Kveldsseminar 15 juni!

Denne gangen satte vi søkelyset på fangst-delen av CCS-verdikjeden. Deltakerne fikk lære mer om ulike typer utslipp og fangstteknologier, samt høre om kommersialisering og etterspørsel i markedet. K-lab testsenter på Kårstø fortalte om deres aktiviteter der. De nyeste resultatene fra CCS Haugalandet ble også presentert.

Program for kveldsseminaret (trykk linker for presentasjoner):

18:00 Introduksjon presentasjon av nye resultater v/Karoline Sjøen Andersen Prosjektleder CCS Haugalandet
18:20 Ulike fangstteknologier og utslipp v/Leif Erik Andersson Forsker Sintef
18:40 Kommersialisering og etterspørsel i markedet v/Aker Carbon Capture
19:00 Pause
19:10 DAC v/CarbonRemovals
19:30 Relevante prosjekter v/K-lab Equinor
19:50 Samtale og avslutning
20:00 Slutt

Se video av første del av konferansen her!

Se video av andre del av konferansen her!

Se info fra Sintef her og her

Etter sommeren følger vi opp med egne seminarer for transport- og fangstdelen.

Har du spørsmål knyttet til arrangementet eller CCS Haugalandet, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Karoline Sjøen Andersen på karoline.sjoen@haugaland-park.no»

Sammen om å nå klimamålene

Under kveldsseminaret viste de største industriaktørene på Haugalandet hvordan de står samlet i arbeidet med å håndtere CO2-utslippene sine.

Torsdag 27. april arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Auditoriet i kontorparken var fullt, og det var også en rekke deltakere som fulgte konferansen digitalt. På deltagerlisten fant man alt fra lokalpolitikere fra hele regionen, nasjonale klima- og miljøorganisasjoner, studenter og representanter fra lokale bedrifter.

Se video fra konferansen her:

Video av konferansens første del

Video av konferansens andre del

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet på vegne av Haugaland Næringspark. Hun fortalte om samarbeidet, og om hvordan man ved felles infrastruktur for CO2-håndtering vil kunne redusere kostnader og realisere utslippskutt raskere.  

Tiril Fjeld er daglig leder i Haugaland Næringspark

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, fortalte om hvordan Norges største regulerte næringspark står i sentrum for den grønne industriutviklingen på Haugalandet. Samtidig som næringsparken skal skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, er det viktig å jobbe tett sammen med den eksisterende industrien i regionen, understrekte Fjeld, og pekte på CCS Haugalandet som et godt eksempel på det.

Se hennes Power Point-presentasjon her!

Sjefforsker Kristin Jordal i Sintef Energi forklarte tilhørerne hvordan økningen i CO2-utslipp har akselerert de siste årene, og hvordan en slik utvikling er skadelig for planeten vår. Hun ga dem også en introduksjon til hva CO2 og karbonfangst- og lagring er og hvordan det er mulig å fange CO2 og transportere det til et permanent og sikkert lager i reservoarer under havbunnen.

Se Power Point-presentasjonen hennes her!

Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco

Alle de store industriaktørene i CCS-prosjektet jobber aktivt med å redusere sine klimagassutslipp. Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco, og fortalte hvordan de ser på mulighetene for transport av både CO2 og hydrogen mellom Norge og på kontinentet.Han understrekte at store mengder hydrogen vil være avgjørende for å få ned klimagassutslippene, særlig i Europa.

Se hans Power Point-presentasjon her!

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit

 Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit, presenterte en rekke konkrete tiltak Kårstø har gjennomført det siste året for å redusere sine utslipp. Han fortalte blant annet om de gjennom en mye bedre energiutnyttelse, reduserte sine utslipp med 90 000 tonn i 2022. Biogass, vindkraft, blå ammoniakk, grønn hydrogen fra egen K-Lab og samarbeidet CCS Haugalandet ble nevnt som noen av tiltakene.

Se Power Point-presentasjon her!

Arne-Martin Kjærland er ny fabrikksjef ved Hydro Karmøy

Hydro Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Fabrikksjef Arne-Martin Kjærland fortalte om en betydelig økning i aluminiumsetterspørselen, og spesielt på resirkulerbart metall. Hydro er opptatt av å skape nye markeder for sine lavkarbonprodukter, og har blant annet inngått samarbeidsavtaler med Porche og Mercedes, som ikke vil klare å nå sine klimamål uten hjelp fra Hydro. Videre fortalte han at Hydro, med kun 1% CO2-innhold i avgassene sine har utfordringer med å fange den. Likevel har de mål om å fange volumer i industriell skala innen 2030.

Power Point-presenasjonen kan ses her!

Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Eramed Sauda, Kåre Bjarte Bjelland

I Eramets produksjon, er det koks som bidrar mest til CO2-utslippene. Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland fortalte hvordan de jobber aktivt med å erstatte fossil koks med biokarbon. Nylig mottok de også 132 millioner kroner fra Enova til energi- og klimaprosjekter og deriblant en CCS-pilot. Det ambisiøse målet er fullskala karbonfangst innen 2028.

Eramets Power Point-presentasjon ligger her!

Oppsummert ser industriaktørene muligheter i utfordringene de nå skal gjennom. De er også enige om at mulighetene styrkes gjennom samarbeid som CCS Haugalandet. Haugaland næringspark presiserte at med en slik viktig infrastruktur på plass så er Haugalandet en høyst aktuell region for storskala hydrogenproduksjon og annen industri som er avhengig av denne type løsninger. 

CCS HAUGALANDET: Kåre Bjarte Bjelland fra Eramet Sauda, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Hans-Martin Kjærland fra Hydro Karmøy, Karoline Sjøen Andersen fra CCS Haugalandet og Geir Klungtveit fra Equinor Kårstø. Gassco og Sintef er også med i samarbeidet.
en_GB
nb_NO en_GB