Sammen om å nå klimamålene

Torsdag 27. april arrangerte CCS Haugalandet en kveldskonferanse i Nordsjø Kontorpark i Haugesund for å gi et innblikk i det viktige arbeidet industrien i regionen gjør for å håndtere sine klimagassutslipp. CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor Kårstø, Eramet Sauda, Gassco, Hydro Karmøy, Sintef og Haugaland Næringspark. CSS Haugalandet har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnovas til å utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra de store industrianleggene i regionen.

Auditoriet i kontorparken var fullt, og det var også en rekke deltakere som fulgte konferansen digitalt. På deltagerlisten fant man alt fra lokalpolitikere fra hele regionen, nasjonale klima- og miljøorganisasjoner, studenter og representanter fra lokale bedrifter.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet.

Karoline Sjøen Andersen er prosjektleder for CCS Haugalandet på vegne av Haugaland Næringspark. Hun fortalte om samarbeidet, og om hvordan man ved felles infrastruktur for CO2-håndtering vil kunne redusere kostnader og realisere utslippskutt raskere.  

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, fortalte om hvordan Norges største regulerte næringspark står i sentrum for den grønne industriutviklingen på Haugalandet. Samtidig som næringsparken skal skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, er det viktig å jobbe tett sammen med den eksisterende industrien i regionen, understrekte Fjeld, og pekte på CCS Haugalandet som et godt eksempel på det. 

Tiril Fjeld er daglig leder i Haugaland Næringspark

Sjefforsker Kristin Jordal i Sintef Energi forklarte tilhørerne hvordan økningen i CO2-utslipp har akselerert de siste årene, og hvordan en slik utvikling er skadelig for planeten vår. Hun ga dem også en introduksjon til hva CO2 og karbonfangst- og lagring er og hvordan det er mulig å fange CO2 og transportere det til et permanent og sikkert lager i reservoarer under havbunnen.

Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco

Alle de store industriaktørene i CCS-prosjektet jobber aktivt med å redusere sine klimagassutslipp. Svein Erik Losnegård er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco, og fortalte hvordan de ser på mulighetene for transport av både CO2 og hydrogen mellom Norge og på kontinentet. Han understrekte at store mengder hydrogen vil være avgjørende for å få ned klimagassutslippene, særlig i Europa.

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit

Energikoordinator ved Equinor Kårstø, Geir Klungtveit, presenterte en rekke konkrete tiltak Kårstø har gjennomført det siste året for å redusere sine utslipp. Han fortalte blant annet om de gjennom en mye bedre energiutnyttelse, reduserte sine utslipp med 90 000 tonn i 2022. Biogass, vindkraft, blå ammoniakk, grønn hydrogen fra egen K-Lab og samarbeidet CCS Haugalandet ble nevnt som noen av tiltakene.

Arne-Martin Kjærland er ny fabrikksjef ved Hydro Karmøy

Hydro Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Fabrikksjef Arne-Martin Kjærland fortalte om en betydelig økning i aluminiumsetterspørselen, og spesielt på resirkulerbart metall. Hydro er opptatt av å skape nye markeder for sine lavkarbonprodukter, og har blant annet inngått samarbeidsavtaler med Porche og Mercedes, som ikke vil klare å nå sine klimamål uten hjelp fra Hydro. Videre fortalte han at Hydro, med kun 1% CO2-innhold i avgassene sine har utfordringer med å fange den. Likevel har de mål om å fange volumer i industriell skala innen 2030.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Eramed Sauda, Kåre Bjarte Bjelland

Eramets produksjon, er det koks som bidrar mest til CO2-utslippene. Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland fortalte hvordan de jobber aktivt med å erstatte fossil koks med biokarbon. Nylig mottok de også 132 millioner kroner fra Enova til energi- og klimaprosjekter og deriblant en CCS-pilot. Det ambisiøse målet er fullskala karbonfangst innen 2028.

Oppsummert ser industriaktørene muligheter i utfordringene de nå skal gjennom. De er også enige om at mulighetene styrkes gjennom samarbeid som CCS Haugalandet. Haugaland næringspark presiserte at med en slik viktig infrastruktur på plass så er vi en høyst aktuell region for storskala hydrogenproduksjon og annen industri som er avhengig av denne type løsninger. 

CCS HAUGALANDET: Kåre Bjarte Bjelland fra Eramet Sauda, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark, Hans-Martin Kjærland fra Hydro Karmøy, Karoline Sjøen Andersen fra CCS Haugalandet og Geir Klungtveit fra Equinor Kårstø. Gassco og Sintef er også med i samarbeidet.

På rundebords-konferanse med Korea

KOTRA Stockholm har arrangert GP Nordic Battery Day siden 2021. I mars ble den holdt som en del av INTER BATTERY i Seoul, og nå 24. – 25. april ble den holdt for Norge og Sverige i Oslo i samarbeid med Innovasjon Norge og Invest in Norway. Korea og Norge er de ledende landene innen sekundær batteriindustri, og i Oslo ble det derfor arrangert en rundebordskonferanse for de to landene. Målet er å bidra til å nå et karbonnøytralt samfunn og oppnå bærekraftig økonomi gjennom tett samarbeidet.

Korea stilte med representanter fra næringsdepartementet i tillegg til de største industriaktørene fra batteriverdikjeden, mens statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Odd Steinar Viseth representerte den norske regjeringen. De viktigste norske batteriaktørene var invitert til rundebordskonferansen, og i tillegg til Beyonder og Haugaland Næringspark, deltok også Battery Norway, Morrow Batteries, Freyr og Vianode.

PÅ RUNDEBORDSKONFERANSE: Direktør i Invest in Norway, Finn Kristian Aamodt sammen med daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Beyonder presenterte sitt imponerende batteriprosjekt, og hvordan de ser etter samarbeidspartnere, blant annet på leverandørsiden. Vi fikk også presentert Haugaland Næringspark på en god måte, og vist hvordan vi jobber med å tiltrekke oss aktører som ønsker å satse i Europa. Vi har god plass og er tett på hele verdikjeden, med kort vei både til Sverige og resten av Europa, forteller daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Det viste seg at flere av de koreanske storkonsernene kjente godt til Haugesund og Haugalandet etter samarbeid innen shipping og offshore.

– Vi er hatt god dialog med asiatiske interessenter allerede, og opplever så absolutt at de ser til Europa, og til Norden og Norge. De ser at batteriindustrien er et viktig satsningsområde for EU og Norge, at vi har mye industri de kan levere til, men også at de kan være en del av hele den europeiske verdikjeden. Da står vi i Haugaland Næringspark sterkt, med sentral beliggenhet, store arealer, ferdig logistikk, tilstrekkelig med kraft og nærhet til store industriaktører. Vi ser frem til videre dialog, sier Fjeld.

Standing Commissioner ved næringsdepartementet i Korea, Dongmin Moon og direktør for Invest on Norway, Finn Kristian Aamodt

Kveldskonferanse i regi av CCS HAUGALANDET

Under konferansen vil det også bli gitt en introduksjon til CCS (karbonfangst- og lagring) fra Sintef.

CCS Haugalandet representerer et industrisamarbeid mellom Hydro, Eramet, Equinor, Haugaland Næringspark, og Gassco. CCS Haugalandet ble høsten 2022 tildelt prosjektmidler fra Gassnova til å gjennomføre en teknisk-økonomisk analyse for felles infrastruktur for transport og lagring av CO2.

Konferansen finner sted i auditoriet i Nordsjø Kontorpark, torsdag 27. april kl 19-21.00.

Møtet er åpent for alle, så del gjerne invitasjonen videre.

Det vil også være mulig å delta digitalt.

Påmeldingsfrist: Mandag 24. april

REGISTRER DEG HER!