Kjøpe eller leie næringsareal?

Haugaland Næringspark legger fortrinnsvis opp til salg av tomteareal, men går gjerne i dialog om muligheter for leie.

Adkomst til parken

  • Direkte via E39
  • 15 km fra Haugesund Lufthavn Karmøy
  • 20 km fra Haugesund sentrum
  • 65 km fra Stavanger sentrum
  • 72 km Stavanger Lufthavn

 

Haugaland Næringspark tilbyr store tomtearealer med fleksible muligheter for utforming. Vi er særlig tilrettelagt for areal- og energikrevende industri og har godt utbygd infrastruktur tilpasset industrivirksomhet og tunge kjøretøy.

Parken har tilgang på fleksible energiløsninger, i første rekke el-kraft, naturgass og andre fornybare energiformer.

Områderegulering

For henvendelser om muligheter for etablering i parken, ta kontakt med daglig leder Tiril Fjeld, telefon 40482788.

For henvendelser om muligheter for leie av kaiplass, ta kontakt med GMC-operatør, Bengt Olav Gåsøy, telefon 900 79 513. 

nb_NO