Med karbonfangst på agendaen

Mange var med da CCS Haugalandet arrangerte kveldsseminar om karbon-fangst og ulike fangstteknologier.

Torsdag 15.juni arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. Her fikk deltakerne høre innlegg om ulike fangstteknologier og teknologisamarbeid fra Aker Carbon Capture, Equinor K-lab, Carbon Removals og Sintef Energi.

Kjetil Tveito fra Equinors K-lab på Kårstøterminalen

Se video av første del av konferansen her!

Se video av andre del av konferansen her!

CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Det vil bli arrangerte nye CCS-kvelder til høsten, med blant annet transport og lagring av karbon på agendaen. Serien med seminarer rundt karbonfangst- og lagring er ment til å gi mer kunnskap rundt viktige tiltak for å håndtere klimagassutslipp samt gi en status på konsortiet CCS Haugalandets studie for å se på en felles infrastruktur for sikker transport og lagring fra Haugalandet.

Følg med på www.haugaland-park/ccshaugalandet for lansering av nye datoer.

nb_NO