Ett hakk nærmere batterifabrikk

Panasonic, Hydro og Equinor planlegger en stor batterifabrikk sammen i Norge, og inviterte før jul norske kommuner og regioner til å komme med tilbud om lokalisering av en eventuell ny fabrikken.

Hele 88 lokasjoner i hele Norge har tilbudt lokasjoner til fabrikk-etableringen, og det ble nylig kjent at Haugaland Næringspark er blant de 20 tilbyderne som de tre selskapene tar med seg videre i prosessen.

Daglig leder i Haugaland Næringspark er godt fornøyd med å være med videre.

Tiril Fjeld viser hvor batterifabrikken i Haugaland Næringspark kan komme.

– Dette er selvsagt veldig gledelig! Haugaland Næringspark kan levere på alle behovene som batterifabrikken har. Vi er en 5000 dekar stor industripark regulert til nettopp et formål som dette, vi har infrastruktur på plass, i tillegg til at vi har en unik beliggenhet midt i en sterk industriregion med mye relevant kompetanse og tilgang på arbeidskraft.

De tre selskapene har anslått at det vil være behov for rundt 2.000 faglærte operatører og personell med høyere utdanning til nyetableringen. Selskapene skal nå arbeide videre med de ulike alternativene.

– Det er mange ting som vil være styrende for hva selskapene vektlegger, men vi mener vi har en helhetlig og god løsning, og håper derfor på å få være med helt inn, sier Fjeld.

Haugaland Næringspark eies av de fem kommunene Tysvær, Karmøy, Haugesund, Bokn og Vindafjord, og det er en samlet region som ønsker en etablering av batterifabrikken velkommen.

Hele dette området i Haugaland Næringspark er satt av til batterifabrikk.