Internasjonalt utdanningsløp på Haugalandet

Haugalandet tilbyr i dag internasjonal utdanning for barn mellom 6 og 19 år. – Helt avgjørende for å tiltrekke oss internasjonal kompetanse til viktige industrietableringer, sier Finn Sæther, forretningsutvikler i Haugaland Næringspark.

Haugesund International School ligger på en 33 mål stor tomt i naturskjønne omgivelser på Torvestad på Karmøy. Skolen ble opprettet i 2016 av Rederiforeningen og Næringsforeningen Haugalandet. Skolen hadde 18 elever ved oppstart, men underviser i dag 108 elever fra 41 ulike land. er bygget etter IB-modellen (International Baccalaureate), et globalt skolesystem som finnes i 5500 skoler i 160 land, fra førskole til videregående og som anerkjennes av universiteter verden over.

– Vi har tematisk basert integrert læring. Det bygger på tanken om at man lærer best om ulike ting ses i sammenheng. Hos oss er ikke matematikk et isolert fag, men noe elevene lærer i naturlig tilknytning til andre fag. Barna skal kunne ta ansvar for egen læring, noe som skaper interesse, og en bedre forståelse av hvorfor de lærer det de lærer, forteller rektor Julie Osteig, opprinnelig fra Colorado i USA.

Julie Osteig er rektor ved Haugesund International School

Skolen har elever mellom 6 og 16 år i det de kaller sammensatte klasser, der flere aldersgrupper gjerne kan være sammen, basert på deres faglige nivå. Er du ekstra god i matematikk, kan du gjerne gå sammen med de litt eldre elevene.

– Vi har et globalt perspektiv, som gir forståelse for ulike kulturer og andre språk. Engelsk er hovedspråket på skolen, mens elevene i tillegg lærer norsk og spansk, forteller Osteig.

I tillegg til godt med klasserom, har skolen gymsal, teknologirom, vitenskapslab, skolekjøkken og bibliotek, samt kultursenter, idrettshall og fine naturstier like ved. Et ekstra skolebygg på 1000kvm skal i tillegg stå ferdig i november 2022.

Klasserom for Middle Years Programme

Også barnehage og videregående

I tillegg til barne- og ungdomsskolen på Torvestad, har Haugesund både internasjonal barnehage (Haugesund International Preschool) på Kvala og IB Diploma Programme på Vardafjell videregående skole. Slik kan Haugalandet tilby et komplett internasjonale utdanningsløp frem til høyskolenivå (også det i Haugesund på HVL)

– Det er industrien i regionen som skaper behovet. Mange av foreldrene må kunne være mobile i sine jobber, og arbeider gjerne på prosjekter med en varighet på ett, to eller tre år. Da er det helt avgjørende at Haugalandet kan tilby en internasjonal skole for barna deres med et utdanningsopplegg som er kompatibelt med det de finner i mange andre land, og som sikrer kontinuitet i utdanningsløpet deres, sier Osteig.

Kontaktpunkt også for foreldrene

Det går også norske barn på skolen, noen av dem med én eller begge foreldrene fra utlandet, og skolen fungerer også som et nyttig og sosialt bindeledd mellom de ulike foreldrene.

– Mange foreldre er veldig aktive i vår Parent-Teacher Association. Her kan de treffe andre voksne i samme situasjon som dem selv, og utveksle erfaringer og få råd – og gode venner. Vi kommer tett på hverandre, og vi kjenner både elever og foreldre godt, forteller Osteig.

Selv om elevene gjerne bor i ulike deler av regionen, kommer de seg til den internasjonale skolen via de ulike skolebussene som er satt opp fra sentrale knutepunkter på Haugalandet.

Store lekearealer på skoleområdet

Viktig for store industri-etableringer

For den type industrietableringer som er aktuelle i Haugaland Næringspark, er dette alfa omega.

Finn Sæther, forretningsutvikler i Haugaland Næringspark

– Både nasjonale og internasjonale etableringer vil ha behov for å ha med seg utenlandsk arbeidskraft og kompetanse til Haugalandet, og da er et godt internasjonalt undervisningstilbud for barna som følger med helt avgjørende. Når vi da kan fortelle at vi har godkjent IB-skoler med Primary Years Programme, Middle Years Programme og også Diploma Programme, så bidrar det til å gjøre Haugalandet attraktive og aktuelle som lokasjon for nye storetableringer, sier forretningsutvikler i Haugaland Næringspark, Finn Sæther.

Batteriprodusenten Beyonder planlegger storskalaproduksjon batteriproduksjon i Haugaland Næringspark, og selskapet har allerede 17 ulike nasjonaliteter fordelt på 70 ansatte.

Ragnar Austrheim i Beyonder har 17 nasjonaliteter blant sine 70 ansatte.

– De aller fleste har flyttet til Norge på grunn av ny jobb hos oss. Til fabrikkene på Haugaland Næringspark vil vi trenge mange tilflyttere, nasjonalt og internasjonalt. Det å kunne tilby internasjonal skole for nyansatte når fabrikkene er i produksjon vil være ett svært viktig for oss både i kampen om de gode hodene, men også for deres trivsel når de bosetter seg på Haugalandet, sier Beyonders Chief Talent Officer, Runar Austrheim.

Rita Øtsbø Stobbs i Invest Rogaland

Invest in Rogaland er Rogaland fylkeskommunes nye satsing for å tiltrekke internasjonale etableringer og investeringer til fylket. Prosjektleder Rita Østbø Stobbs er tidligere business manager ved Tromsø International School, og kjenner godt til viktigheten av et internasjonalt utdanningstilbud for å tiltrekke internasjonal kompetanse.

– Da jeg jobbet på internasjonal skole selv, var en naturlig del av min rolle å møte internasjonale arbeidstakere i en tidlig fase av deres prosess i å vurdere å flytte til byen i forbindelse med et jobbtilbud. Viktigheten av internasjonal skole ble veldig tydelig fordi jeg oppdaget at byen gikk glipp av viktig kompetanse dersom den internasjonale skolen ikke hadde ledig plass på de aktuelle trinnene, sier Stobbs.

Les mer om Haugesund International School her!

en_GB