Energi- og arealkrevende industrietableringer

Den økte krafttilførselen som er planlagt til Haugaland Næringspark og regionen i 2026 gir store muligheter for industrietableringer, datasenter, teknologiproduksjon (batteri), hydrogensatsing m.m. Under fredagens møte for styret, eiere, samarbeidspartnere, stortingspolitikere og interessenter presenterte Haugaland Næringspark sine strategiske planer for å lande større industrietableringer og en oppfordring til tett samarbeid i regionen.

Ideelt for datasentre

Et viktig fokusområde for næringsparken er store energi- og arealkrevende industrietableringer. Daglig leder Tiril Fjeld fortalte blant annet om det strategiske samarbeidet med Statkraft som skal være med å utvikle og markedsføre deler av Næringsparken for etablering av storskala datasentre.

Samfunnets datamengder er nemlig i eksplosiv vekst, og de store datasenter-aktørene ser til Norden og Norge for å bli karbon-nøytrale,  få god tilgang på kjølevann og ikke minst industrikompetanse. Slike etableringer vil kunne få enorm betydning for hele regionen, både i form av arbeidsplasser og ringvirkninger for leverandørindustrien.

Ulike industrier

Datasentre er imidlertid langt fra den eneste formen for energi- og arealkrevende industri som Haugaland Næringspark arbeider aktivt med; det samme gjelder for teknologiprodusenter (batteri), mineralbearbeiding (prosess), materialbearbeiding, biofuel og flytende havvind.

– Dette er lange prosesser, men vi opplever god respons fra markedet på den største ferdig regulerte næringsparken i Norge. Vi er i tett dialog med store nasjonale og internasjonale aktører. Vi ser dette som en veldig positiv utvikling, men dette er bare første del av jobben Vi har mange fortrinn, men vi må fortsette å arbeide strategisk med å  utvikle de ulike aspektene ved parken, blant annet energi og  vanntilførsel. Vi må med andre ord prioritere de riktige oppgavene. Samarbeidet med RENergi-programmet har i så måte vært uvurderlig for å komme dit vi er i dag, sier Tiril Fjeld.