Spennende nytt år!

Vi i Haugaland Næringspark vil gjerne få takke våre kunder og samarbeidspartnerne for et spennende år!

2023 ble er viktig og spennende år for Norges største ferdigregulerte næringspark:

  • OED ga tidligere i høst konsesjon til Statnetts 420 kV-stasjon som skal bygges i Haugaland Næringspark. Store ferdigregulerte tomteareal vegg i vegg med den planlagte stasjonstomten gir store muligheter for ny industri.
  • Co2-terminal Gismarvik og Horisont Energis planer skrider frem. Anlegget planlegger nå å kunne ta imot 24 millioner tonn co2 årlig og vil kunne knyttes til flere lisenser på sokkelen. Co2-terminal er viktig, ikke bare for europeiske utslipp og co2 som kan fraktes hit, men også for å kunne ta i mot mindre nasjonale utslipp.  For oss i Næringsparken er det ikke minst viktig for å kunne ønske ny industri velkommen. Denne sammen med 5000 dekar regulert til industri, havn, og strøm på vei til Statnetts 420 kV-stasjon i parken, betyr dette One Stop Shop i Europa.
  • Beyonder, norsk teknologi i verdensklasse. Vår samarbeidspartner Beyonder med egen battericelleteknologi, har startet produksjon i Asia og er nå over i kommersiell fase. Europa kommer til å trenge denne type produksjon i lokalt. Beyonder peker på Haugaland Næringspark som plassen for dette om dette lykkes! Vi skal være klare til å huse dem og annen industri i batteriverdikjeden.
  • Sol-energi: vi er så glade for at Sunlit Sea As vil teste flytende sol i Haugaland Næringspark.  Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.
  • Risa etablerer seg med Signalbygg i Næringsparken: Risa som er en av landets største familieeide anleggsentreprenører, og satser nå stort på Haugalandet og har startet arbeidet med sitt signalbygg hos oss. Vi gleder oss til åpning i 2024!
  • Norcable til Haugaland Næringspark. Norcable er i sterk vekst med sine grønne aluminiumskabler, og har behov for større arealer og mer kraft. Norcables aluminiumskabler produseres av 100% vannkraft, og med fokus på innovasjon i produkt og produksjonsprosess, utfordrer de industrien til å implementere nye og mer bærekraftige løsninger. Produksjonshallen på Gismarvik skal stå klar i 2024.
  • CCS Haugalandet: vi har gjennom året samarbeidet med våre gode naboer på Haugalandet. Hydro, Equinor, Eramet Norway, Gassco i studien med teknisk økonomisk analyse for transport av CO2 mellom lokasjonene (i en stor utslippsregion) til et evt. mellomlager på Gismarvik. Sintef har ført studien i pennen og Gassnova har tildelt midler. Resultatene skal presenteres på et sluttseminar i Oslo i januar.
  • Nytt industrisamarbeid er startet opp like før jul med sirkulær økonomi i fokus; «Industriell Symbiose Haugalandet». Prosjektet er tilbudt midler fra Innovasjon Norge og skal avdekke mulig bruk av sidestrømmer fra hverandre og også kunne identifisere evt nye muligheter. Gassco, Hydro, Equinor, Eramet Norway, Horisont Energi og oss er med i dette prosjektet.

Dette er bare noen av prosjektene som vi har jobbet med i 2023 og nyheter venter allerede tidlig i 2024.Takk alle som bidrar, enten som samarbeidspartner, kunde eller «himalaget».

Norges største ferdigregulerte Næringspark er i god bevegelse, vi gleder oss til et spennende 2024!

Hilsen Team Haugaland Næringspark 

en_GB