Mer kraft til Haugalandet

For å sikre eksisterende industriarbeidsplasser og for å legge til rette for ytterligere industriutvikling og vekst på Haugalandet, har en samlet regionjobbet målrettet i mange år for å sikre økt tilgang på kraft. Statnett sendte inn sin konsesjonssøknad i april 2020 og i dag kom endelig avgjørelsen fra regjeringen.

– Blant de mest attraktive lokasjonene i Europa 

Med hele 5000 dekar er Haugaland Næringspark Norges største ferdigregulerte industriområde. Haugaland Næringspark er et regionalt prosjekt med fem kommunale eiere som har tenkt langsiktig og strategisk på hvor den framtidige kraft- og arealkrevende industrien bør plasseres.

– Dette er en gledens dag for Haugalandet! Vi har mistet noen store muligheter for industrietableringer i ventingen, men med dette på plass er vi nå blant de aller mest attraktive lokasjonene for etablering av ny industri i Europa. Det er uforutsigbarhet rundt tilstrekkelig krafttilgang over tid som har holdt oss tilbake, men nå kan vi altså endelig tikke av også denne boksen, sier Tiril Fjeld.

Olje- og energiminister Terje Aasland kom med den positive kraft-nyheten i Haugaland Næringspark fredag 29. september. Her med Elisabeth Vike Vardheim fra Statnett, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark og ordfører i vertskommunen Tysvær, Sigmund Lier.

Næringsparken er plassert i hjertet av en sterk industriregion, med kort avstand til tunge industriaktører, god transportinfrastruktur, og tilgang på industrikompetanse og kunnskap gjennom etablerte utdanningsinstitusjoner inkludert internasjonale barnehage og skoler. Med all annen nødvendig infrastruktur på plass; egen dypvannskai og tilrettelagt infrastruktur med tilgang på vann fra tre kommuner, falt siste brikke på plass med Statnetts konsesjon som gir etterlengtet økning av tilgjengelig kraft i nettet.

– Utenlandske industriaktører etterspør store areal og betydelige mengder fornybar kraft. Denne kombinasjonen er det få lokasjoner som har i dag. Når Haugaland Næringspark nå får økt krafttilgang er det en svært god nyhet som vil øke konkurransekraften vesentlig. Dette har ikke bare regional, men også nasjonal betydning, sier Gard Madsen leder for Invest in Norway.

– Viktig for hele landet 

Haugalandet er en av landets sterkeste industriregioner, og med nok kraft er alle forutsetningene på plass, både til nødvendig klimaomstilling for eksisterende aktører og til nye grønne etableringer.

– Dette vil både sikre og skape nye spennende arbeidsplasser. I tillegg til å gi mer kraft, er konsesjonen også en forutsetning for inntak av ny kraftproduksjon i strømnettet vårt, både fra land og fra hav. Konsesjonen vil dermed gi positive ringvirkninger for hele Rogaland, Sunnhordaland og Vestland med økt kapasitet og kraftflyt i nettet. Og når det går bra med Vestlandet, går det bra med Norge, påpeker Fjeld.

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde gode nyheter da han besøkte Haugaland Næringspark

– Viktig for hele landet 

– Dette vil både sikre, og skape, mange spennende arbeidsplasser på Haugalandet. Når Statnett velger å plassere sin nye transformator midt i Norges største ferdigregulerte næringspark, forsterker det Haugalandets posisjon som episenter for grønn industriutvikling som Norge er avhengige av i årene som kommer, påpeker Fjeld.

– Dette er svært gode nyheter for alle på Haugalandet. Behovet for mer kraft i hele regionen er stort og det er mange som venter på og ønsker at prosjektet skal bli realisert, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

– Regionen venter en kraftig forbruksøkning i årene fremover. Haugalandet og Sunnhordaland har blitt pekt på som et nasjonal vekstområde for areal- og kraftkrevende industri. Som en av de viktigste driverne for samfunns- og næringsutvikling i regionen er det avgjørende at Blåfalli-Gismarvik nå blir bygget for å imøtekomme behovet for mer kraft og tilrettelegge for næringsutvikling, sier Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

I tillegg til å tilgjengeliggjøre mer kraft, er linja også en forutsetning for inntak av ny kraftproduksjon i strømnettet vårt, både fra land og fra hav, og for neste trinn med nettoppgraderinger.

– Ny ledning fra Blåfalli til Gismarvik er et større tiltak som øker kapasiteten i nettet på Haugalandet. Dette prosjektet inngår i trinn to av fem i vår områdeplan for nettutvikling for Bergensregionen og Haugalandet. I trinn en oppgraderer vi våre eksisterende anlegg. I trinn to inngår også Karmøy transformatorstasjon som er konsesjonssøkt. Når trinn to står ferdig vil kapasiteten i nettet ha økt med 500 MW. Gismarvik transformatorstasjon vil også være et av flere aktuelle punkt for tilknytning av havvind fra Utsira Nord, sier Vardheim.

–  Ny fase i det grønne skiftet

Haugaland Næringspark har tatt initiativ til industrisamarbeid på både karbonfangst- og lagring og industriell symbiose. Prosjektene fokuserer på hvordan industrien sammen kan fremskynde det grønne skiftet, gjennom etablering av felles kostnadseffektive løsninger og deling av ressurser for økt sirkulærøkonomi og effektiv energiforvaltning.

– Konsesjonen er viktig for utviklingen av ny grønn industri på Haugalandet og Horisont Energis planer om å etablere en ledende CO2-hub i Norge. Det haster å få på plass de gode prosjektene som sikrer utslippskutt både for Europa og Norge, og den planlagte CO2-terminalen i Haugaland Næringspark vil kunne motta opp til 20-24 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer halvparten av Norges totale årlige utslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO Horisont Energi.

KRAFTKLARE: Tysvær-ordfrøer Sigmund Lier, daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld og olje- og energiminister.

– Sikker tilgang på nok strøm i årene som kommer er avgjørende for oss og våre investorer for å sikre prosjektet vårt. Våre batterier er utviklet av Beyonder her i Norge, og har helt unike egenskaper.  Disse møter et stort og voksende behov i hele Europa til både industri og kraftbalanse i årene som kommer. Denne strålende og kjærkomne nyheten vil være et viktig skritt for å realisere etableringen av en storskala batterifabrikk i Haugaland Næringspark som også vil tiltrekke seg annen relevant industri i batteriverdikjeden til samme sted, sier Svein Kvernstuen CEO Beyonder.

– Næringsparken er stor nok til å huse eksempelvis både batterifabrikk med tilhørende verdikjede, storskala produksjon av blått hydrogen, CO2-terminal, grønn prosessindustri og mer. Dette muliggjør synergier mellom aktørene i parken, og regionen for øvrig, som industriell symbiose og økt sirkulærøkonomi. Vi har i dag betydelig ferdigregulerte arealer tilgjengelig for nye industrietableringer som kan inngå i dette bildet, sier Fjeld.

Nytt styre i Haugaland Næringspark

Denne uken har det nye styret i Haugaland Næringspark hatt sin første samling, og det er en erfaren gjeng fra ulike deler av næringslivet som fremover skal jobbe med å løfte landets største ferdigregulerte næringspark og sikre nye arbeidsplasser gjennom grønne industrietableringer.

Valgkomitéen har vært opptatt av at styret skal ha god kompetanse om de ulike segmentene innen grønn industriutvikling, som CCS, hydrogen og batteri, men også grundig erfaring knyttet til eiendom, energi, offentlig forvaltning og politikk.

ONS-direktør Leif Johan Sevland fortsetter som styreleder.

– Det nye styret består av en flott gjeng som utfyller hverandre veldig godt. De har bred og god erfaring, og det er flere som kjenner Haugalandet veldig godt, noe som er bra. De som ikke kjenner regionen like godt, bringer mye godt med seg fra andre steder, og skal raskt få bli godt kjent med området. Jeg gleder meg veldig til det videre arbeidet sammen, sier Sevland.

Ny nestleder er Trude Sundset, påtroppende CTO i Norsk Hydro. Hun kommer fra Aker Horizons, og har også tung erfaring fra Equinor og som tidligere administrerende direktør i Gassnova.

– Jeg ser veldig mange muligheter for næringsparken. Det ligger veldig godt til rette for ny næringsutvikling, masse areal, god tilgang på infrastruktur, energi, strøm, i tillegg har regionen veldig god tilgang på kompetanse og relevant arbeidskraft. I vårt styrearbeid blir det viktig at vi både har et helhetlig blikk på hvordan næringsparken skal utvikle seg overordnet, i tillegg til å jobbe godt i markedet mot aktuelle aktører og få i gang virksomhet. Man er jo godt i gang, men det er viktig å få enda flere aktører med som synliggjør de mulighetene som ligger i parken, så vil det tiltrekke seg enda flere etableringer, sier Sundset.

Morten Halleraker jobber med nye forretningsområder som SVP i Equinor, og har i tillegg mange års erfaring fra Norsk Hydro, der han i flere år var batterisjef.

– Batterier er naturlig nok en industri jeg er veldig interessert i, men det er også mange andre muligheter, med hydrogen, CO2 og andre ting. Haugaland Næringspark ligger veldig sentralt i alt som har med det grønne skiftet å gjøre, nærhet til gass og strøm, stort nedslagsfelt med mye folk, særlig med Rogfast. Det er en veldig veldig fin plass å etablere den nye grønne industrien.

Ny i styret er også Benedicte Staalesen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Northern Lights. Hun har bakgrunn fra Eviny og flere år i Equinor. Hun har i tillegg også vært politisk rådgiver for Erna Solberg.

– Haugaland Næringspark er ett av de mest spennende – om ikke det mest spennende – næringsområdet Norge har, sier Staalesen.

Prosjektdirektør og tidligere verftsleder hos Aibel Haugesund, Ole Sandvik, er også nytt styremedlem i Haugaland Næringspark. Han er opptatt av synergiene man kan hente ut av det sterke industrimiljøet i regionen.

–Det er viktig at vi på Haugalandet står samlet for å skape vekst, for vi kan få til mer gjennom felleskap enn det som bli gjort enkeltvis. Jeg er jo opptatt av at vi skal få ting til i regionen vår, og ser store muligheter i Haugaland Næringspark når det kommer til å bidra med trygge og gode arbeidsplasser, sier Sandvik.

Finansdirektør i Knutsen OAS Shipping, Geir Tore Henriksen, og Vice President Transport Network i Gassco, Inghild Storesund blir med videre fra det forrige i styret.

– Haugaland Næringspark har store muligheter for å skape fremtidige grønne arbeidsplasser med fornybar energi. I og med at det er så store arealer, har vi også mulighetene for de virkelig store etableringene. Når vi får tilgang på kraften som trengs, vil industrien komme, mener Henriksen.

 Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig fornøyd med kompetansen hun nå kan trekke veksler på i det videre arbeidet.

– Valgkomitéen har gjort en strålende jobb! Dette er en fremoverlent og engasjert gjeng som kjenner og forstår de ulike markedene vi opererer i, og som ser hvilke muligheter som ligger i næringsparken i årene som kommer, sier Fjeld.

STYRET I HAUGALAND NÆRINGSPARK: F.v.: Morten Halleraker, Geir Tore Henriksen, Tiril Fjeld (daglig leder), Trude Sundset (nestleder), Benedicte Staalesen, Leif Johan Sevland (styreleder) og Ole Sandvik. I tillegg er Inghild Storesund med i styret.