Næringspark, Hydro, Eramet, Equinor og Gassco. De utfører nå en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for transport av CO2, med mål om å redusere kostnadene kraftig knyttet til denne delen av verdikjeden.

– Det er utrolig gøy med over 80 påmeldinger til seminaret vårt. Til stede (både fysisk og digitalt) var lokale og nasjonale næringslivsaktører, både innen CCS-verdikjeden og de med behov for løsningene, samt lokale og regionale politikere, forteller prosjektleder for CCS Haugalandet, Karoline Sjøen Andersen.

Karoline Sjøen Andersen

Sjøen Andersen presenterte de ulike transportscenarioene som CCS Haugalandet har regnet på i sin teknisk-økonomiske analyse. Den billigste løsningen så langt er transport via rør fra Hydro til Haugaland Næringspark, og fra Kårstø til Haugaland Næringspark, og båt fra Eramet til Haugaland Næringspark. Denne løsningen kan gi store besparelser, inntil 80% for flere av samarbeidspartene. En offentlig rapport vil fremlegges på sluttseminaret før jul. Dato og sted for sluttseminaret lanseres ila november. (Se presentasjon)

Per Lothe fra Haugesundselskapet KNOCC fortalte om deres egenutviklede teknologi for tranport av CO2 på skip. Teknologien kan også benyttes på andres skip, og kan oppbevare CO2 både ved lavt, medium og høyt trykk. De har allerede et lite testsenter for CO2 i drift i Haugesund i dag. (Se presentasjon)

Ola Nestaas i Gassco

Ola Nestaas fra Gassco fortalte om det tysk-norsk energisamarbeidet som ser på mulig transport av hydrogen og/eller CO2 i rør mellom Norge og Tyskland. Studien har konkludert med at det er mulig å transportere CO2 i rør, og ser videre på alternativer for gjenbruk av eksisterende rørinfrastruktur på sokkelen og etablering av nytt rør (Se presentasjon)

Kirsten Haaberg fra Gassnova holdt et strålende foredrag hvor hun enkelt forklarte hvordan man lagrer CO2 permanent på norsk sokkel. Det finnes mange trygge lagre for COpå norsk sokkel, og Kirsten fortalte hvordan et typisk lager ser ut, og hvordan det utvikler seg over tid med injeksjon av CO2. (Se presentasjon)

Morten Sola i Horisont Energi ga en status for den planlagte CO2-huben i Haugaland Næringspark, som kan være klar til å ta imot CO2 i 2028. Han fortalte også om hvordan de allerede nå har tilpasset designet til også å kunne ta imot mindre lokale utslipp gjennom rør og/eller lastebil. Dette vil være viktig infrastruktur for lokal og regional industri som må finne løsninger for å håndtere sine utslipp frem mot 2030 og 2050. (Se presentasjon)

Verden trenger CCS for å nå klimamålene, og da må det være betryggende for oss alle å høre at teknologien er moden og klar, industrien er utålmodig, og at norsk sokkel er ypperlig for å permanent lagre COpå en trygg måte!

Se video fra hele seminaret:

Del 1:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_173249-Opptak av møte.mp4

Del 2:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_183202-Opptak av møte.mp4

 

Mer kraft til Haugalandet

For å sikre eksisterende industriarbeidsplasser og for å legge til rette for ytterligere industriutvikling og vekst på Haugalandet, har en samlet regionjobbet målrettet i mange år for å sikre økt tilgang på kraft. Statnett sendte inn sin konsesjonssøknad i april 2020 og i dag kom endelig avgjørelsen fra regjeringen.

– Blant de mest attraktive lokasjonene i Europa 

Med hele 5000 dekar er Haugaland Næringspark Norges største ferdigregulerte industriområde. Haugaland Næringspark er et regionalt prosjekt med fem kommunale eiere som har tenkt langsiktig og strategisk på hvor den framtidige kraft- og arealkrevende industrien bør plasseres.

– Dette er en gledens dag for Haugalandet! Vi har mistet noen store muligheter for industrietableringer i ventingen, men med dette på plass er vi nå blant de aller mest attraktive lokasjonene for etablering av ny industri i Europa. Det er uforutsigbarhet rundt tilstrekkelig krafttilgang over tid som har holdt oss tilbake, men nå kan vi altså endelig tikke av også denne boksen, sier Tiril Fjeld.

Olje- og energiminister Terje Aasland kom med den positive kraft-nyheten i Haugaland Næringspark fredag 29. september. Her med Elisabeth Vike Vardheim fra Statnett, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark og ordfører i vertskommunen Tysvær, Sigmund Lier.

Næringsparken er plassert i hjertet av en sterk industriregion, med kort avstand til tunge industriaktører, god transportinfrastruktur, og tilgang på industrikompetanse og kunnskap gjennom etablerte utdanningsinstitusjoner inkludert internasjonale barnehage og skoler. Med all annen nødvendig infrastruktur på plass; egen dypvannskai og tilrettelagt infrastruktur med tilgang på vann fra tre kommuner, falt siste brikke på plass med Statnetts konsesjon som gir etterlengtet økning av tilgjengelig kraft i nettet.

– Utenlandske industriaktører etterspør store areal og betydelige mengder fornybar kraft. Denne kombinasjonen er det få lokasjoner som har i dag. Når Haugaland Næringspark nå får økt krafttilgang er det en svært god nyhet som vil øke konkurransekraften vesentlig. Dette har ikke bare regional, men også nasjonal betydning, sier Gard Madsen leder for Invest in Norway.

– Viktig for hele landet 

Haugalandet er en av landets sterkeste industriregioner, og med nok kraft er alle forutsetningene på plass, både til nødvendig klimaomstilling for eksisterende aktører og til nye grønne etableringer.

– Dette vil både sikre og skape nye spennende arbeidsplasser. I tillegg til å gi mer kraft, er konsesjonen også en forutsetning for inntak av ny kraftproduksjon i strømnettet vårt, både fra land og fra hav. Konsesjonen vil dermed gi positive ringvirkninger for hele Rogaland, Sunnhordaland og Vestland med økt kapasitet og kraftflyt i nettet. Og når det går bra med Vestlandet, går det bra med Norge, påpeker Fjeld.

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde gode nyheter da han besøkte Haugaland Næringspark

– Viktig for hele landet 

– Dette vil både sikre, og skape, mange spennende arbeidsplasser på Haugalandet. Når Statnett velger å plassere sin nye transformator midt i Norges største ferdigregulerte næringspark, forsterker det Haugalandets posisjon som episenter for grønn industriutvikling som Norge er avhengige av i årene som kommer, påpeker Fjeld.

– Dette er svært gode nyheter for alle på Haugalandet. Behovet for mer kraft i hele regionen er stort og det er mange som venter på og ønsker at prosjektet skal bli realisert, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

– Regionen venter en kraftig forbruksøkning i årene fremover. Haugalandet og Sunnhordaland har blitt pekt på som et nasjonal vekstområde for areal- og kraftkrevende industri. Som en av de viktigste driverne for samfunns- og næringsutvikling i regionen er det avgjørende at Blåfalli-Gismarvik nå blir bygget for å imøtekomme behovet for mer kraft og tilrettelegge for næringsutvikling, sier Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

I tillegg til å tilgjengeliggjøre mer kraft, er linja også en forutsetning for inntak av ny kraftproduksjon i strømnettet vårt, både fra land og fra hav, og for neste trinn med nettoppgraderinger.

– Ny ledning fra Blåfalli til Gismarvik er et større tiltak som øker kapasiteten i nettet på Haugalandet. Dette prosjektet inngår i trinn to av fem i vår områdeplan for nettutvikling for Bergensregionen og Haugalandet. I trinn en oppgraderer vi våre eksisterende anlegg. I trinn to inngår også Karmøy transformatorstasjon som er konsesjonssøkt. Når trinn to står ferdig vil kapasiteten i nettet ha økt med 500 MW. Gismarvik transformatorstasjon vil også være et av flere aktuelle punkt for tilknytning av havvind fra Utsira Nord, sier Vardheim.

–  Ny fase i det grønne skiftet

Haugaland Næringspark har tatt initiativ til industrisamarbeid på både karbonfangst- og lagring og industriell symbiose. Prosjektene fokuserer på hvordan industrien sammen kan fremskynde det grønne skiftet, gjennom etablering av felles kostnadseffektive løsninger og deling av ressurser for økt sirkulærøkonomi og effektiv energiforvaltning.

– Konsesjonen er viktig for utviklingen av ny grønn industri på Haugalandet og Horisont Energis planer om å etablere en ledende CO2-hub i Norge. Det haster å få på plass de gode prosjektene som sikrer utslippskutt både for Europa og Norge, og den planlagte CO2-terminalen i Haugaland Næringspark vil kunne motta opp til 20-24 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer halvparten av Norges totale årlige utslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO Horisont Energi.

KRAFTKLARE: Tysvær-ordfrøer Sigmund Lier, daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld og olje- og energiminister.

– Sikker tilgang på nok strøm i årene som kommer er avgjørende for oss og våre investorer for å sikre prosjektet vårt. Våre batterier er utviklet av Beyonder her i Norge, og har helt unike egenskaper.  Disse møter et stort og voksende behov i hele Europa til både industri og kraftbalanse i årene som kommer. Denne strålende og kjærkomne nyheten vil være et viktig skritt for å realisere etableringen av en storskala batterifabrikk i Haugaland Næringspark som også vil tiltrekke seg annen relevant industri i batteriverdikjeden til samme sted, sier Svein Kvernstuen CEO Beyonder.

– Næringsparken er stor nok til å huse eksempelvis både batterifabrikk med tilhørende verdikjede, storskala produksjon av blått hydrogen, CO2-terminal, grønn prosessindustri og mer. Dette muliggjør synergier mellom aktørene i parken, og regionen for øvrig, som industriell symbiose og økt sirkulærøkonomi. Vi har i dag betydelig ferdigregulerte arealer tilgjengelig for nye industrietableringer som kan inngå i dette bildet, sier Fjeld.

Nytt styre i Haugaland Næringspark

Denne uken har det nye styret i Haugaland Næringspark hatt sin første samling, og det er en erfaren gjeng fra ulike deler av næringslivet som fremover skal jobbe med å løfte landets største ferdigregulerte næringspark og sikre nye arbeidsplasser gjennom grønne industrietableringer.

Valgkomitéen har vært opptatt av at styret skal ha god kompetanse om de ulike segmentene innen grønn industriutvikling, som CCS, hydrogen og batteri, men også grundig erfaring knyttet til eiendom, energi, offentlig forvaltning og politikk.

ONS-direktør Leif Johan Sevland fortsetter som styreleder.

– Det nye styret består av en flott gjeng som utfyller hverandre veldig godt. De har bred og god erfaring, og det er flere som kjenner Haugalandet veldig godt, noe som er bra. De som ikke kjenner regionen like godt, bringer mye godt med seg fra andre steder, og skal raskt få bli godt kjent med området. Jeg gleder meg veldig til det videre arbeidet sammen, sier Sevland.

Ny nestleder er Trude Sundset, påtroppende CTO i Norsk Hydro. Hun kommer fra Aker Horizons, og har også tung erfaring fra Equinor og som tidligere administrerende direktør i Gassnova.

– Jeg ser veldig mange muligheter for næringsparken. Det ligger veldig godt til rette for ny næringsutvikling, masse areal, god tilgang på infrastruktur, energi, strøm, i tillegg har regionen veldig god tilgang på kompetanse og relevant arbeidskraft. I vårt styrearbeid blir det viktig at vi både har et helhetlig blikk på hvordan næringsparken skal utvikle seg overordnet, i tillegg til å jobbe godt i markedet mot aktuelle aktører og få i gang virksomhet. Man er jo godt i gang, men det er viktig å få enda flere aktører med som synliggjør de mulighetene som ligger i parken, så vil det tiltrekke seg enda flere etableringer, sier Sundset.

Morten Halleraker jobber med nye forretningsområder som SVP i Equinor, og har i tillegg mange års erfaring fra Norsk Hydro, der han i flere år var batterisjef.

– Batterier er naturlig nok en industri jeg er veldig interessert i, men det er også mange andre muligheter, med hydrogen, CO2 og andre ting. Haugaland Næringspark ligger veldig sentralt i alt som har med det grønne skiftet å gjøre, nærhet til gass og strøm, stort nedslagsfelt med mye folk, særlig med Rogfast. Det er en veldig veldig fin plass å etablere den nye grønne industrien.

Ny i styret er også Benedicte Staalesen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Northern Lights. Hun har bakgrunn fra Eviny og flere år i Equinor. Hun har i tillegg også vært politisk rådgiver for Erna Solberg.

– Haugaland Næringspark er ett av de mest spennende – om ikke det mest spennende – næringsområdet Norge har, sier Staalesen.

Prosjektdirektør og tidligere verftsleder hos Aibel Haugesund, Ole Sandvik, er også nytt styremedlem i Haugaland Næringspark. Han er opptatt av synergiene man kan hente ut av det sterke industrimiljøet i regionen.

–Det er viktig at vi på Haugalandet står samlet for å skape vekst, for vi kan få til mer gjennom felleskap enn det som bli gjort enkeltvis. Jeg er jo opptatt av at vi skal få ting til i regionen vår, og ser store muligheter i Haugaland Næringspark når det kommer til å bidra med trygge og gode arbeidsplasser, sier Sandvik.

Finansdirektør i Knutsen OAS Shipping, Geir Tore Henriksen, og Vice President Transport Network i Gassco, Inghild Storesund blir med videre fra det forrige i styret.

– Haugaland Næringspark har store muligheter for å skape fremtidige grønne arbeidsplasser med fornybar energi. I og med at det er så store arealer, har vi også mulighetene for de virkelig store etableringene. Når vi får tilgang på kraften som trengs, vil industrien komme, mener Henriksen.

 Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig fornøyd med kompetansen hun nå kan trekke veksler på i det videre arbeidet.

– Valgkomitéen har gjort en strålende jobb! Dette er en fremoverlent og engasjert gjeng som kjenner og forstår de ulike markedene vi opererer i, og som ser hvilke muligheter som ligger i næringsparken i årene som kommer, sier Fjeld.

STYRET I HAUGALAND NÆRINGSPARK: F.v.: Morten Halleraker, Geir Tore Henriksen, Tiril Fjeld (daglig leder), Trude Sundset (nestleder), Benedicte Staalesen, Leif Johan Sevland (styreleder) og Ole Sandvik. I tillegg er Inghild Storesund med i styret.

– Vi må samle industrien og utnytte energien!

Statsråden hadde tidligere vist interesse for å besøke næringsparken, og kom i forbindelse med at han var i Haugesund på den årlige EnergiRike-konferansen. Med til Haugaland Næringspark var også ordførerne i Tysvær, Haugesund og Karmøy, næringsaktørene Beyonder, Horisont Energi og Kårstø, samt akademia representert ved HVL og UiB.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, presenterte parken for klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld orienterte statsråden om Haugalandet som en utpreget industriintensiv region med høy kompetanse innenfor prosess-industrien, og om hvordan Haugaland Næringspark med sin sentrale plassering, sitt store ferdigregulerte areal og tilgangen på ren energi er ideell for grønne industrietableringer. Hun fortalte også om hvordan næringsparkens infrastruktur har lagt opp sirkulærmuligheter gjennom bruk av kjølevann fra fjorden, mulig varme og naturgass fra Kårstø med mer. Hun trakk også frem CCS Haugalandet, samarbeid mellom de store industriaktørene på Haugalandet om transport og mellomlagring av Co2 mellom lokasjonene.

Vil samle industrien

Statsråden understrekte hvor viktig dette er, og at det derfor er nødvendig å i stor grad samlokalisere industrien.

Klima- og miljøvernminister Espen Bart Eide, til høyre for Karmøy-ordfører Jarle Nilsen

– Vi er nødt til å samle industrien, og heier veldig på industri-hub’er. Vi må slutte på kaste bort ting, og må kunne bruke energien om igjen, sa Barth Eide.

Morten Sola, prosjektdirektør i Horisont Energi, fortalte statsråden om deres CO2-lagringsprosjekt, og om årsaken til valget av Haugaland Næringspark som lokasjon.

– Her ligger alt til rette, og vi kan komme raskt i gang. Parken har en god havn, godt med strøm i tillegg til at det er en god kundemasse her. Vi er i god dialog med flere aktører, og planlegger store volumer, sa Sola, og understreket at tid er viktig om man skal nå målene innen 2030.

Espen Barth Eide har stor tro på CO2-lagring.

– Etterspørselen etter CSS-lagring vil skyte i været i nær fremtid. Den dagen vi fanger billigere enn vi slipper ut, da kommer dette til å bli veldig stort, mente statsråden.

Bærekraftig batteriproduksjon

Administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen, fortalte hvor viktig det i en elektrisk fremtid er å tenke sirkulært i batteriproduksjonen. 

Svein Kvernstuen, adm.dir. i Beyonder

– I Haugaland Næringspark fant vi en lokasjon som la opp til dette, med ferdig infrastruktur, kort vei til markedene både på sjø og vei i tillegg til at den ligger midt i en industrimetropol med alle de viktige clusterne som er interessante for oss. Her er det enkel tilgang på aluminium og andre råvarer, vi kan utveksle varme og kjøling og vi ser faktisk for oss å etter hvert tilrettelegge for andre deler av leverandørkjeden vår og bygge nye clustere, sa Kvernstuen.

Statsråden fortalte om Norges medlemskap i European Battery Alliance.

– Vi ser at det er en veldig stor interesse for mer bærekraftige batterier, og at mange vil velge dét fremfor kinesiske løsninger, selv om de skulle være billigere, så her blir det rom å konkurrere i, mente Barth-Eide, som var nysgjerrig på hvilke markeder Beyonder sikter seg inn mot.

– Vi jobber både inn mot stasjonær lagring, noe som vil kunne erstatte dieselaggregater, i tillegg til at vi i UK satser på elektrifisering av gaffeltrucker og dumpere, sa Beyonder-sjefen.

Samarbeid om sirkulære løsninger

Gassterminalen på Kårstø er nabo med Haugaland Næringspark, og Equinors plassjef Olav Bådsvik fortalte at de daglig sender ut en energimengde som tilsvarer nærmere 30 000 vindmøller. Årlig bidrar vi til å erstatte CO2-utslippene i Polen med 70 millioner tonn, halvannen gang Norges årlige forbruk.

– Vi må klare å finne overganger til blått og grønt, og ønsker samarbeid, og har blant annet hatt gode samtaler med Beyonder. Vi må være ambisiøse, og trenger flere fagarbeidere – og hjelp fra politikerne til å komme i gang, understreket Bådsvik.

Ordførerne i tre av eierkommunene, Tysvær, Haugesund og Karmøy, synliggjorde også for statsråden hvordan godt interkommunalt samarbeid har vært forutsetningen for etableringen og utviklingen av næringsparken, og at de fremover har fokus på godt samarbeid med industriaktører og nasjonale myndigheter.

Olav Bådsvik Equinor på Kårstø, Morten Sola og Kaja Paulsen fra Horisont Energi, Gunnar Yttri, HVL, Margareth Hagen, UiB, Egen Bart Eide, klima- og miljøvernminister, Svein Kvernstuen, Beyonder, Tiril Fjeld, Haugaland Næringspark, Gottfrid Greve og Tore Tungodden, UiB

Norcable til Haugaland Næringspark

Norcable ble etablert på Håvik i 2017, og med solid internasjonal erfaring, gode innovasjonsprosesser og moderne produksjonsfasiliteter, har selskapet en klar ambisjon om å produsere verdens grønneste aluminiumskabel til bruk i jord, luft og under vann.

I 2022, bare fem år etter oppstarten, omsatte Norcable for 64 millioner kroner. I år sikter selskapet mot 100 millioner, og i 2024 er målet hele 150 millioner kroner. Mens dagens fabrikkhall har et areal på 1300 kvadratmeter, gir selskapets vekstplan frem mot 2030 et behov for en ny permanent hall på 10 000 kvadratmeter, altså nesten ti ganger så stor.

Arealbehovet er én av flere grunner til at selskapet nå flytter til Haugaland Næringspark, landets største regulerte industriområde.

Bengt Haugland, daglig leder i Norcable

– I tillegg er det rikelig med strøm, og vi får anledning til å bygge en midlertidig fabrikkhall mens søknadsprosessen for den permanente fabrikken pågår. Alt skjer på den samme tomten, sier daglig leder i Norcable, Bengt Haugland.

Norcable har de siste årene levert store mengder kabel til prosjekter innen fornybar energiproduksjon i blant annet Hellas, Frankrike, Tyskland, Spania og Belgia. Blant annet flere titalls tonn i måneden til vindmøller, hvor kabelen skal henge fra aggregatet i tårnet og ned til bakken.

 

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Vi er glade for stadig flere grønne industrietableringer hos oss i Haugaland Næringspark. Norcables aluminiumskabler produseres av 100% vannkraft, og med fokus på innovasjon i produkt og produksjonsprosess, utfordrer de industrien til å implementere nye og mer bærekraftige løsninger. Norcable vil passe veldig godt inn på Gismarvik.

Les mer om etableringen i Haugesunds Avis.

Norcables aller første kabel-leveranse forlater fabrikken i 2018.

Med karbonfangst på agendaen

Torsdag 15.juni arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. Her fikk deltakerne høre innlegg om ulike fangstteknologier og teknologisamarbeid fra Aker Carbon Capture, Equinor K-lab, Carbon Removals og Sintef Energi.

Kjetil Tveito fra Equinors K-lab på Kårstøterminalen

Se video av første del av konferansen her!

Se video av andre del av konferansen her!

CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Det vil bli arrangerte nye CCS-kvelder til høsten, med blant annet transport og lagring av karbon på agendaen. Serien med seminarer rundt karbonfangst- og lagring er ment til å gi mer kunnskap rundt viktige tiltak for å håndtere klimagassutslipp samt gi en status på konsortiet CCS Haugalandets studie for å se på en felles infrastruktur for sikker transport og lagring fra Haugalandet.

Følg med på www.haugaland-park/ccshaugalandet for lansering av nye datoer.

Sammen om å nå klimamålene

Torsdag 27. april arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Auditoriet i kontorparken var fullt, og det var også en rekke deltakere som fulgte konferansen digitalt. På deltagerlisten fant man alt fra lokalpolitikere fra hele regionen, nasjonale klima- og miljøorganisasjoner, studenter og representanter fra lokale bedrifter.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet på vegne av Haugaland Næringspark. Hun fortalte om samarbeidet, og om hvordan man ved felles infrastruktur for CO2-håndtering vil kunne redusere kostnader og realisere utslippskutt raskere.  

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, fortalte om hvordan Norges største regulerte næringspark står i sentrum for den grønne industriutviklingen på Haugalandet. Samtidig som næringsparken skal skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, er det viktig å jobbe tett sammen med den eksisterende industrien i regionen, understrekte Fjeld, og pekte på CCS Haugalandet som et godt eksempel på det. 

Tiril Fjeld er daglig leder i Haugaland Næringspark

Sjefforsker Kristin Jordal i Sintef Energi forklarte tilhørerne hvordan økningen i CO2-utslipp har akselerert de siste årene, og hvordan en slik utvikling er skadelig for planeten vår. Hun ga dem også en introduksjon til hva CO2 og karbonfangst- og lagring er og hvordan det er mulig å fange CO2 og transportere det til et permanent og sikkert lager i reservoarer under havbunnen.

Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco

Alle de store industriaktørene i CCS-prosjektet jobber aktivt med å redusere sine klimagassutslipp. Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco, og fortalte hvordan de ser på mulighetene for transport av både CO2 og hydrogen mellom Norge og på kontinentet. Han understrekte at store mengder hydrogen vil være avgjørende for å få ned klimagassutslippene, særlig i Europa.

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit, presenterte en rekke konkrete tiltak Kårstø har gjennomført det siste året for å redusere sine utslipp. Han fortalte blant annet om de gjennom en mye bedre energiutnyttelse, reduserte sine utslipp med 90 000 tonn i 2022. Biogass, vindkraft, blå ammoniakk, grønn hydrogen fra egen K-Lab og samarbeidet CCS Haugalandet ble nevnt som noen av tiltakene.

Arne-Martin Kjærland er ny fabrikksjef ved Hydro Karmøy

Hydro Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Fabrikksjef Arne-Martin Kjærland fortalte om en betydelig økning i aluminiumsetterspørselen, og spesielt på resirkulerbart metall. Hydro er opptatt av å skape nye markeder for sine lavkarbonprodukter, og har blant annet inngått samarbeidsavtaler med Porche og Mercedes, som ikke vil klare å nå sine klimamål uten hjelp fra Hydro. Videre fortalte han at Hydro, med kun 1% CO2-innhold i avgassene sine har utfordringer med å fange den. Likevel har de mål om å fange volumer i industriell skala innen 2030.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Eramed Sauda, Kåre Bjarte Bjelland

Eramets produksjon, er det koks som bidrar mest til CO2-utslippene. Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland fortalte hvordan de jobber aktivt med å erstatte fossil koks med biokarbon. Nylig mottok de også 132 millioner kroner fra Enova til energi- og klimaprosjekter og deriblant en CCS-pilot. Det ambisiøse målet er fullskala karbonfangst innen 2028.

Oppsummert ser industriaktørene muligheter i utfordringene de nå skal gjennom. De er også enige om at mulighetene styrkes gjennom samarbeid som CCS Haugalandet. Haugaland næringspark presiserte at med en slik viktig infrastruktur på plass så er vi en høyst aktuell region for storskala hydrogenproduksjon og annen industri som er avhengig av denne type løsninger. 

CCS HAUGALANDET: Kåre Bjarte Bjelland fra Eramet Sauda, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Hans-Martin Kjærland fra Hydro Karmøy, Karoline Sjøen Andersen fra CCS Haugalandet og Geir Klungtveit fra Equinor Kårstø. Gassco og Sintef er også med i samarbeidet.