Norcable til Haugaland Næringspark

Norcable er i sterk vekst, og har behov for større arealer og mer kraft. Nå flytter de til Haugaland Næringspark.

Norcable ble etablert på Håvik i 2017, og med solid internasjonal erfaring, gode innovasjonsprosesser og moderne produksjonsfasiliteter, har selskapet en klar ambisjon om å produsere verdens grønneste aluminiumskabel til bruk i jord, luft og under vann.

I 2022, bare fem år etter oppstarten, omsatte Norcable for 64 millioner kroner. I år sikter selskapet mot 100 millioner, og i 2024 er målet hele 150 millioner kroner. Mens dagens fabrikkhall har et areal på 1300 kvadratmeter, gir selskapets vekstplan frem mot 2030 et behov for en ny permanent hall på 10 000 kvadratmeter, altså nesten ti ganger så stor.

Arealbehovet er én av flere grunner til at selskapet nå flytter til Haugaland Næringspark, landets største regulerte industriområde.

Bengt Haugland, daglig leder i Norcable

– I tillegg er det rikelig med strøm, og vi får anledning til å bygge en midlertidig fabrikkhall mens søknadsprosessen for den permanente fabrikken pågår. Alt skjer på den samme tomten, sier daglig leder i Norcable, Bengt Haugland.

Norcable har de siste årene levert store mengder kabel til prosjekter innen fornybar energiproduksjon i blant annet Hellas, Frankrike, Tyskland, Spania og Belgia. Blant annet flere titalls tonn i måneden til vindmøller, hvor kabelen skal henge fra aggregatet i tårnet og ned til bakken.

 

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Vi er glade for stadig flere grønne industrietableringer hos oss i Haugaland Næringspark. Norcables aluminiumskabler produseres av 100% vannkraft, og med fokus på innovasjon i produkt og produksjonsprosess, utfordrer de industrien til å implementere nye og mer bærekraftige løsninger. Norcable vil passe veldig godt inn på Gismarvik.

Les mer om etableringen i Haugesunds Avis.

Norcables aller første kabel-leveranse forlater fabrikken i 2018.
nb_NO