Seminar: Relevante EU-prosesser

CCS Haugalandet inviterte til nytt seminar tirsdag 28.mai kl 18.00.

Her er informasjon om tidligere og kommende seminarer i regi av CCS Haugalandet!

Fra tideligere møter:

CCS Haugalandet – seminar EU-prosesser 28. mai 2024

Denne gangen var fokus på relevante CCS-prosesser i EU. I tillegg ble det gitt en statusoppdatering fra partnerne i samarbeidet, hvor man blant annet fikk høre siste nytt om Gismarvik CO2-hub og om Eramets CCS-pilot som er under montering.

Karoline Sjøen Andersen, prosjektleder for CSS Haugalandet, fortalte om CO2-hub på Gismarvik. Få tilgang til presentasjonen her!

Pia Magnussen fortalte om Hydros overordnede strategi. Få tilgang til presentasjonen hennes her!

Richard Markeson i Gassco snakket om nye verdikjeder. Få tilgang til presentasjonen hans her!

Camille Fleuriault orienterte om Eramets karbonfangst-pilot. Få tilgang til presentasjonen hennes her!

Pia Malene Andersen i Energidepartementet ga en oppdatering om CCS-virkemidler, utredning og videre oppfølging, mens Ragnar Semundseth, spesialutsending for energi i Norges EU-delegasjon, orienterte om relevante prosesser i EU knyttet til CCS. Få tilgang til presentasjonen her!


SE VIDEO:  Klikk her for å se video-opptak av hele seminaret!

 

 

CCS Haugalandet inviterte til sluttseminar i Oslo 18. januar 2024.

CCS Haugalandet fikk i fjor tildelt prosjektmidler fra Gassnova for å få utført en logistikkstudie av felles infrastruktur for transport og lagring av COfra industrianleggene. Over 100 deltakere var påmeldt CSS Haugalandets sluttseminar i Oslo 18. januar, fra industrien, departementene, Stortinget, virkemiddelapparatet, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og øvrig næringsliv.

Kristin Jordal i Sintef la frem den offentlige rapporten fra logistikkstudien på Haugalandet. Sintefs rapport viser at samarbeid kan gi store kostnadsbesparelser. Den optimale logistikkløsningen avhenger av flere faktorer, men særlig av mengden CO2 som transporteres. Påvirkningen av avstanden til CO2-lagerterminalen på kostnadene ble også undersøkt, samt påvirkningen på kostnadene ved å redusere trykket under transport. Det ble også påpekt i rapporten at tilgang til reelle alternativer for CO2-transport og lagring før 2030 er nødvendig før CCS kan bli verktøyet man trenger for å kutte norske industriutslipp og nå våre klimamål.

Se video fra seminaret: CCS Haugalandet Sluttseminar Digital Deltagelse-20240118_091226-Meeting Recording.mp4

LES HELE RAPPORTEN HER!

Økt samarbeid mellom industri og myndigheter

Under en påfølgende politisk panelsamtale med Astrid Bergmål (AP), statssekretær Energidepartementet, Ove Trellevik (H), energi og miljøkomiteen på Stortinget, Lars Haltbrekken (SV), energi og miljøkomiteen på Stortinget og Alfred Bjørlo (V), næringskomiteen på Stortinget ble politikerne utfordret til å finne løsninger for å sikre norske industriutslipp reelle og kostnadseffektive transport- og lagringsløsninger for CO2 før 2030.

Samtlige politikere takket for at CCS Haugalandet løftet problemstillingene og viste vilje til å bidra til å finne løsninger på området. De ønskte en tettere dialog i fortsettelsen og ba industrien komme med innspill til konkrete tiltak. Samarbeid mellom industri og myndigheter er nøkkelen for å lykkes med CCS som verktøy for utslippskutt.

 

CCS Haugalandet 27. april 2023.

Torsdag 27. april arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Auditoriet i kontorparken var fullt, og det var også en rekke deltakere som fulgte konferansen digitalt. På deltagerlisten fant man alt fra lokalpolitikere fra hele regionen, nasjonale klima- og miljøorganisasjoner, studenter og representanter fra lokale bedrifter.

Se video fra konferansen her:

Video av konferansens første del

Video av konferansens andre del

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet på vegne av Haugaland Næringspark. Hun fortalte om samarbeidet, og om hvordan man ved felles infrastruktur for CO2-håndtering vil kunne redusere kostnader og realisere utslippskutt raskere.  

Tiril Fjeld er daglig leder i Haugaland Næringspark

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, fortalte om hvordan Norges største regulerte næringspark står i sentrum for den grønne industriutviklingen på Haugalandet. Samtidig som næringsparken skal skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, er det viktig å jobbe tett sammen med den eksisterende industrien i regionen, understrekte Fjeld, og pekte på CCS Haugalandet som et godt eksempel på det.

Se hennes Power Point-presentasjon her!

Sjefforsker Kristin Jordal i Sintef Energi forklarte tilhørerne hvordan økningen i CO2-utslipp har akselerert de siste årene, og hvordan en slik utvikling er skadelig for planeten vår. Hun ga dem også en introduksjon til hva CO2 og karbonfangst- og lagring er og hvordan det er mulig å fange CO2 og transportere det til et permanent og sikkert lager i reservoarer under havbunnen.

Se Power Point-presentasjonen hennes her!

Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco

Alle de store industriaktørene i CCS-prosjektet jobber aktivt med å redusere sine klimagassutslipp. Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco, og fortalte hvordan de ser på mulighetene for transport av både CO2 og hydrogen mellom Norge og på kontinentet.Han understrekte at store mengder hydrogen vil være avgjørende for å få ned klimagassutslippene, særlig i Europa.

Se hans Power Point-presentasjon her!

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit

 Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit, presenterte en rekke konkrete tiltak Kårstø har gjennomført det siste året for å redusere sine utslipp. Han fortalte blant annet om de gjennom en mye bedre energiutnyttelse, reduserte sine utslipp med 90 000 tonn i 2022. Biogass, vindkraft, blå ammoniakk, grønn hydrogen fra egen K-Lab og samarbeidet CCS Haugalandet ble nevnt som noen av tiltakene.

Se Power Point-presentasjon her!

Arne-Martin Kjærland er ny fabrikksjef ved Hydro Karmøy

Hydro Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Fabrikksjef Arne-Martin Kjærland fortalte om en betydelig økning i aluminiumsetterspørselen, og spesielt på resirkulerbart metall. Hydro er opptatt av å skape nye markeder for sine lavkarbonprodukter, og har blant annet inngått samarbeidsavtaler med Porche og Mercedes, som ikke vil klare å nå sine klimamål uten hjelp fra Hydro. Videre fortalte han at Hydro, med kun 1% CO2-innhold i avgassene sine har utfordringer med å fange den. Likevel har de mål om å fange volumer i industriell skala innen 2030.

Power Point-presenasjonen kan ses her!

Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Eramed Sauda, Kåre Bjarte Bjelland

I Eramets produksjon, er det koks som bidrar mest til CO2-utslippene. Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland fortalte hvordan de jobber aktivt med å erstatte fossil koks med biokarbon. Nylig mottok de også 132 millioner kroner fra Enova til energi- og klimaprosjekter og deriblant en CCS-pilot. Det ambisiøse målet er fullskala karbonfangst innen 2028.

Eramets Power Point-presentasjon ligger her!

Oppsummert ser industriaktørene muligheter i utfordringene de nå skal gjennom. De er også enige om at mulighetene styrkes gjennom samarbeid som CCS Haugalandet. Haugaland næringspark presiserte at med en slik viktig infrastruktur på plass så er Haugalandet en høyst aktuell region for storskala hydrogenproduksjon og annen industri som er avhengig av denne type løsninger. 

CCS HAUGALANDET: Kåre Bjarte Bjelland fra Eramet Sauda, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Hans-Martin Kjærland fra Hydro Karmøy, Karoline Sjøen Andersen fra CCS Haugalandet og Geir Klungtveit fra Equinor Kårstø. Gassco og Sintef er også med i samarbeidet.

.footer {display: none;} .logos {width: 100%; display: flex; flex-wrap: wrap; flex-direction: row; justify-content: left;} .logos img {height: auto; width: 120px;}

en_GB