Nærenergi med LPG-anlegg i Haugaland Næringspark

Nærenergi investerer i eget anlegg for mottak og lagring av LPG (propan) i Haugaland Næringspark. – Til stor nytte for næringsaktører i parken og regionen, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Som ledd i sikring av tilstrekkelig tilgang på LPG (propan), investerer Nærenergi nå i eget anlegg for mottak og lagring av LPG i Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune.

Styrker Haugalandet som energiknutepunkt

Nærenergi investerer over 100 millioner kroner i utviklingen av anlegg, på en 20 dekar stor næringstomt som for tiden er under opparbeidelse. Anlegget inkluderer 12 tanker med en kapasitet på 400 kubikkmeter hver, to fyllestasjoner for tankvogner med tekniske styringssystemer, samt importanlegg på kai. Montering og leveranse er satt til sommeren og anlegget vil være operasjonelt senest september 2024.

– Det er gledelig at Nærenergi nå etablerer seg i Haugaland Næringspark, og styrker oss ytterligere som et viktig energiknutepunkt i Norge. Anlegget vil utgjøre en nyttig infrastrukturtjeneste for næringsaktører i parken og ellers i regionen, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Møter gassbehovet med effektive løsninger 

Nærenergi er trygge på at behovet for LPG vil holde seg oppe i mange år, og sørger for at det nye anlegget også skal kunne ta imot og lagre BioLPG når det blir tilgjengelig.

– Med tidseffektive løsninger og betydelig lagringskapasitet, vil anlegget optimalisere driften og møte et stadig økende gassbehov, og gassen vil kunne hentes med skip i hele Nord-Europa. Lossing av skipslaster på opp til 1200-1800 tonn vil ta 8-12 timer, og selve fyllingen av tankvognene vil kunne gjennomføres på under halvtimen. Vi ser fram til å kunne ta den nye terminalen i bruk, sier Bjørn M. Apeland, styreleder i Nærenergi Gass AS.

Nærenergi-konsernet består av eierselskapet Nærenergi AS samt datterselskapene Nærenergi Eiendom AS, Nærenergi Gass AS og danske Regaco A/S. Virksomheten i Norge består i salg og distribusjon av LPG og servicetjenester knyttet til anlegg og bruk av LPG. I Danmark er virksomheten konsentrert om levering av oppgraderingsanlegg og fyllestasjoner for biogass, kompressorstasjoner til gassnett og utstyr og service knyttet til slike anlegg. Samlet omsetning i 2023 var rundt NOK 280 millioner. Selskapet har 3 ansatte i Norge og 11 i Danmark.

en_GB