Strategisk plassering i en industririk region

Haugaland Næringspark har en svært attraktiv knutepunkt-plassering på Gismarvik i Tysvær, midt i en sterk og tradisjonsrik industriregion. Like i nærheten ligger Gassco/Equinor sitt prosessanlegg på Kårstø, og Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy.

Parken er lokalisert like utenfor Haugesund, mellom Bergen og Stavanger der kyststamveien E39 krysser E134, hovedfartsåren til Østlandet. Med egen dypvannskai er parken et unikt logistikkutgangspunkt ved havet og de store samferdselsårene.

Regionen rommer et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og flere internasjonale aktører. Her finnes en rekke bedrifter som er ledende på sine områder, og regionen har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft med lang industriell erfaring og spisskompetanse.

Hovednæringer i Haugesundregionen er leverandørindustri innenfor offshore, subsea og maritime næringer, prosessindustri, gass- og energirelatert industri og næringsmiddelindustri.

Regionen har en rekke ganger vist både vilje og evne til omstilling, og ligger langt fremme på fornybar energi, godt posisjonert på blant annet flytende havvind, solkraft og hydrogen.

Statnett har søkt om konsesjon på ny 420 Kv–kraftlinje til Haugalandet, og denne vil lande i en ny transformatorstasjon i Haugaland Næringspark. I første omgang vil kraftlinjen gi 500MW fra norsk grønn vannkraft.

Av større bedrifter som er etablert på Haugalandet, kan vi nevne:

en_GB