K-Lab: Industrielt testsenter for ny teknologi

Like ved Haugaland Næringspark ligger K-Lab, Kårstøs storskala måle- og teknologilaboratorium for testing og kvalifisering av teknologiutstyr og produksjonsprosesser.

K-lab er eid av Equinor, men gjennomfører oppdrag for både interne kunder og ulike industrileverandører.

– Vi tester ny teknologi som skal ut på markedet, slik at implementering av teknologien på installasjoner skal være risikofritt. Målet er å hele tiden forbedre og tilgjengeliggjør teknologi, og få ferdig kvalifisert utstyr eller prosesser ut på markedet. Alt fra prosessutstyr, robotikk, droner, sensorteknologi, fornybarsatsinger til industrianlegg og selvsagt en god del knyttet til olje og gass. Noe av formålet er naturligvis å sikre flere gode verktøy i verktøykassen til Equinor, men vi er åpne for samarbeid med andre aktører som vil teste ut ulike teknologiløsninger, sier Kjetil Veslestøl Tveito, leder for K-Lab.

K-Lab kjører tester i så realistisk miljø som mulig for å unngå produksjonstap som følge av at utstyr feiler når det blir tatt i bruk. Et havari på f.eks subseautstyr under idriftsetting er langt fra en ønsket situasjon.

– Vi skal være et instrument for å muliggjøre vellykket implementering av nye teknologier og produksjonsstrømmer. Vi ser at mye av det vi har i porteføljen vår er veldig kompatibelt med ting som skjer videre innenfor det grønne skiftet i energisektoren, og flere av våre applikasjoner vil være svært nyttige med tanke på å simulere og teste ut i stor skala, sier Jarle Søvik, ressursleder for K-Lab.

K-Lab har fasilitetene, kompetansen, infrastrukturen og kraften som skal til for å kjøre reelle storskala-tester.

– Hos oss har vi en unik mulighet til å lære utstyret å kjenne fra bunnen av. Vi kan ta på, teste, inspisere og finne årsaker til feil, og får et helt unikt innblikk i teknologiene vi tester ut, forklarer Tveito. Vi kan dermed bruke kompetansen vi får til å optimalisere design på fremtidens utstyr

– Og den unike infrastrukturen gjør at vi har alt vi trenger til ulike oppsett og behov; her har vi tilgang på ferskvann, saltvann, dampanlegg, trykkluft, naturgass, ulike gasskomposisjoner, væsker og godt med kraft fra Kårstø-anlegget. Store arealer på Kårstø gir også mulighet for rask skalering fra testing til produksjonsanlegg, sier Søvik.

Optimalisering av kjølevannssystemer

Kjølevann er viktig for industrien, og K-Lab har tester nå som konkret går på å få opp påliteligheten og ned vedlikeholdsbehovet.

– Med sjøvann er det en universell utfordring at det lett gror belegg, og vi tester ny teknologi som skal bidra til at kjølingen fungerer bedre lenger uten behov for vedlikehold. Teknologien skal redusere groe og korrosjon, og har robotløsninger for rengjøringen. Slik unngår man nedetid i anlegget, forklarer Søvik.

Testing innebærer også nyttig feiling.

– Vi lykkes heldigvis oftere enn vi feiler, men å avdekke feil i design er en viktig del av prosessen med å få ting til å virke de settes i drift. Det er veldig besparende, både med tanke på tid og penger. En kunde sa det en gang slik: «Denne testen feilet, men nettopp derfor er det en av de mest vellykkede testene vi har hatt.», forteller han.

Fremtidsrettet robotikk

K-Lab har også stort fokus på robotikk, og tester mange typer droner og roboter. De ulike robotene har ulike oppdrag og bruksområder. Noen skal håndtere beredskapssituasjoner som vil være farlige for mennesker, andre vil kunne drive inspeksjon. Med robotinspeksjoner slipper man mye klargjøring, og man får samlet inn et godt datagrunnlag, forklarer Søvik.

– Målet er å gjøre dem fremtidsrettede, og sørge for at ulike systemer kan snakke sammen. Vi snakker om the Industrial Internet of Things (IIoT) og Industri 4.0, som totalt vil endre måten mennesker og maskiner samhandler på. Ved å la operatører og ingeniører få presentert all informasjon og analyser i ett system, vil det gjøre det enklere for dem å ta raske og riktige beslutninger, sier Tveito. K-lab er nettopp presentert som fremtidens IIoT-lab for Equinor, noe vi er svært entusiastiske og stolte over.

– Vi har nettopp vært gjennom en intensiv  utviklingsperiode for fuktighetsssensorer for rørisolasjon. I mange sammenhenger er det utfordrende med fuktig isolasjon, og den eneste måten å sikre at en ikke får korrosjonsproblemer er idag å skifte all isolasjon jevnlig. Det brukes dermed milliarder i industrien på å bytte tørr isolasjon helt unødvendig. Med sensorer som detekterer fuktighet tidlig, og 3D-systemer som gir oversikt over et helt anlegg, så har man full kontroll. K-Lab har for eksempel en digital tvilling av hele industrianlegget, og kan dermed teste ut robotikk på den digitale tvillingen. Vi ser også på hvordan vi kan implementere ny teknologi som kan varsle om behov for skifte av deler, der man enkelt får oversikt over hvilke deler som trengs, og som vi etter hvert vil kunne produsere selv ved hjelp av 3D-printing. Da har man kontroll på hele kretsløpet, forteller Tveito.

Synergier med Haugaland Næringspark

K-Lab ser store muligheter i å ha Haugaland Næringspark så tett på.

– Det er vanvittig spennende å se om vi kan trekke teknologi til regionen som vi kan teste hos oss og kjøre ut i fullskala f.eks i næringsparken eller på Kårstø. Her kan vi hjelpe hverandre, og vi er veldig åpne for spennende samarbeid med industri-aktører. Vi kan ikke stå alene, og vet at om vi lander en pilot, så lander vi fort flere. Dette er med på å gi regionen vår et konkurransefortrinn, poengterer Tveito.

K-Lab har også stort fokus på fornybart, og ser på hvilke teknologier som er interessante for Equinor å forfølge i fortsettelsen.

Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark

– K-Lab har også mange muligheter for god sirkulærøkonomi her. Vi kan gjerne arbeide med prosjekter der det blir hydrogen til overs, og det er det helt sikkert andre som kan dra nytte av. Vi må tenke bredt, og bidra til å skape en hel verdistrøm. Da må vi ha god kontakt med mange ulike aktører. Det vil gi oss alle et løft, sier Tveito – og får støtte fra daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

– K-Lab representerer unike muligheter for industriaktører som vil etablere seg her. Vi er stolte av å ha et testsenter av denne dimensjonen i nabolaget, sier Fjeld.

 

nb_NO