Etablerer storskala solcellepark i Haugaland Næringspark

I dag ble det kjent at Haugaland Kraft sitt solenergiselskap, Endra AS, har signert intensjonsavtale for å etablere en storskala solcellepark i Haugaland Næringspark på Gismarvik.

– Dette er en milepæl for oss, og et tydelig signal om hvordan vi tenker å satse i årene fremover. Haugaland Næringspark er en ideell lokasjon for oss, her er det store arealer, og til forskjell fra mange andre steder, er infrastruktur og nettilknytning allerede på plass. Parken har allerede markert seg tydelig innenfor ren energi og fornybar-segmentet, og vi ser selvsagt også gode synergimuligheter i de fremtidige industri-etableringene her. I Haugaland Næringspark slipper vi å legge beslag på dyrket mark, og det etablerte næringsområdet vil være en fordel nå etableringsfase, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Positivt for miljøregnskapet

Endra har hovedfokus på langsiktige avtaler med bedrifter, noe som gir sikkerhet i investeringene og forutsigbarhet for kundene.

Direktør i Endra, Kristian Gautesen

– Det er en voksende trend blant bedrifter i Europa å kjøpe strøm direkte fra anlegg på lange kontrakter. Slik sikrer man et stabilt prisbilde, og i et bærekraftsperspektiv kan man gjennom direktekjøpsavtaler godskrive det i miljøregnskapet – uten behov for ekstra sertifikater. EU og store aktører som Equinor og andre har stadig strengere krav til fornybarandel, så dette vil være gode løsninger for mange, sier direktøren i Endra Kristian Gautesen.

Gode synergimuligheter i parken

Med ny type teknologi kan vi styre kraftproduksjonen gjennom dagen, og møte behovet på en smartere måte, særlig for bedrifter som bruker mye strøm på dagtid. Gautesen ser for seg et stadig økende behov for ulike former for batterilading fremover, og da kan det være smart å lade med sol på dagtid.

– Vi håper jo at nye etableringer i parken ser fordelene av kortreist ren energi. Her kommer nå en gigantisk batterifabrikk, og det er også lagt opp til flere virksomheter som vil ha store takflater – ideelt for produksjon av solkraft. Datasentre og kjølebedrifter vil også være ideelle for solproduksjon. Det vil nok bli tøff konkurranse i dette markedet, men målet er at vi skal komme godt i posisjon og være konkurransedyktige, sier han.

I tillegg til direktekjøpsavtaler, satser Endra også på salg av solkraft ut på nettet.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig glad for å få inn nok en produsent av ren energi i parken.

– Vi trenger all produksjon vi kan få av ren kraft. Med den planlagte 420kV-stasjonen til Statnett, Fagne sin 132kV-stasjon, vindkraft både på land og fra fremtidige Utsira Nord vil solkraft fra Endra styrke parken som viktig energihub. Med nok ren energi, vil de store etableringene med arbeidsplasser og med eksport komme, sier Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med direktør i Endra, Kristian Gautesen

Vestlandet er ikke først og fremst kjent for sitt gode vær. Solkraftproduksjon her har likevel flere fordeler.

– Vi er ikke avhengige av kontinuerlig sterk sol. Temperatur spiller faktisk en like viktig rolle, i det at for høye temperaturer svekker effekten i solcellene. Sammenliknet med land i Sør-Europa vil det derfor være en fordel i å produsere solkraft ved litt lavere temperaturer, forklarer Gautesen.

Endra og Haugaland Næringspark skal nå se nærmere på konkrete arealer, før Endra går i gang med søknad om konsesjon.

– Målet vært er at vi kan være i gang om to-tre år, sier Gautesen.

nb_NO