Samarbeider om storskala datasenter på Gismarvik

Haugaland Næringspark disponerer rundt 5.000 dekar (mål) ferdigregulert næringsareal for industriutvikling. Statkraft har inngått avtale om å utvikle og markedsføre 600 dekar rettet mot storskala datasenteretableringer.

Vil bli datasenternasjon
Norske myndigheter utarbeidet i 2018 en egen strategi for hvordan Norge skal etablere seg som datasenternasjon.  Den økende mengden data som samfunnet trenger og må ha kompetanse på i behandlingen av, gjør at dette er et viktig satsingsområde. Norge trenger nye næringer og arbeidsplasser.

«Haugaland Næringspark har en sentral beliggenhet på Vestlandet, og har en beskaffenhet vi mener vil kunne være av interesse for både nasjonale og internasjonale datasenteraktører. Næringsparken selv, dets kommunale eiere og Haugaland Kraft har alle vært svært positive til dette prosjektet, og vi ser frem til å arbeide sammen for å lykkes i å tiltrekke denne nye industrien til Norge og Vestlandet», sier leder for Statkraft sin satsing på datasenter, Atle Haga. Statkraft solgte tidligere i år en stor tomt til Google i Telemark.

«Dette  bety nye grønne arbeidsplasser til Norge og til regionen vår. Målet er å styrke teknologimiljøer og økt satsing på digitalisering. Med Statkraft på laget får vi en ekstra muskel rettet mot denne satsingen, også internasjonalt», sier daglig leder i Haugaland Næringspark, TirilFjeld.

Ny fiberkabel til England
Haugaland Kraft og samarbeidspartnere bygger i tillegg en 700 km lang fiberkabel over Nordsjøen til England. Euroconnect-1 vil styrke regionens og Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre. Se nyhetsmelding fra 25.november 2019.

«Vi har alle forutsetninger for å møte kravene som internasjonale datasenteraktører stiller når de velger nye lokasjoner, nærhet til sjø for kjøling, grønn energi, fiber og annen nødvendig infrastruktur for denne type industri. I samarbeid med Statkraft har vi en klar ambisjon om å tiltrekke grønn, kraftkrevende industri med behov for store arealer», sier Fjeld.

Industririk region
Regionen midt på Vestlandet har etablert et strategisk næringssamarbeid for å bygge muskler i kampen om de nye industrietableringene. RENERGI-programmet har som målsetting å sikre økt verdiskaping og nye arbeidsplasser ved å tiltrekke energi- og arealkrevende industrier. Næringsparken er plassert i et sterkt industrimiljø med Gassco /Equinor sitt prosessanlegg på Kårstø, og Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy som naboer. Parken er lokalisert mellom to av Norges største byer og har et unikt logistikkutgangspunkt ved havet og langs de store samferdselsårene. Næringsparken har en grønn profil og med ekstra fokus på å utnytte sirkulære ressurser.  

Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Haugaland Næringspark AS
Haugaland Næringspark AS er ved Gismarvik i Tysvær kommune. Selskapet er eid av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn.  Styreleder er Leiv Johan Sevland.

Selskapets eiendomsvirksomhet skal bidra til å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser, ved å tilrettelegge for næringssynergier i hele regionen.