Prioriterer kraft til Haugalandet!

Onsdag 15. mai holdt Statnett og Fagne dialogmøte om områdeplanen for krafttilførsel på Haugalandet. En samlet industriregion fikk høre at regionen er sterkt prioritert i Statnetts videre planer. Regionen fikk også frem betydningen at prosessen går videre som planlagt.

Haugalandet er avhengige av økt kapasitet i strømnettet for å bygge opp under den pågående elektrifiseringen og næringsutviklingen i regionen.

I dialogmøtet forrige uken presenterte konstituert konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, endringer og oppdateringer fra forrige områdeplan. Statnett delte hvilke utviklingstrekk de ser for transmisjons- og regionalnettet i regionen og fikk innspill til arbeidet med oppdatering av områdeplanen.

Flere av deltakerne tok mikrofonen for å takke for samarbeidet og presisere viktigheten av dette arbeidet, og at det må være prioritet å også få raskt på plass de neste trinnene i områdeplanen; en spenningsoppgradering mellom Sauda og Gismarvik, samt oppgradering av dagens 300kV Hydro-ledninger.

Viktig med neste trinn

Ordfører i Tysvær kommune, Monika Lindanger, takket Statnett for den gode prosessen de siste årene, og takket for at de prioriterer Haugalandet.

Ordfører i Tysvær kommune, Monika Lindanger

– Konsesjonen som er gitt for ny 420kV transformatorstasjon er viktig for alle aktører på Haugalandet, og da selvsagt for den videre næringsutviklingen i Tysvær kommune, på Kårstø og i Norges største regulerte næringspark, Haugaland Næringspark. For industrien er det viktig med forutsigbarhet, og det er svært viktig at trinn 3 og 4 i Statnetts områdeplan kommer i 2030. Vi ser frem til videre samarbeid og dialog, sier Lindanger.

Daglig leder i Haugaland Vekst, Sigmund Lier, var også tydelig på hvorfor det er viktig å prioritere kraftbehovet på Haugalandet og Sunnhordland.

– Haugaland Næringspark er landets største ferdigregulerte industripark, og den beste lokasjonen for å drive industriutvikling i Norge i årene fremover. Det vil derfor være viktig for hele landet å sikre krafttilgangen her. Statnetts områdeplan har fem ulike trinn for vårt område, og konsesjonen som ble gitt for linjen mellom Blåfalli og Gismarvik i fjor, er trinn nummer 2. Det er vel og bra, men om vi skal utvikle regionen videre, er det viktig å komme i gang med trinn 3 og 4. Dette er viktig for at Haugaland Næringspark kan gi kraft til nye etableringer og eksisterende industri i regionen, sier Lier.

Sigmund Lier i Haugaland Vekst og Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark

Avgjørende for investeringsbeslutninger

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er positiv etter dialogmøtet.

– For oss betyr en forutsigbar og god områdeplan at de større industrietableringene kan ta investeringsbeslutninger de neste årene. Dette er viktige næringer for fremtidens arbeidsplasser og vil gi stor verdiskapning for Haugalandet og for resten av landet. Vi har flere ulike aktører som ønsker å ligge tett opp til eksisterende industri for å være i synergi med disse. Med ferdig regulerte areal, god logistikk via havnene våre, og tilgang på fornybar kraft, er vi en viktig brikke i realiseringen av lavkarbon-industrier som ønsker å etablere seg i Norge, sier Fjeld.

en_GB