– Vi må samle industrien og utnytte energien!

Statsråden hadde tidligere vist interesse for å besøke næringsparken, og kom i forbindelse med at han var i Haugesund på den årlige EnergiRike-konferansen. Med til Haugaland Næringspark var også ordførerne i Tysvær, Haugesund og Karmøy, næringsaktørene Beyonder, Horisont Energi og Kårstø, samt akademia representert ved HVL og UiB.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, presenterte parken for klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld orienterte statsråden om Haugalandet som en utpreget industriintensiv region med høy kompetanse innenfor prosess-industrien, og om hvordan Haugaland Næringspark med sin sentrale plassering, sitt store ferdigregulerte areal og tilgangen på ren energi er ideell for grønne industrietableringer. Hun fortalte også om hvordan næringsparkens infrastruktur har lagt opp sirkulærmuligheter gjennom bruk av kjølevann fra fjorden, mulig varme og naturgass fra Kårstø med mer. Hun trakk også frem CCS Haugalandet, samarbeid mellom de store industriaktørene på Haugalandet om transport og mellomlagring av Co2 mellom lokasjonene.

Vil samle industrien

Statsråden understrekte hvor viktig dette er, og at det derfor er nødvendig å i stor grad samlokalisere industrien.

Klima- og miljøvernminister Espen Bart Eide, til høyre for Karmøy-ordfører Jarle Nilsen

– Vi er nødt til å samle industrien, og heier veldig på industri-hub’er. Vi må slutte på kaste bort ting, og må kunne bruke energien om igjen, sa Barth Eide.

Morten Sola, prosjektdirektør i Horisont Energi, fortalte statsråden om deres CO2-lagringsprosjekt, og om årsaken til valget av Haugaland Næringspark som lokasjon.

– Her ligger alt til rette, og vi kan komme raskt i gang. Parken har en god havn, godt med strøm i tillegg til at det er en god kundemasse her. Vi er i god dialog med flere aktører, og planlegger store volumer, sa Sola, og understreket at tid er viktig om man skal nå målene innen 2030.

Espen Barth Eide har stor tro på CO2-lagring.

– Etterspørselen etter CSS-lagring vil skyte i været i nær fremtid. Den dagen vi fanger billigere enn vi slipper ut, da kommer dette til å bli veldig stort, mente statsråden.

Bærekraftig batteriproduksjon

Administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen, fortalte hvor viktig det i en elektrisk fremtid er å tenke sirkulært i batteriproduksjonen. 

Svein Kvernstuen, adm.dir. i Beyonder

– I Haugaland Næringspark fant vi en lokasjon som la opp til dette, med ferdig infrastruktur, kort vei til markedene både på sjø og vei i tillegg til at den ligger midt i en industrimetropol med alle de viktige clusterne som er interessante for oss. Her er det enkel tilgang på aluminium og andre råvarer, vi kan utveksle varme og kjøling og vi ser faktisk for oss å etter hvert tilrettelegge for andre deler av leverandørkjeden vår og bygge nye clustere, sa Kvernstuen.

Statsråden fortalte om Norges medlemskap i European Battery Alliance.

– Vi ser at det er en veldig stor interesse for mer bærekraftige batterier, og at mange vil velge dét fremfor kinesiske løsninger, selv om de skulle være billigere, så her blir det rom å konkurrere i, mente Barth-Eide, som var nysgjerrig på hvilke markeder Beyonder sikter seg inn mot.

– Vi jobber både inn mot stasjonær lagring, noe som vil kunne erstatte dieselaggregater, i tillegg til at vi i UK satser på elektrifisering av gaffeltrucker og dumpere, sa Beyonder-sjefen.

Samarbeid om sirkulære løsninger

Gassterminalen på Kårstø er nabo med Haugaland Næringspark, og Equinors plassjef Olav Bådsvik fortalte at de daglig sender ut en energimengde som tilsvarer nærmere 30 000 vindmøller. Årlig bidrar vi til å erstatte CO2-utslippene i Polen med 70 millioner tonn, halvannen gang Norges årlige forbruk.

– Vi må klare å finne overganger til blått og grønt, og ønsker samarbeid, og har blant annet hatt gode samtaler med Beyonder. Vi må være ambisiøse, og trenger flere fagarbeidere – og hjelp fra politikerne til å komme i gang, understreket Bådsvik.

Ordførerne i tre av eierkommunene, Tysvær, Haugesund og Karmøy, synliggjorde også for statsråden hvordan godt interkommunalt samarbeid har vært forutsetningen for etableringen og utviklingen av næringsparken, og at de fremover har fokus på godt samarbeid med industriaktører og nasjonale myndigheter.

Olav Bådsvik Equinor på Kårstø, Morten Sola og Kaja Paulsen fra Horisont Energi, Gunnar Yttri, HVL, Margareth Hagen, UiB, Egen Bart Eide, klima- og miljøvernminister, Svein Kvernstuen, Beyonder, Tiril Fjeld, Haugaland Næringspark, Gottfrid Greve og Tore Tungodden, UiB