Får alt vel i havn

Med sin sentrale beliggenhet, like ved effektive transportveier både på E39 og E134 – og til sjøs, er Haugaland Næringspark et ideelt logistikknutepunkt. Vest i parken har Gismarvik Havn to ferdigetablerte dypvannskaier, med en samlet kailengde på 155 meter. Seilingsdybden er på 16,5 meter for søndre kai og 10 meter for nordre kai. Etablerte pullerter med kapasitet fra 50 til 300 tonn gir gode fortøyningsmuligheter. Gismarvik Havn er etablert for å kunne betjene logistikkbehovet for alle bedrifter som etablerer seg i næringsparken.

Kranfartøyet Sleipnir fra Heerema Marine Contractors på besøk i Gismarvik Havn

Havnen er ISPS-godkjent, og blir operert av GMC Marine Partner AS. Daglig leder Bengt Olav Gåsøy forteller at de i tillegg til å bringe inn egne prosjekter, også tilrettelegger for andre, forklarer

Tilrettelegger for alle anløp

– Vi har ansvaret for alle anløp, og for å tilrettelegge for anløp og virksomhet i havna. I tillegg til det operasjonelle, står vi også for oppfølging av Kystverkets krav til havnevirksomhet. Båter skal meldes inn, vi skal ha oversikt over type og mengde gods som går over havn, og i tillegg påse at alt foregår på en sikker og god måte, og at HMS-reglene følges, forklarer Gåsøy.

Daglig leder i GMC Marine Partner AS, Bengt Olav Gåsøy foran bilde av hele havneanlegget i Haugaland Næringspark

Havneanlegget utgjør alene 160 dekar, og har 80 dekar med lagerareal. Da ett av GMCs havneområder i Stavanger ble faset ut i 2012, fikk de behov for å få lagret om store mengder utstyr for en kunde. Det førte dem til Gismarvik Havn.

– Vi så umiddelbart store muligheter i de enormt store arealene, og vi fikk bygget det store lagerbygget for kunden vår, et bygg vi har stor bruk for i dag, både til lagring og enkelt reparasjonsarbeid, sier Gåsøy.

Ideell som prosjekthavn

Havnebasen har vært i drift siden 2012, og i tillegg til den store verksted- og lagerhallen, har basen eget kontorbygg med garderobefasiliteter, samt stor traverskran. Haugaland Næringspark eier i dag området og bygningene selv, mens GMC drifter havnen. De store planerte havnearealer benyttes både til korte og langsiktige leieforhold.

– Havnen blir mye brukt i forbindelse med utskiping av tømmer, asfalt, sand og grus. Men vi også en veldig god prosjekthavn, og de store landarealene gjør at havnen egner seg svært godt for modifikasjons- og sammenstillingsarbeid, noe som blant annet ble veldig tydelig under arbeidet med vinddragen til Makani. Havnen ligger godt plassert med tanke på dybder og innseiling, i tillegg til nærhet til prosjekter ute på sokkelen. Komponenter til vindturbiner fungerer også veldig godt hos oss, og det er selvsagt ekstra interessant i forhold til offshore wind. Når vi er i dialog med ulike havvindprosjekter, så får de litt bakoversveis når de får sett anlegget. Det må nesten ses med egne øyne, for bilder klarer aldri helt å synliggjøre hvor stort det faktisk er her, sier Gåsøy.

Med gode nettverk og mye kompetanse i regionen, benytter GMC seg av dyktige lokale leverandører innenfor alt fra sveising til bygging og stillasarbeid.

– På den måten kan vi fungere som en one stop shop for de ulike aktørene, understreker han.

Avgjørende for Beyonder

Forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther

Forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther, forteller at havnen blir stadig mer attraktiv, og med flere etableringer i parken, øker logistikkbehovet og aktiviteten i Gismarvik Havn. Tidligere i år ble det kjent at Beyonder har valgt Haugaland Næringspark som lokasjon for sin storskala batteriproduksjon.

– Det er mange gode grunner til at Beyonder valgte Gismarvik som lokasjon, men de hadde nok ikke gjort det, om vi ikke hadde hatt de gode havnefasilitetene, sier Sæther.

Stadig i utvikling

Nylig ble en ny kai nord i havneanlegget åpnet, noe som gir enda større fleksibilitet rundt anløp. Men allerede før denne ble klar, har flere av verdens største fartøy ligget til kai.

– Det lengste var på hele 330 meter, men med veldig gode pullertforhold er vi sikret trygg og god fortøyning, forteller Gåsøy.

Videre utbygging av Gismarvik Havn er under planlegging.

– Etableringene i parken vil styre den videre havneutbyggingen, men et fullt utbygd anlegg under dagens forutsetninger vil kunne innebære inntil 900 meter kailinje, sier forretningsutvikler Sæther.

Gismarvik Havn med kaianlegg i nord og sør