Strategisk plassering i en industririk region

Haugaland Næringspark har en attraktiv plassering i Haugesundregionen, i et sterkt industrimiljø med Gassco /Equinor sitt prosessanlegg på Kårstø, og Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy som naboer.

Parken er lokalisert mellom to av Norges største byer og har et unikt logistikkutgangspunkt ved havet og langs de store samferdselsårene.

Regionen rommer et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og flere internasjonale aktører. Her finnes en rekke bedrifter som er ledende på sine områder og regionen har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft med lang industriell erfaring og spisskompetanse.

Hovednæringer i Haugesundregionen er leverandørindustri offshore, maritime næringer, prosessindustri, gass- og energirelatert industri og næringsmiddelindustri.

Av større bedrifter som er etablert i Haugesundregionen, kan vi nevne:

nb_NO
en_US nb_NO